Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση για τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών προς την ΕΕ

03.02.2021
14:44
Διεθνή

Το Συμβούλιο των κρατών μελών ενέκρινε σύσταση της Κομισιόν για την τροποποίηση της σύστασης σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών στην ΕΕ και την πιθανή άρση αυτού του περιορισμού.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα επιδημιολογικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των χωρών για τις οποίες πρέπει να αρθεί ο περιορισμός των μη απαραίτητων ταξιδιών:

- όχι περισσότερες από 25 νέες περιπτώσεις COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες
- σταθερή ή φθίνουσα τάση νέων περιπτώσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε σύγκριση με τις προηγούμενες 14 ημέρες
- περισσότερα από 300 τεστ ανά 100.000 κατοίκους τις προηγούμενες 7 ημέρες, εάν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο ECDC
- όχι περισσότερο από 4% θετικές δοκιμές μεταξύ όλων των δοκιμών COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες 7 ημέρες, εάν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο ECDC
- η φύση του ιού που υπάρχει σε μια χώρα, ιδίως εάν έχουν εντοπιστεί ανησυχητικές μεταλλάξεις του ιού

Επιπλέον, μπορεί να ληφθεί υπόψη η συνολική απόκριση στο COVID-19, ιδίως οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με πτυχές όπως η παρακολούθηση, η ανίχνευση επαφών, ο περιορισμός, η επεξεργασία και η αναφορά καθώς και η αξιοπιστία των διαθέσιμων πηγών πληροφοριών και δεδομένων και, εάν χρειάζεται, τη συνολική μέση βαθμολογία σε όλες τις διαστάσεις για τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (IHR).

Η αμοιβαιότητα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση.

Όταν η επιδημιολογική κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα και, ιδίως, όταν ανιχνεύεται υψηλή συχνότητα παραλλαγών ανησυχίας του ιού, οι περιορισμοί ταξιδιού για μη απαραίτητα ταξίδια μπορεί να επανεισαχθούν γρήγορα. Υπό τις ίδιες συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιορίσουν προσωρινά τις κατηγορίες βασικών ταξιδιωτών. Ταξίδια δικαιολογημένα για επιτακτικούς λόγους θα πρέπει να παραμείνουν δυνατά, τονίζει το Συμβούλιο.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τα άτομα που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή μη ουσιαστικό λόγο, με εξαίρεση τους μεταφορείς και τους μεθοριακούς εργαζομένους, να έχουν αρνητικό τεστ PCR το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτούν αυτο-απομόνωση, καραντίνα και ανίχνευση επαφών για περίοδο έως και 14 ημερών, καθώς και περαιτέρω δοκιμές COVID-19 όπως απαιτείται κατά την ίδια περίοδο. Καραντίνα και πρόσθετες δοκιμές κατά ή μετά την άφιξη θα πρέπει να επιβάλλονται ιδίως σε εκείνους τους ταξιδιώτες που φθάνουν από τρίτη χώρα όπου έχει εντοπιστεί μια παραλλαγή ανησυχίας για τον ιό.

Όσον αφορά τα απαραίτητα ταξίδια, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, με συντονισμένο τρόπο, να παραιτηθούν από ορισμένα από τα παραπάνω μέτρα στις περιπτώσεις που θα εμπόδιζαν τον ίδιο τον σκοπό του ταξιδιού.

Για το προσωπικό των μεταφορών, τους ναυτικούς και τους μεθοριακούς εργαζομένους, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να απαιτούν περισσότερο από μια αρνητική γρήγορη δοκιμή αντιγόνου κατά την άφιξη. Για το προσωπικό μεταφορών που προέρχεται από μια χώρα όπου εντοπίζεται μεγάλη συχνότητα παραλλαγών ανησυχίας, τα κράτη μέλη ενδέχεται να απαιτήσουν αρνητικές ταχείες δοκιμές αντιγόνων πριν από την αναχώρηση.

Επιπλέον, σήμερα, οι πρεσβευτές των κρατών μελών συμφώνησαν σε διαπραγματευτική εντολή για την ανανέωση προσωρινών μέτρων για να βοηθήσουν τους μεταφορείς και τους πολίτες που δεν μπορούν να εκπληρώσουν ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις λόγω των μέτρων COVID-19 που έχουν ληφθεί στα κράτη μέλη.

