ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκαν οι προϋπολογισμοί ΔΕΦΑ, ΡΙΚ και Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας - Τι δέσμευσαν οι βουλευτές

Ψηφίστηκαν οι προϋπολογισμοί ΔΕΦΑ, ΡΙΚ και Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας - Τι δέσμευσαν οι βουλευτές

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) για το 2024, δεσμεύοντας με τροπολογίες κονδύλια που αφορούν νομικά έξοδα, δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώματα.

Ο προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ για το 2024 είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €38.442.552 και έσοδα ύψους €32.800.010.

Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία τρεις τροπολογίες στον προϋπολογισμό που κατατέθηκαν από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκο Χατζηγιάννη και τον Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Σταύρο Παπαδούρη.

Οι τροπολογίες αυτές προβλέπουν ότι για νομικά έξοδα, δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και ετοιμασία μελετών, ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώματα θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση και να εξασφαλίζεται συγκατάθεση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας.

Με την έγκριση του προϋπολογισμού αναμένεται να πληρωθούν και 36 θέσεις που προβλέπονται σε αυτόν, ώστε να λυθεί το σημαντικό πρόβλημα υποστελέχωσης της ΔΕΦΑ. Το αρχικό αίτημα της ΔΕΦΑ αφορούσε τη δημιουργία 60 νέων θέσεων.

Τα έσοδα της ΔΕΦΑ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €12 εκ. και έσοδα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το έργο κατασκευής τερματικού για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί κατά 80% και η χορηγία θα εκταμιευτεί στην ολότητά της, νοουμένου ότι το έργο ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση του έργου δεν καταστεί δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, το ποσό της χορηγίας που θα δοθεί θα είναι μειωμένο κατ’ αναλογία του ποσοστού υλοποίησης του έργου.

Η Ολομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας

Με 32 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για το 2024.

Ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €14.189.376 και έσοδα ύψους €12.554.396.

Το προβλεπόμενο έλλειμμα ύψους €1.634.980 κρίνεται δικαιολογημένο, καθότι οφείλεται σε προπληρωμένα έργα για το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών που ξεκίνησαν τα προηγούμενα έτη και εκτείνονται στο τρέχον έτος ύψους €291.875, την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων που είχαν προγραμματιστεί για το 2023, αλλά τελικά θα εκτελεστούν κατά το τρέχον έτος, για τα οποία είχαν προεισπραχθεί τέλη ύψους €525.000, καθώς και δαπάνες που θα καλυφθούν από το αποθεματικό της Αρχής στο πλαίσιο της επιστροφής τελών μέσω αναπροσαρμογής ύψους €828.095.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, τα έσοδα της ΑΨΑ θα προέλθουν από διοικητικά τέλη από φορείς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών (€9.412.243), από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (€3.112.153) και από τόκους εισπρακτέους (€30.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες είναι μειωμένες κατά €41.381 σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2023 και αφορούν κυρίως απολαβές προσωπικού (€1.221.836), λειτουργικές δαπάνες (€997.960), συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (1.431.136), εκπαίδευση προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€945.010)., συμβουλευτικές υπηρεσίες/Έρευνες/Μεταβιβάσεις (€4.636.302), μεταβιβάσεις εξωτερικού/Διεθνείς οργανισμοί (€35.000), αγορά εξοπλισμού (€3.427.279).

Αποστολή της ΑΨΑ είναι να προάγει την επίτευξη επιπέδου ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρίσιμων υποδομών βασικών υπηρεσιών της Δημοκρατίας και των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία.

Ο βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου σε τοποθέτηση στην ολομέλεια είπε ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά της ΑΨΑ και κυβερνητικά τμήματα πρέπει να δίνουν σημασία. Αναφέρθηκε εξάλλου σε «κακές πρακτικές» και σε κάποια στιγμή, όπως είπε, «θα μπλέξουμε άσχημα».

Ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι πολύ εύκολα γίνονται κυβερνοεπιθέσεις και οι κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Ανέφερε επίσης ότι θα συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου καθώς δεν λαμβάνονται διάφορα πράγματα υπόψη όταν κατακυρώνονται προσφορές για τα λογισμικά.

Τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ απορρίφθηκε.

Έντονες τοποθετήσεις για «προσωπικές ατζέντες» κατά την έγκριση προϋπολογισμού ΡΙΚ

Με 31 ψήφους υπέρ, μια κατά και 3 αποχές εγκρίθηκε το απόγευμα από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ που είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €39.300.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€37.500.000) και από άλλες δραστηριότητες (€1.800.000).

