Αντιγήρανση: Πόσο νεανικό είναι το σώμα σας; Κάντε το τεστ που το αποκαλύπτει

Αντιγήρανση: Πόσο νεανικό είναι το σώμα σας; Κάντε το τεστ που το αποκαλύπτει

Νορβηγοί επιστήμονες ανέπτυξαν ένα ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει την εκτίμηση της ηλικίας στην οποία αντιστοιχεί η φυσική μας κατάσταση. Σύμφωνα με την ομάδα από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU), όσων η «ηλικία φυσικής κατάστασης» (fitness age) είναι τουλάχιστον μια δεκαετία μικρότερη από την ηλικία της ταυτότητας θα παραμείνουν πολύ πιθανόν υγιείς μέχρι τα βαθιά γεράματα, διατρέχοντας μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Back to top