Η πρόταση επεκτείνει τη δυνατότητα προσωρινής παράτασης της ισχύος συγκεκριμένων πιστοποιητικών και αδειών στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών καθώς και της ασφάλειας στη θάλασσα. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για άδειες οδήγησης, τεχνικούς ελέγχους για οχήματα με κινητήρα και πιστοποιητικά πλοιάρχων.

Η θέση του Συμβουλίου επιτρέπει την παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών και αδειών με ημερομηνίες λήξης μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021 κατά 10 μήνες.

Στην περίπτωση των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης και των αδειών οδήγησης που καλύπτονται από τους κανόνες του Μαΐου 2020, η ισχύς τους μπορεί να παραταθεί κατά έξι επιπλέον μήνες, ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως την 1η Ιουλίου 2021, για να αντιμετωπιστεί μια διοικητική καθυστέρηση πιστοποιητικών και αδειών που έχουν λήξει.

Εάν οι ανανεώσεις παραμένουν ανέφικτες πέραν του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Κομισιόν να εγκρίνει περαιτέρω παράταση. Ένα τέτοιο αίτημα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένο και η απόφαση για τη χορήγηση της επέκτασης απαιτεί εκτίμηση ότι μια τέτοια επέκταση δεν θα αυξήσει δυσανάλογα τους κινδύνους για την ασφάλεια ή την ασφάλεια των μεταφορών.

Τα κράτη μέλη που δεν χρειάζονται τις επεκτάσεις που ορίζονται στον κανονισμό δεν χρειάζεται να τις εφαρμόσουν. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η συνεχής διασυνοριακή δραστηριότητα, τα κράτη μέλη που επιλέγουν να εξαιρεθούν από ορισμένες διατάξεις θα πρέπει να αποδεχτούν τα πιστοποιητικά, τις άδειες και τις άδειες των οποίων η ισχύς έχει παραταθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Ακολούθως, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τροπολογίες στον λεγόμενο Κανονισμό Συγκριτικής Αξιολόγησης που αφορά τον τερματισμό των χρηματοοικονομικών σημείων αναφοράς.

Οι τροποποιήσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας αναμενόμενης σταδιακής κατάργησης του Διατραπεζικού Προσφερόμενου Επιτοκίου του Λονδίνου (LIBOR) έως το τέλος του 2021. Ο στόχος των νέων κανόνων είναι η μείωση της νομικής αβεβαιότητας και η αποφυγή κινδύνων για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Στο νέο πλαίσιο, η Κομισιόν θα έχει την εξουσία να αντικαταστήσει τα λεγόμενα «κρίσιμα σημεία αναφοράς», τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην ΕΕ και άλλα σχετικά σημεία αναφοράς, εάν ο τερματισμός τους θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική διαταραχή της λειτουργίας χρηματοπιστωτικών αγορών στην ΕΕ.

Η Κομισιόν θα είναι επίσης σε θέση να αντικαταστήσει τα κριτήρια αναφοράς τρίτων χωρών εάν η παύση τους θα οδηγήσει σε σημαντική διαταραχή της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών ή θα δημιουργούν συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν επίσης την αντικατάσταση ενός κριτηρίου αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμο σε ένα κράτος μέλος, μέσω της εθνικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις του κανονισμού συγκριτικής αξιολόγησης παρατείνουν τη μεταβατική περίοδο για τη χρήση σημείων αναφοράς τρίτων χωρών έως ότου εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες που διέπουν τη χρήση τέτοιων σημείων αναφοράς.

Οι εποπτευόμενες οντότητες της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν σημεία αναφοράς τρίτων χωρών έως το τέλος του 2023.

Η Κομισιόν μπορεί να παρατείνει περαιτέρω αυτήν την περίοδο έως το τέλος του 2025 σε κατ `εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί έως τις 15 Ιουνίου 2023, εάν παρέχει αποδείξεις ότι αυτό είναι απαραίτητο σε μια έκθεση που θα παρουσιαστεί εκείνη τη στιγμή.

Τέλος η Κομισιόν ανέθεσε στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τον ENISA, να προετοιμάσει το σύστημα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για δίκτυα 5G που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τεχνικές ευπάθειες των δικτύων και θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η πιστοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα ενιαίο κοινό σύστημα πιστοποίησης θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές και να κατανοήσουν οι πελάτες τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός δεδομένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