Τη συζήτηση μονοπώλησε ο τρόπος προβολής κομμάτων και βουλευτών από το ΡΙΚ με βολές για «σκοπιμότητες», «προσωπικές ατζέντες» και «μαύρες λίστες», με κάποιους βουλευτές να εκφράζουν σφοδρά παράπονα για το γεγονός ότι καλούνται σπανίως για συμμετοχή σε εκπομπές. Έγιναν τοποθετήσεις επίσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι υπάλληλοι, υπό το φως και απόφασης δικαστηρίου για συγκεκριμένη υπάλληλο και για τις πρόσφατες συμφωνίες για το οργανόγραμμα.

Η Βουλή απέρριψε τροπολογία του ΑΚΕΛ και ενέκρινε τροπολογία του ΔΗΣΥ. Η όλη συζήτηση έγινε παρουσία του ΓΔ του ΡΙΚ και της αντιπροέδρου του ΔΣ.

Τοποθετήσεις κομμάτων

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι το ΡΙΚ είναι παρακαταθήκη και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το πως αισθανόμαστε ως κόμματα και για την εκπροσώπηση και για το γεγονός ότι υπάρχει μείωση 1,5 εκ. από τα οποία οι 500.000 αφορούν κεφαλαιουχικές δαπάνες για την προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ.

Αναφέρθηκε στο θέμα των υπαλλήλων αορίστου χρόνου λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται βελτίωση ενώ για το θέμα ισονομίας και ισοπολιτείας είπε ότι αναμένεται περαιτέρω βελτίωση. Έθεσε και το θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων για το οποίο αναμένονται ενέργειες.

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης του ΔΗΣΥ μίλησε σε έντονο ύφος και έθεσε προσωπικό ζήτημα ότι καλέστηκε σε διάστημα 4 ετών μόνο 2 φορές σε εκπομπές. Είπε ότι είναι λυπηρό το ΡΙΚ να μετατρέπεται σε κρατικό κανάλι, μίλησε για «οδηγίες που λαμβάνονται» για «μαύρες λίστες» και «σταύρωμα βουλευτών» όπως είπε, καθώς και για «μεθοδεύσεις» και «φιλτραρίσματα», για να μην ακούγεται η αντίθετη άποψη και η κριτική. Δυστυχώς αυτό, είπε, είναι «συμπεριφορά καθεστώτων».

Αναφέρθηκε επίσης στην καθυστέρηση κατάθεσης του προϋπολογισμού αναφερόμενος σε «διοικητική ανικανότητα».

Η Σάβια Ορφανίδου του ΔΗΣΥ είπε ότι τα τελευταία χρόνια έγινε διόρθωση πολλών στρεβλώσεων αλλά αναμένονται και άλλα και ζήτησε να γίνουν πράξεις οι διακηρύξεις με εξορθολογισμό δαπανών και να υπάρξουν διορθώσεις στις παρατυπίες που αναφέρονται στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου έκανε αναφορά ειδικά στον βουλευτή του κόμματος Ανδρέα Πασιουρτίδη, καθώς το όνομά του ακούστηκε σε σχέση με το πόσες φορές καλέστηκε σε εκπομπές. Τόνισε ότι οι παρουσίες τους στο ΡΙΚ είναι στο πλαίσιο του μεριδίου εμφανίσεων που δικαιούται το ΑΚΕΛ και δεν σημαίνει ότι το ΑΚΕΛ έχει αυξημένη παρουσία επειδή ο βουλευτής του εμφανίστηκε περισσότερες φορές από άλλους.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΡΙΚ έτσι όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια «απέχει κατά πολύ» από τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης ραδιοτηλεόρασης. Ανέφερε ότι θα κριθεί το νέο ΔΣ αν είναι σε θέση να αντιληφθεί τις στρεβλώσεις και προβλήματα και αν μπορεί να «συγκρουστεί με κυκλώματα». Είπε επίσης ότι είναι καιρός να γίνει επιτέλους η συζήτηση για τους κώδικες αντικειμενικότητας και δεοντολογίας στην προβολή ειδήσεων.

Για τις εκδηλώσεις του ΡΙΚ για τα 50χρονα της εισβολής είπε ότι αυτεπάγγελτα το κόμμα κατέθεσε πρόταση να έρθει το ΡΙΚ να ενημερώσει, τονίζοντας ότι πρόκειται για δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και εισβολής και κάποιοι ξέχασαν ότι έγινε ένα πραξικόπημα, τι προηγήθηκε για να ανοίξει η πόρτα στον Αττίλα με το αμαρτωλό παρακράτος και την ΕΟΚΑ Βήτα.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έθεσε επίσης θέμα και για το γεγονός ότι με την περικοπή ποσού 1,5 εκ. από το κράτος, κινδυνεύουν σειρές να μην βγουν στον αέρα και κόσμος να μείνει χωρίς δουλειά και μισθό.

