Με γραπτές εξετάσεις οι διορισμοί σε κλίμακες Α9 και Α11 - Η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή

Με γραπτές εξετάσεις οι διορισμοί σε κλίμακες Α9 και Α11 - Η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή

Με γραπτές εξετάσεις θα διορίζονται πλέον οι υπάλληλοι στις κλίμακες Α9 και Α11 του δημόσιου τομέα, όπως ισχύει σήμερα και για τις κλίμακες Α8, με βάση νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή.

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας προκήρυξε μόνιμη θέση κλίμακας Α11 – Λεπτομέρειες και προθεσμίες

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας προκήρυξε μόνιμη θέση κλίμακας Α11 – Λεπτομέρειες και προθεσμίες

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Back to top