ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ανισότητα στον χώρο εργασίας; Ας την επιλύσουμε

Ανισότητα στον χώρο εργασίας; Ας την επιλύσουμε

Η γυναίκα του χτες, του σήμερα και του αύριο αναδιοργανώνεται, αυτοπροσδιορίζεται και ρίχνεται στη μάχη για να ανακαλύψει λύσεις και προκλήσεις σε θέματα της καθημερινότητας στον εργασιακό της χώρο.

 

Η εξεύρεση λύσεων θα αποτελέσει το κλειδί για ίσες ευκαιρίες στο εργασιακό περιβάλλον της γυναίκας με στόχο την ισότητα στην ανέλιξη, την ισομισθία και την εκπροσώπηση σε θέσεις κλειδιά τόσο στον εργασιακό χώρο αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα μέλη της BPW Cyprus (ΚΟΓΕΕ) Χριστίνα Φοραδάρη, Υπεύθυνη Ελεγκτικού Τμήματος, Fidescorp Limited και η Ρένα Δημοσθένους, Εκπαιδευτικός και Σχολική Έφορος Αγλαντζιάς μας μεταφέρουν τα στατιστικά που ισχύουν για την Κύπρο και τι χρειάζεται για να επιτευχθεί η ισότητα στο χώρο εργασίας.


Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις. Με βάση τα στοιχεία, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα του 2018, στην Κύπρο το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ανέρχεται μόλις στο 19%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 37%. Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, ανέρχεται μόλις στο 9%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 28%.
Πολύ χαμηλή είναι και η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή με μόνο 12 γυναίκες βουλευτές, ποσοστό 21.4%, με καμία γυναίκα ευρωβουλευτή και μόλις 3 γυναίκες Υπουργούς. Χωρίς την ίση παρουσία της γυναίκας στην πολιτική, δύσκολα η κοινωνία θα επιτύχει την ισότητα των φύλων στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή.


Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Κοινοτικού Δικαίου. Οι σημαντικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα ισότητας γυναικών και ανδρών δίνουν προτεραιότητα στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταχείρισης για τα δύο φύλα και την καταπολέμηση της κάθε μορφής διακρίσεων φύλου. Η ισότητα των φύλων αποτελεί ένα πολυσυζητημένο θέμα, για το οποίο εκτεταμένα, έχουν διατυπωθεί υποσχέσεις προώθησης σε όλους τους τομείς της ζωής. Εν τούτοις εξακολουθεί να παρατηρείται μεγάλη διάκριση στους τρόπους εφαρμογής της ισότητας.
Η ισότητα στον χώρο εργασίας, δεν αφορά μόνο τα ίσα δικαιώματα της εργαζομένης γυναίκας. Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, σε όλους τους εργαζόμενους, στους εργοδότες και στους πελάτες της κάθε Εταιρείας. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης, καλύτερο, πιο ήρεμο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και αύξηση της καινοτομίας.
Γι’ αυτό και οι γυναίκες πρέπει να πάρουν θέση, πρέπει να λάβουν δράση, να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Η BPW Cyprus (ΚΟΓΕΕ) είναι μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας BPW Ιnternational. Σκοποί και στόχοι της είναι η ενδυνάμωση των γυναικών η διασφάλιση των δικαιωμάτων της γυναίκας, η προώθηση της δια βίου μάθησης, συνεργασίας συναντίληψης μεταξύ των μελών επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών. Τα μέλη της BPW Cyprus (ΚΟΓΕΕ) εργάζονται και συμμετέχουν σε εκστρατείες για την αρχή της ενδυνάμωσης γυναικών, Ίση εργασία- ίση αμοιβή, Καταπολέμηση της βίας έναντι των γυναικών. Ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο της μήτρας. Συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.


