ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικές εστίες στην εντός των τειχών Λευκωσία - «Ένα ολιστικό σχέδιο για την ανάπλαση της παλιάς πόλης»

Φοιτητικές εστίες στην εντός των τειχών Λευκωσία - «Ένα ολιστικό σχέδιο για την ανάπλαση της παλιάς πόλης»

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής, προέβη σήμερα στην ακόλουθη δήλωση στην πλατεία Φανερωμένης, με αφορμή την προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών Λευκωσία:

«Είναι μια ξεχωριστή ημέρα η σημερινή. Είναι ξεχωριστή ημέρα γιατί σήμερα είναι η έναρξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για το εξαιρετικά μεγαλόπνοο σχέδιο της δημιουργίας φοιτητικών εστιών στην περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας. Ένα θέμα, το οποίο από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε συνδιαχειριστεί. Και βεβαίως είναι ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο πλαισιώνεται, πέραν από το κομμάτι που αφορά το θέμα των φοιτητικών εστιών, από μια σειρά από άλλες δράσεις, οι οποίες ήδη είναι τροχοδρομημένες και θα εφαρμοστούν τις επόμενες βδομάδες για να κάνουμε πραγματικότητα και πράξη αυτό που όλοι θέλουμε: την ανάπλαση της παλιάς πόλης, της περιτειχισμένης Λευκωσίας, την αναζωογόνηση και όχι μόνο.

Γίνονται παρεμβάσεις μέσω συγκριμένων σχεδίων. Θέλω να σας θυμίσω ότι ταυτόχρονα με το σχέδιο των φοιτητικών εστιών, το οποίο είναι εξαιρετικά πλουσιοπάροχο και γενναιόδωρο, θα τρέξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο ακριβώς έχει σκοπό και στόχο, συνεργιστικά με το σχέδιο των φοιτητικών εστιών, να δώσει τη δυνατότητα σε όσους των επιχειρηματιών θα θέλουν να επενδύσουν να τους ενισχύσουμε.

Την ίδια ώρα, αναγνωρίζοντας ότι η πόλη έχει ανάγκη και πέραν των εστιών και από άλλες οικιστικές μονάδες, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποφασίσει να επεκτείνει την εφαρμογή του στεγαστικού σχεδίου, το οποίο εφαρμόζουμε στις ακριτικές περιοχές και στην περιτειχισμένη πόλη, για να δώσουμε ακριβώς και αυτή τη δυνατότητα με το συγκεκριμένο τρόπο να συναθροιστεί όσο γίνεται περισσότερος κόσμος στην παλιά πόλη της Λευκωσίας.

Τέλος, επειδή κάθε προσπάθεια πρέπει πάντοτε να είναι μια προσπάθεια που θα παραχωρεί και θα δίνει κίνητρα, έχουμε εκπονήσει ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο σχέδιο πολεοδομικών, αλλά και οικονομικών κινήτρων, το οποίο επίσης θα τεθεί σε εφαρμογή από τον επόμενο μήνα και για το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι θα επιλέξουν ακριβώς να επενδύσουν στην περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας με δυνατότητες είτε χρηματοδότησης, αλλά ακόμα και αξιοποίησης των περιουσιών τους, είτε πρόκειται για τα γερασμένα κτήρια είτε κάτι εξαιρετικά σημαντικό και πρωτοπόρο που πρώτη φορά συμβαίνει: το γεγονός ότι έχουμε αποφασίσει 500 περίπου αξιόλογες οικοδομές που είναι στην περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας να προκηρυχθούν ως διατηρητέες για να πάρουν τα δικαιώματά τους και τα κίνητρα που δικαιούνται. Πρόσθετα με αυτά, αναγνωρίζοντας ότι η πόλη της Λευκωσίας και όλα τα αστικά, ιστορικά κέντρα έχουν προβλήματα όσον αφορά τα προβλήματα στάθμευσης και εξεύρεσης χώρων στάθμευσης, αυτές οι συγκεκριμένες αναπτύξεις θα τυγχάνουν σοβαρότατης απαλλαγής των υποχρεώσεων που θα τους εξυπηρετήσει όσον αφορά τη δυνατότητα επένδυσης.

