Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Η Βουλή ρύθμισε τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν από εκλογείς που είναι θετικοί στην COVID-19

15.04.2021
20:37
Πολιτική

Η Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίησε την Πέμπτη τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων νόμο ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν εν μέσω της πανδημίας προκειμένου να γίνει ρύθμιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν από εκλογείς οι οποίοι αποτελούν επιβεβαιωμένα περιστατικά της νόσου COVID 19 και οι οποίοι θα τελούν υπό περιορισμό κατά την ημέρα της ψηφοφορίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

 
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 40 ψήφους υπέρ, μια αποχή και μια ψήφο εναντίον.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πρωτότυπης διαδικασίας ψηφοφορίας, αλλά είναι και αυτή στο πλαίσιο της πρωτόγνωρης πανδημίας που αντιμετωπίζουμε. Είναι σωστό, είπε, σε ένα κράτος δικαίου να παράσχουμε αυτό το δικαίωμα του εκλέγειν σε όλους τους πολίτες. Από την άλλη, πρόσθεσε, θα πρέπει να διασφαλιστούν και τα δικαιώματα της ψηφοφορίας, δηλαδή της μυστικότητας, της αναλογικότητας και της αντικειμενικότητας. Εμείς, είπε, έχουμε τις επιφυλάξεις μας, για αυτό και πρέπει με υπευθυνότητα ο Έφορος Εκλογής να διασφαλίσει όλες αυτές τις αρχές. Πρέπει, κατέληξε, να ενημερωθεί ο κόσμος έγκαιρα για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.  
 
Ο Βουλευτής και Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι παρά το ότι η ΕΔΕΚ είναι θετική όσον αφορά την βασική αρχή, είπε ότι υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, πχ πώς θα απαρτιστούν τα συνεργεία, ποιοι θα τα αποτελούν, πώς θα γίνεται η διαδικασία ψηφοφορίας εντός της οικίας, εάν θα υπάρχουν παρατηρητές ή όχι. Οφείλουμε να προειδοποιήσουμε, είπε, ότι ναι μεν στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, όμως θα πρέπει αυτοί που θα αναλάβουν την ευθύνη να την κωδικοποιήσουν και να την μετατρέψουν σε πρακτική εφαρμογή πρέπει να διασφαλίσουν όλα τα στοιχεία που συνιστούν αντικειμενικότητα, διαφάνεια, την μυστικότητα και την αξιοπιστία της ψηφοφορίας.
 
Σύμφωνα με την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, σκοπός του τροποποιητικού νόμου είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν από εκλογείς οι οποίοι αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου COVID-19 και, με βάση το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) διάταγμα του Υπουργού Υγείας, θα τελούν σε καθεστώς περιορισμού κατά την ημέρα της ψηφοφορίας για τις βουλευτικές εκλογές του έτους 2021, ήτοι την 30ή Μαΐου 2021, με αποτέλεσμα να μη δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με φυσική παρουσία σε εκλογικό κέντρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που ενδεχομένως θα εξακολουθούν να λαμβάνονται με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το θεμελιώδες δικαίωμα του εκλέγειν, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 33, 34 και 35 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και του άρθρου 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, αλλά και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν μπορεί να τύχει οποιουδήποτε περιορισμού.

Επιπροσθέτως, στην εν λόγω γνωμάτευση επισημαίνεται ότι εναπόκειται στην εκτελεστική και/ή νομοθετική εξουσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβούν στη λήψη θετικών μέτρων προς διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν από τις ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό, με βάση το αναφερόμενο πιο πάνω διάταγμα του Υπουργού Υγείας, και να εισαγάγουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, εναλλακτικές του ισχύοντος τρόπου ψηφοφορίας μεθόδους.

Περαιτέρω, στην υπό αναφορά γνωμάτευση σημειώνεται ότι, εάν δεν εξευρεθεί έγκαιρα πρακτικός τρόπος άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ως ομάδα, θα εξαιρεθούν κατά τρόπο γενικό, αυτόματο και αδιάκριτο από την άσκηση του δικαιώματος να ψηφίσουν και να εκφράσουν τη βούλησή τους και συνεπώς από τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή του τόπου.  Τέλος, όπως επισημαίνεται, κρίνεται αναγκαίο όπως, ανεξαρτήτως του τρόπου ψηφοφορίας, διασφαλιστεί  η τήρηση των αρχών της καθολικής, μυστικής και άμεσης ψηφοφορίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