Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Κομισιόν: Οι χώρες που έλαβαν απελευθέρωση θεωρήσεων συνεχίζουν και πληρούν τα κριτήρια

10.07.2020
18:04
Διεθνή

Στο συμπέρασμα ότι  εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις ελευθέρωσης των θεωρήσεων και ότι η κυκλοφορία χωρίς θεώρηση εξακολουθεί να αποφέρει θετικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες εταίρους, καταλήγουν οι εκθέσεις της Κομισιόν για τη φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων σε Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία,  Γεωργία,  Μολδαβία και Ουκρανία, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, όλες οι χώρες που αξιολογούνται συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των  προκλήσεων παράνομης μετανάστευσης και προστασίας των συνόρων. Ο συντονισμός μεταξύ των συνοριακών αρχών και η συνεργασία για την επανεισδοχή και την επιστροφή με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης παραμένει θετικός. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών από τις χώρες χωρίς βίζα είναι καλόπιστοι ταξιδιώτες με νόμιμους λόγους να ταξιδέψουν στην ΕΕ. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων ανησυχιών, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ταξιδιών χωρίς βίζα.

Η έκθεση καταγράφει ότι ενώ παρατηρήθηκε συνολική μείωση του αριθμού των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου, ο συνολικός αριθμός παραμένει πηγή ανησυχίας, ιδίως στις περιπτώσεις της Αλβανίας και της Γεωργίας. Η παράνομη μετανάστευση υπηκόων από ορισμένες χώρες που αξιολογήθηκαν έχει αυξηθεί.

Επιπλέον ικανότητα φιλοξενίας τόσο αιτούντων άσυλο όσο και ατόμων που υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής είναι ανεπαρκής σε ορισμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

"Η επιτυχής εφαρμογή των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνοριακής συνεργασίας και στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων εισόδων με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων", αναφέρει.

Τονίζεται δε ότι όλες οι χώρες χωρίς βίζα που αξιολογούνται στην παρούσα έκθεση πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλίσουν την πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ.

"Όλες οι χώρες συνέχισαν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρησιακής συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών".

Καταγράφεται ακόμη ότι οι διμερείς ρυθμίσεις για την εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελούν σημαντικό ορόσημο για την αντιμετώπιση βασικών τομέων προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και προκλήσεις που θέτουν οι επιστρέφοντας ξένοι τρομοκράτες και οι οικογένειές τους .

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας λόγω προκλήσεων που σχετίζονται με το έγκλημα.

Η έκθεση αναφέρει ότι "ομάδες οργανωμένου εγκλήματος από την πλειονότητα των αναφερόμενων χωρών εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην εμπορία παράνομων πυροβόλων όπλων και διαφόρων παράνομων προϊόντων (ιδίως ναρκωτικών και καπνού)".

Ωστόσο όλες οι χώρες εταίροι συμφώνησαν να διατηρήσουν και να εντείνουν την προληπτική επιχειρησιακή συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ και ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία επιβολής του νόμου με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η διαφθορά υψηλού επιπέδου παραμένει επίσης ζήτημα σε όλες τις χώρες που καλύπτονται από αυτήν την έκθεση.

Η Μολδαβία και η Ουκρανία υπέστησαν σημαντικές απάτες τραπεζικού ενδιαφέροντος, με μικρή πρόοδο στη δίωξη των εμπλεκομένων και στην ανάκτηση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Στη Μολδαβία, έχουν αναληφθεί σημαντικές ενέργειες, αλλά αυτές οι προσπάθειες πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και να διατηρηθούν. Στην Ουκρανία, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία των θεσμών κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης μη πολιτικών διαδικασιών διορισμού βάσει αξίας για ηγετικές θέσεις. Η υποστήριξη της ΕΕ θα συνεχίσει να συνδέεται με συγκεκριμένη πρόοδο στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων και ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δικαιοσύνης.

Η Κομισιόν, τέλος, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εκπλήρωση των απαιτήσεων ελευθέρωσης των θεωρήσεων μέσω συνεδριάσεων ανώτερων υπαλλήλων καθώς και μέσω των τακτικών συνεδριάσεων της υποεπιτροπής δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας και διαλόγων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών χωρίς βίζα. Για τα Δυτικά Βαλκάνια, αυτή η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί επίσης μέσω τακτικών εκθέσεων διεύρυνσης και, κατά περίπτωση, ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ.

Από ΚΥΠΕ