Ο ίδιος ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, το όνομα του οποίου αναφέρθηκε ορισμένες φορές, απάντησε στον ανεξάρτητο Ανδρέα Θεμιστοκλέους λέγοντας ότι είναι ένα θέμα να γνοιάζονται κάποιοι για τις προβολές συναδέλφων τους και άλλο να εκβιάζουν την συμμετοχή τους σε τηλεοπτικές εκπομπές, λέγοντας ότι το θέμα καταλήγει να είναι προσωπικό.

Ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ, έθεσε θέμα για την καθυστέρηση στην κατάθεση του προϋπολογισμού και το γεγονός ότι πρέπει Διοίκηση και Διεύθυνση αύριο να κάνουν το άπαν για να πληρωθούν οι υπάλληλοι, όπως συμφωνήθηκε με τις συντεχνίες. Ανέφερε επίσης ότι συνεργάτες μένουν απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες. Θέμα για την καθυστέρηση στην κατάθεση προϋπολογισμών έθεσε και η ΠτΒ.

Για το σημείο αυτό και την μiσθοδοσία των υπαλλήλων, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε οδηγίες για να πληρωθεί το προσωπικό και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι λόγω της καθυστερημένης κατάθεσης που δεν πληρώνονται, αλλά λόγω δικαστικής απόφασης και διατάγματος για πάγωμα λογαριασμών.

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ είπε ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι απαραίτητη και για την μνήμη των κατεχομένων μας, για την ανύψωση του πατριωτικού αισθήματος και της ταυτότητας μας.

Ανέφερε ότι στο ΡΙΚ υπάρχουν εκατοντάδες επαγγελματίες με χαμηλούς μισθούς, ότι υπάρχουν και τα καλά και τα κακά και ίσως και λίστες που προέρχονται από την ηγεσία «και άρα να σταματήσουμε όλοι να είμαστε Γραμματείς και Φαρισαίοι». Κάλεσε επίσης να σταματήσουμε να καπηλευόμαστε προβλήματα υγείας υπαλλήλων για να δείξουμε ότι είμαστε τάχα ανθρωπιστές.

O Xρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ, ο οποίος καταψήφισε τον προϋπολογισμό, ήταν έντονος λέγοντας ότι προσκλήθηκε μόνο 4 φορές από το 2019 και ότι προσφάτως όταν ήταν σε εκπομπή, είχε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή του ενώ του άλλαξαν και 2 φορές την ώρα που θα προσερχόταν στο στούντιο.

Μίλησε για «συμφέροντα», «αποκλεισμούς», «προσωπικές ατζέντες» και «σκοπιμότητες» και επειδή δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του «παίγνιου» όπως είπε, δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι το ΡΙΚ είναι η ιστορία του τόπου μας και επιτελεί έργο. Αλλά, συνέχισε, το νέο ΔΣ πρέπει να αλλάξει πολλά, όπως είναι το θέμα του κτιρίου και των συνθηκών, τις λίστες και ποιοι προσκαλούνται για εκπομπές και «αν κάποιοι εφαρμόζουν δική τους πολιτική τότε να μπει τάξη στην απαράδεκτη κατάσταση».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι το κόμμα του από το 2004 θέτει θέμα κτιριακών εγκαταστάσεων. Ανέφερε ότι ο ρόλος του ΡΙΚ είναι πολυδιάστατος και ότι στο παρελθόν υπήρξε κομματική σκοπιμότητα στη λειτουργία, αλλά τώρα εκφράζονται ελπίδες για αλλαγές με το νέο ΔΣ και με μέτρα για διόρθωση στρεβλώσεων.

Αναφέρθηκε και σε θέματα υπαλλήλων που η πλειονότητά τους είναι αορίστου ή συνεργάτες και σε όσους υποαπασχολούνται όπως είπε, λέγοντας ότι δίνουμε χρόνο στο νέο ΔΣ να οδηγήσει το ΡΙΚ σε ένα αναγνωστικό περιβάλλον.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων είπε ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ένα μέγα θέμα πολύ ανησυχητικό ενώ μίλησε και για ανάγκη αναβάθμισης τεχνολογιών για να λειτουργεί το ΡΙΚ ως μοντέρνα ραδιοτηλεόραση. Είπε επίσης ότι η δημόσια τηλεόραση έχει υποχρέωση να δίνει ακριβή στοιχεία, να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα, τον δημόσιο διάλογο, την διαφάνεια και τα προβλήματα ευάλωτων ομάδων.