Για να επιτευχθεί ισότητα στο χώρο εργασίας είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποια στοιχεία σε κάθε οργανισμό που να το επιτρέπει:
- Ευελιξία στις ώρες εργασίας - Όταν προσφέρεται ευέλικτο εργασιακό ωράριο, μπορεί να συνδυάζονται καλύτερα οι εργασιακές και προσωπικές υποχρεώσεις. Με αυτή την ευελιξία μπορεί μια εργαζόμενη μητέρα να οργανώσει καλύτερα το πρόγραμμά της, με τρόπο που να της επιτρέπει να παραμένει προσηλωμένη στην εργασία της αλλά και στις υπόλοιπες προσωπικές της υποχρεώσεις.
- Έμφαση στην αποδοτικότητα - πρέπει να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στην αποδοτικότητα του κάθε υπαλλήλου και στο αποτέλεσμα της εργασίας του παρά στις ώρες της φυσικής παρουσίας στον εργασιακό του χώρο
- Ισομισθία - να υπάρξουν πρόνοιες από τους Οργανισμούς για ίσες αμοιβές μεταξύ αντρών και γυναικών, χωρίς να γίνονται διακρίσεις
- Κατανόηση - από τους προϊστάμενους και γενικά τους συναδέλφους για τις εργαζόμενες μητέρες, ώστε να μπορούν να διατηρούν μια ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
- Ίσες ευκαιρίες ανέλιξης χωρίς διακρίσεις, με την εφαρμογή πλαισίου και πολιτικής που θα ακολουθείται από τις Εταιρείες
- Έκλειψη προκατάληψης για εγκυμοσύνη/μητρότητα – υπάρχει ακόμα η προκατάληψη ότι από τη στιγμή που μια γυναίκα μείνει έγκυος, σταματά να έχει κίνητρο και ενδιαφέρον για τη καριέρα της


Πέρα από τα μέτρα που θα πρέπει να προσφέρονται από τους Οργανισμούς, είναι πολύ σημαντικό να αναβαθμιστούν και οι κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, για να στηρίξουν την εργαζόμενη γυναίκα στην διεκπεραίωση όλων αυτών των ρόλων στους οποίους καλείται να ανταπεξέλθει (εργαζόμενης, μητέρας, κύριας φροντιστή του σπιτιού, υπεύθυνης για τη φροντίδα γονέων). Οι βρεφικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία στην Κύπρο λειτουργούν με συγκεκριμένα ωράρια που δεν εξυπηρετούν την γυναίκα που εργάζεται, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα ή με ακαθόριστες ώρες εργασίας. Είναι έτσι απαραίτητο να υπάρξει αύξηση των κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών στην φροντίδα, παιδεία και υγεία.


Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει απαλλαγή από την προκατασκευασμένη αντίληψη της Κυπριακής κουλτούρας, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα δεν μπορεί να έχει απαιτητική εργασία και ανέλιξη, καθώς πρέπει να έχει τον χρόνο να φροντίζει την οικογένεια και το σπίτι της. Στην αντιμετώπιση της ανισότητας, σημαντικό ρόλο έχει και ο άντρας, καθώς θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για την ίση ανακατανομή του ενδοοικογενειακού χρόνου.
Τέλος, καθοριστικό ρόλο για την ανατροπή αυτών των στερεότυπων με τη νέα γενιά μπορεί να παίξει και η παιδεία. Μέσα από την εκπαίδευση, τόσο τα κορίτσια μας όσο και τα αγόρια μας, θα μάθουν να μάχονται μέχρι να εξαλείψουν αυτά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που οδηγούν στην ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων.


Η προσπάθεια για επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν μπορεί παρά να είναι συνολική, καθώς από τα αποτελέσματά της θα επωφεληθούν τόσο οι εργοδότες, όσο και οι εργαζόμενοι, και θα μπορέσουν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στο χώρο εργασίας αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

365 ημέρες τον χρόνο στην στάνη και το άρμεγμα – Κύπρια άφησε την δουλειά της για να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία

«Αβέρτα» υπερωρίες οι Κύπριοι εργαζόμενοι – 1 στους 10 δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα

Δάκρυα χαράς στο J2US: Η επί σκηνής πρόταση γάμου - Δείτε βίντεο

Καιρός: Ξυπνάμε με ήλιο και μετά… τοπικές βροχές – Παρόμοιο σκηνικό και τις επόμενες μέρες

Η ιστορία του «πιο στοιχειωμένου σπιτιού» - Η υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη για περισσότερα από 100 χρόνια

Είχαν Άγιο - Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα στον αυτοκινητόδρομο – Πρόλαβαν να εξέλθουν τρία πρόσωπαΑνάλυση – Ευρωεκλογές: Οι δημοσκοπήσεις και ο πανικός των παραδοσιακών κομμάτων για την άνοδο του ΕΛΑΜ - Ο άγνωστος «Χ»

Ανάλυση – Ευρωεκλογές: Οι δημοσκοπήσεις και ο πανικός των παραδοσιακών κομμάτων για την άνοδο του ΕΛΑΜ - Ο άγνωστος «Χ»

Μόλις 14 ημέρες πριν από τις πολλαπλές εκλογές της 9ης Ιουνίου και το πολιτικό σκηνικό πήρε φωτιά με αλληλοκατηγορίες κομμάτων και χτυπήματα κάτω από τη μέση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top