Ως εκ τούτου, σήμερα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Αυτό που για δεκαετίες οραματιζόμαστε όλοι, δηλαδή επιτέλους την ολιστική παρέμβαση του κράτους στην κλειστή πόλη της Λευκωσίας να γίνει πράξη. Είναι σήμερα το «εναρκτήριο λάκτισμα». Θέλω καταληκτικά πέραν από τους συνεργάτες μας στα δυο Υπουργεία που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου, να ευχαριστήσω πέραν από τον Δήμο Λευκωσία και τους άλλους φορείς που παρίστανται σήμερα εδώ, τα επιμελητήρια και φίλους της Λευκωσία που όλοι μαζί αγκάλιασαν αυτή την πρωτεύουσα».

Το σχέδιο

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες/Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Το Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο «Σχέδιο Δράσης για Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας» και σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την παροχή επιλογών στέγασης σε φοιτητές με λογικό και ελεγχόμενο κόστος, καθώς και την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης, με την προσέλκυση φοιτητών και επενδύσεων.

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασικό σκοπό τη μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα έχει ως κύρια πηγή χρηματοδότησης τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU. Την ευθύνη της διαχείρισης και υλοποίησης του Σχεδίου έχει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ).

Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί για χορηγίες, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του Σχεδίου ανέρχεται στα €15εκ. Η ελάχιστη επένδυση (επιλέξιμη δαπάνη), τόσο για τη μετατροπή κτηρίου σε φοιτητική εστία/φοιτητικά δωμάτια όσο και για την ανέγερση νέου κτηρίου για χρήση ως φοιτητική εστία/φοιτητικά δωμάτια, καθορίζεται στις €140.000. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά δικαιούχο είναι €2.000.000.

Το ύψος της χορηγίας (ένταση χορηγίας) θα ανέρχεται ως εξής:

75% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης για μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε φοιτητική εστία/φοιτητικά δωμάτια,
50% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης για ανέγερση νέου κτηρίου που θα προορίζεται για φοιτητική εστία/ φοιτητικά δωμάτια.
Οι αιτήσεις, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών, θα υποβάλλονται από τις 2 Μαΐου 2022, και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022. Η υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission

Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις προκειμένου να δύναται να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου Χορηγιών. Ο Οδηγός και τα συνοδευόμενα Παραρτήματά του βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.moi.gov.cy/sxedialefkosia.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

Πληροφορίες για Σχέδιο Χορηγιών:

Μαρία Ξενοφώντος: 22409505, [email protected]

Έμιλυ Σιάντου: 22409819

Τεχνική υποστήριξη για ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης:

Άντρεα Ηροδότου: 22409543, [email protected]

Πρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται και στα τηλέφωνα του Υπουργείου Εσωτερικών (Διοίκηση): 22867600 / 22867612 / 22867879 / 22867834.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισοδιακή σύλληψη: Τον τσάκωσαν με πλαστή ταυτότητα, μαχαίρι και διαρρηκτικά εργαλεία - Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Σφοδρές αναταράξεις σε πτήσεις: Πόσο συχνά συμβαίνουν και τι τις προκαλεί - Βίντεο

Έτοιμο να λειτουργήσει το Υφυπουργείο Μετανάστευσης - Αναμένεται ο διορισμός υφυπουργού από τον ΠτΔ

Τα συμπεράσματα του ΟΚΥπΥ για το παιδί που έχασε την όραση του λόγω λέιζερ - «Μπορεί να καταστούν πολύ βλαβεροί για την υγεία οι φακοί»

Αικατερίνη Χριστοδουλίδη: Η κόρη του Προέδρου αποφοίτησε και ο ίδιος ανέβασε την πιο γλυκιά φωτογραφίαΑναβλήθηκε η εξέταση της ένστασης του Γενικού Ελεγκτή - Πότε ορίστηκε

Αναβλήθηκε η εξέταση της ένστασης του Γενικού Ελεγκτή - Πότε ορίστηκε

Για τις 29 Μαΐου ανέβαλε την Πέμπτη το Συμβούλιο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου την εξέταση της προδικαστικής ένστασης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, με την οποία ζητεί την παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top