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε πως περιμένουμε από το ΡΙΚ να δουλέψει μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα, να απέχει από σκάνδαλα και να εκσυγχρονιστεί, να εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για ΑμεΑ, για ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων και να υπάρξει σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ είπε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του ΡΙΚ ειδικά για τους απόδημούς μας και ότι δίνεται πίστωση στο νέο ΔΣ να προβεί σε αλλαγές και διορθώσεις σε κάποια ζητήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις υποδείξεις του ΓΕ και θέματα οργανογράμματος.

Ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι βουλευτές διαμαρτύρονται στο ΡΙΚ για την προβολή τους και δεν υπάρχει καμία απάντηση, ούτε εξήγηση ενώ υποστήριξε ότι κάποιοι θεωρούν ότι το ΡΙΚ το κληρονόμησαν και το διαχειρίζονται σαν να είναι προσωπική τους περιουσία, χωρίς να δίνουν σε κανένα λογαριασμό. Υποστήριξε ακόμη ότι η ηγεσία του ΡΙΚ «χλευάζει, οικτίρει και λοιδορεί τη βουλή και συμπεριφέρεται με σκαιό τρόπο».

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι το ΡΙΚ έχει συγκεκριμένο ρόλο και αποστολή ως δημόσια ραδιοτηλεόραση και ότι υπάρχει μια αντίληψη διαχείρισης εσωτερικών προβλημάτων που πάσχει, κάνοντας αναφορά σε 2 υπαλλήλους και στην αντιμετώπιση των σοβαρών τους προβλημάτων. Μίλησε ακόμη για ένα αόρατο χέρι που εμποδίζει το διάλογο για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα.

Ο προϋπολογισμός

Οι δαπάνες του ΡΙΚ για το έτος 2024 αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού (€26.727.314), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.737.000), έξοδα προγραμμάτων (€7.074.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€3.031.686), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€430.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€300.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2024 παρουσιάζει αύξηση κατά €2.104.951 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η κρατική χορηγία που προβλέπεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό συνάδει με την ανώτατη οροφή που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό αυτό για το έτος 2024.

Το ποσό της κρατικής χορηγίας, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του ιδρύματος για το έτος 2024, μειώθηκε κατά €1.500.000 και μειώθηκαν κατ’ αντίστοιχο ποσό και οι δαπάνες του ιδρύματος που αφορούσαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα έξοδα προγραμμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αναστατώνει όλο τον πλανήτη: Τι θα γίνει με αγορές, πετρέλαιο, επιτόκια

Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα - Ερασιτέχνης μετεωρολόγος εξηγεί στο «Τ» πως προβλέπει τον καιρό μέσα από το φεγγάρι και την φύση

Πόσα ανήλικα παιδιά έλαβαν ΕΕΕ το 2023 - Τα εκατομμύρια που πλήρωσε το κράτος

Δύο νεκροί, έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι σε γειτονιά του Μέμφις

Τον έψαχναν επτά μήνες: Έκλεψε μετασχηματιστή της ΑΗΚ στη Λάρνακα Τα στοιχεία που προέκυψαν εναντίον του

Αυτό είναι το καλύτερο αεροδρόμιο για το 2024: Τεράστια πισίνα, γυάλινες οροφές, σπα και τροπικοί κήποι - Δείτε βίντεοΣτον πυρετό των εκλογών: Οι στόχοι και η δυναμική των κομμάτων

Στον πυρετό των εκλογών: Οι στόχοι και η δυναμική των κομμάτων

Στην κούρσα των εκλογών έχουν επιδοθεί τα κόμματα όσο πλησιάζουμε την 9η Ιουνίου. Η κάθε πολιτική δύναμη επιλέγει τη δική της ατζέντα με την οποία θα αλιεύσει περισσότερες ψήφους. Το στοίχημα τόσο για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για την ανάδειξη των έξι Ευρωβουλευτών, δεν είναι άλλο από την επικράτηση ειδικά των δύο μεγάλων κομμάτων ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ που θέλουν να διατηρήσουν τις δύο έδρες στη νέα Ευρωβουλή. Για το ΔΗΚΟ ο πονοκέφαλος είναι μεγάλος διότι εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου, θα χάσει την τρίτη έδρα. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση της ΕΔΕΚ, η οποία έχει ανασυγκροτηθεί και ρίχνεται στη μάχη για την διατήρηση της πέμπτης έδρας, στην Ευρωβουλή. Για το ΕΛΑΜ φαίνεται ότι τα πράγματα το ευνοούν, σύμφωνα με τις έως τώρα δημοσκοπήσεις, που το δείχνουν να κατακτά την τρίτη έδρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top