Στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα των Κυβερνητικών Εξετάσεων για την κλίμακα Α7 -  Δείτε πίνακα

Στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα των Κυβερνητικών Εξετάσεων για την κλίμακα Α7 - Δείτε πίνακα

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας στη Γραπτή Εξέταση, που έχει διεξαχθεί στις 19.11.2022 αναφορικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις κυβερνητικές – Δείτε αν βρίσκεστε στον κατάλογο για τις κλίμακες μέχρι Α7

Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις κυβερνητικές – Δείτε αν βρίσκεστε στον κατάλογο για τις κλίμακες μέχρι Α7

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη Γραπτή Εξέταση που είχε διεξαχθεί στις 23.10.2021 αναφορικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.

Οι ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων για το δημόσιο - Προσλήψεις στην κλίμακα Α7 και Α8

Οι ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων για το δημόσιο - Προσλήψεις στην κλίμακα Α7 και Α8

Παράταση αιτήσεων για στελέχωση εξεταστικών κέντρων για τις εξετάσεις πρόσληψης στο Δημόσιο.

Back to top