Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Οι αιτήσεις για το επίδομα τέκνου 2021 και όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους στην Κύπρο

18.03.2021
12:31
Κοινωνία

Η αίτηση για Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2021 υποβάλλεται μόνο από οικογένειες και πρόσωπα που δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι για το Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2020.

Για όσους έχουν καταστεί δικαιούχοι με βάση την αίτηση που είχαν υποβάλει είτε για το 2019 είτε για το 2020, θα θεωρηθεί ότι η αίτηση του 2019 ή του 2020, αναλόγως, ισχύει και για το 2021.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, για κάθε αλλαγή στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί με την αίτηση που είχε υποβληθεί χρειάζεται να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται το Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων που βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy .

Η αίτηση για Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για όσους δεν είχαν υποβάλει αίτηση ή και δεν είχαν καταστεί δικαιούχοι για το 2020 πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται μόνο στο κατάλληλο έντυπο αίτησης:

(α) Αίτηση Επιδόματος Τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες

(β) Αίτηση Επιδόματος Τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες

(γ) Αίτηση Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής οικογένειας, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων

Το επίδομα τέκνου παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το επίδομα τέκνου παραχωρείται στις οικογένειες που έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγούνται της υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις αιτητών οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 η περίοδος διαμονής σε Κράτος Μέλος της ΕΕ συνυπολογίζεται με την περίοδο διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει:

(α) τις €49.000 για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,

(β) τις €59.000 για οικογένειες με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,

(γ) τις €59.000 αυξανόμενες κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο για οικογένειες με περισσότερα από δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα. Για παράδειγμα οικογένεια με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται επίδομα τέκνου αν το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημά της για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει τις €69.000. 5.

Δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα της για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει τις €49.000.

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας κατά το ημερολογιακό έτος πριν από το έτος του επιδόματος, μεταξύ άλλων από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό. 

Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το επίδομα τέκνου δεν παραχωρείται όταν η συνολική αξία, όπως ορίζεται στο Νόμο, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000. Σημειώνεται, ότι στο συνολικό ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη και η αξία περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως προνοείται στη Νομοθεσία. Νοείται ότι οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση του διαζυγίου.

Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται:

(α) στη μητέρα όταν οι γονείς συζούν

(β) στον πατέρα ή τη μητέρα ανάλογα με την περίπτωση όταν αυτοί είναι άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, για τον αριθμό των τέκνων που ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη

(γ) στον έχοντα την επιμέλεια, όταν και οι δύο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι

Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, το Επίδομα Τέκνου (ΕΤ) καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, ενώ στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, το Επίδομα Τέκνου καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΕΜΟ) καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. 

Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται το επίδομα τέκνου και/ή το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης της οικογένειας ή των συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμά του σε καταβολή του επιδόματος μέσα σ’ ένα μήνα από την αλλαγή, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αλλαγών.