ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαθήματα από τα παιδιά - Τι ζητούν να αλλάξει στην εκπαίδευση - Διεκδικούν περαιτέρω δικαιώματα - Βίντεο

Μαθήματα από τα παιδιά - Τι ζητούν να αλλάξει στην εκπαίδευση - Διεκδικούν περαιτέρω δικαιώματα - Βίντεο

Σε χαρτογράφηση των ζητημάτων που τους απασχολούν με επικέντρωση στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας και της υγείας, προχώρησαν σήμερα μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά 2022-2030, που εντάσσεται στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η δημόσια διαβούλευση διοργανώθηκε από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ως ο εθνικός συντονιστής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Στο πρώτο μέρος της διαβούλευσης, που ήταν ολοήμερη, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν μεταξύ τους για προσωπικές εμπειρίες τους, ενώ, ακολούθως ανέπτυξαν τις σκέψεις τους σε συζήτησή τους με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση.

Στη συνέχεια, οι μαθητές που συμμετείχαν δημιούργησαν τρεις ομάδες εργασίας για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία και, μέσα από δραστηριότητες, κατέγραψαν τις εισηγήσεις τους για τα θέματα που τους αφορούν και θα ήθελαν να περιληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Σε σχέση με το κεφάλαιο της κοινωνικής πρόνοιας, τα χαρακτηριστικότερα ζητήματα που εντοπίζουν τα παιδιά και θα ήθελαν να βελτιώσουν, ώστε να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αφορούν την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρίες σε διάφορους χώρους, όπως γήπεδα, την ίση πρόσβαση στην ενημέρωση, τη διασφάλιση ότι τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για εκπαίδευση και στέγαση. Επιπλέον, οι μαθητές ζήτησαν όπως έχουν περισσότερη ενημέρωση για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν άλλους ή και τους εαυτούς τους εκεί και όπου αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει υποψία για βία στην οικογένεια.

Εξίσου σημαντικό για τα παιδιά είναι το αίτημα για μεγαλύτερη πρόσβαση και διαθεσιμότητα υπηρεσιών στήριξης, ειδικότερα σε περιπτώσεις βίας σε οποιαδήποτε μορφή της.

Αναφορικά με τον τομέα της παιδείας, οι μαθητές παρουσίασαν τις προτάσεις τους για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ποιοτικότερη παιδεία και πιο μαθητοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης.

Όπως εξήγησαν, για τα ίδια είναι ουσιαστικής σημασίας να ενσωματωθούν στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθήματα που να προάγουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, όπως είναι το θέατρο, η μουσική και ο χορός, ενώ επεσήμαναν ότι το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνει τον κάθε μαθητή να αναπτύξει και να εξελίξει τα ταλέντα του σε τομείς όπως ο αθλητισμός.

Επιπρόσθετα, όλα τα παιδιά συμφώνησαν με τη θέση πως το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο να ενσωματωθούν και να αισθανθούν μέρος του σχολείου και της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα παιδιά πρότειναν την ένταξη δραστηριοτήτων και σεμιναρίων στο σχολείο.

Τέλος, οι μαθητές πρότειναν μια σειρά από εισηγήσεις για βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι θα ήταν για τους ίδιους τους μαθητές πολύ χρήσιμη η συχνή παρουσία εκπαιδευτικού ψυχολόγου και σχολίατρου στις σχολικές μονάδες, κάτι που θα διευκόλυνε την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες αυτές.

Ακόμη, τα παιδιά έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της υγιεινής διατροφής και εξήγησαν ότι υπάρχει ανάγκη για καλλιέργεια σκέψης στους μαθητές για το πώς να τρέφονται υγιεινά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγινε, επίσης, εκτενής αναφορά στη σεξουαλική αγωγή που χρειάζεται να παρέχεται σε όλα τα παιδιά πιο συστηματικά, με στόχο να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ενδεχόμενους κινδύνους.

Ανάμεσα σε άλλα, τα παιδιά υπογράμμισαν την ανάγκη αναβάθμισης του Μακάρειου Νοσοκομείου, αλλά και της δημιουργίας περισσότερων παιδιατρικών νοσοκομείων σε όλες τις Επαρχίες, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση εύκολα και γρήγορα σε αυτά.

Καταληκτικά, οι μαθητές επανέλαβαν την άποψη ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να καταστούν πιο προσβάσιμες σε όλους, με στόχο την πρόληψη.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν παιδιά που βρίσκονται σε εναλλακτική φροντίδα, με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή/και ασυνόδευτοι ανήλικοι, με αναπηρία, με μειονοτική φυλετική ή εθνική καταγωγή, που διαμένουν σε αστικά κέντρα ή/και απομακρυσμένες/ορεινές περιοχές, μέλη της Παιδοβουλής και άλλων οργανωμένων συνόλων.

Παρόντες στη παρουσίαση των εισηγήσεων ήταν οι Επίτροποι Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Πολίτη, Νομοθεσίας και εκπρόσωπος της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υγεία και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνολικά 93 δράσεις σε έξι πυλώνες που υλοποιούνται ή δρομολογούνται προς υλοποίηση από οκτώ Υπουργεία προωθούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά 2022-2030, με στόχευση την πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας των παιδιών.

Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η κατοχύρωση για τα παιδιά πρόσβασης σε ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η δωρεάν περίθαλψη, εκπαίδευση και φροντίδα στην πρώιμη ηλικία, η κατάλληλη στέγαση και η υγιεινή διατροφή.

Οι έξι πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αφορούν την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της κοινωνικής ένταξης, τη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών και τη μείωση της παιδικής φτώχειας (26 δράσεις), την Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (5 δράσεις), τις Εκπαιδευτικές και σχολικές δραστηριότητες (31 δράσεις), την Υγιεινή διατροφή (13 δράσεις), την Υγειονομική περίθαλψη (16 δράσεις), και την Κατάλληλη στέγαση (2 δράσεις).

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» (2021-2027), κ.ά..

Δείτε σχετικό βίντεο

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Επιχειρούν τα εναέρια μέσα για πλήρη κατάσβεση - Βελτιωμένη σήμερα η εικόνα

Διαμαρτύρονται σήμερα για την υπόθεση Θανάση - «Ζητούμε… διεκδικούμε… επιμένουμε και απαιτούμε διαφάνεια»

Μπορεί o εργοδότης να καθυστερεί την καταβολή του μισθού σε ένα εργοδοτούμενο; - Τι προνοεί ο Νόμος

Ήρθαν για διακοπές στην Κύπρο και έζησαν τον απόλυτο τρόμο - Μπούκαραν στο διαμέρισμα προτάσσοντας πιστόλια και τους ζήτησαν χρήματα

Σύννεφα και βροχές στο «μενού» του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Έτσι θα χάσουμε τα περιττά κιλά πριν το καλοκαίρι – Τα πέντε χρήσιμα tips -  Τι ισχύει για καρπούζι και παγωτό – Απαντά ειδικός στο «Τ»Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Επιχειρούν τα εναέρια μέσα για πλήρη κατάσβεση - Βελτιωμένη σήμερα η εικόνα

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Επιχειρούν τα εναέρια μέσα για πλήρη κατάσβεση - Βελτιωμένη σήμερα η εικόνα

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν και πάλιν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα για πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, το απόγευμα παρά την κοινότητα Παραμάλι, απειλώντας κατοικίες και άλλα υποστατικά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top