Αποσύρθηκε από την κυπριακή αγορά μείγμα κοτόπουλου που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση - Δείτε φωτογραφία

Αποσύρθηκε από την κυπριακή αγορά μείγμα κοτόπουλου που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση - Δείτε φωτογραφία

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία των πιο κάτω προϊόντων, στα οποία, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε σέλινο, χωρίς αυτό να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών, κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων.

Αποσύρεται από την αγορά εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Δείτε φωτογραφία

Αποσύρεται από την αγορά εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Δείτε φωτογραφία

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το προϊόν που παρατίθεται πιο κάτω, το οποίο δεν φέρει τη σήμανση СЄ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Αντικατάσταση Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου - Η ενημέρωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αντικατάσταση Αυτομάτων Βολτομετρικού τύπου - Η ενημέρωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η.Μ.Υ.), ως η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των προνοιών της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και χρήστες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποστατικών, τα οποία έχουν ως κεντρική προστατευτική συσκευή στην αφετηρία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του υποστατικού αυτόματο βολτομετρικού τύπου (Voltage Operated Earth Leakage Circuit Breaker), ότι οι συσκευές αυτές είναι πολύ παλαιού τύπου και δεν θεωρούνται σήμερα ως οι συσκευές που παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας και προστασία των από πυρκαγιές που προκαλούνται λόγω βλάβης προς τη γη.

Αποσύρονται ηλεκτρικές συσκευές από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρονται ηλεκτρικές συσκευές από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo είναι κατασκευασμένο με τρόπο που δεν πληρoί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMCD).  Ως εκ τούτου, o εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Προσοχή: Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή: Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δείτε φωτογραφίες

Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επικίνδυνο προϊόν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποσύρονται από την αγορά επικίνδυνα καλλυντικά προϊόντα - Δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές

Αποσύρονται από την αγορά επικίνδυνα καλλυντικά προϊόντα - Δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί ακατάλληλα καλλυντικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στον πίνακα εδώ.

Αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ επικίνδυνα προϊόντα με χημικές ουσίες - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ επικίνδυνα προϊόντα με χημικές ουσίες - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζομένους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτό το καλλυντικό προϊόν αποσύρεται από την αγορά - Δείτε φωτογραφία

Αυτό το καλλυντικό προϊόν αποσύρεται από την αγορά - Δείτε φωτογραφία

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πληροφορούν το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση του Δικτύου Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) προς τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχει εντοπιστεί και αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Αποσύρεται από την αγορά ακατάλληλη παρτίδα τροφής για σκύλους - Δείτε φωτογραφία

Αποσύρεται από την αγορά ακατάλληλη παρτίδα τροφής για σκύλους - Δείτε φωτογραφία

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορούν το κοινό ότι έχουν λάβει σχετική ενημέρωση, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία στην πιο κάτω παρτίδα τροφής για σκύλους διαπιστώθηκε η παρουσία Salmonella Enteritidis, κατά παράβαση των απαιτήσεων της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας:

Αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ επικίνδυνα προϊόντα - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ επικίνδυνα προϊόντα - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι, την εβδομάδα που αρχίζει στις 24/04/2023 (RAPEX – Report 17) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 92 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Αποσύρεται από την κυπριακή αγορά επικίνδυνος φορτιστής USB - Δείτε φωτογραφία

Αποσύρεται από την κυπριακή αγορά επικίνδυνος φορτιστής USB - Δείτε φωτογραφία

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη.

Αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ επικίνδυνα προϊόντα - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ επικίνδυνα προϊόντα - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 17/04/2023 (RAPEX – Δελτίο 16) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 90 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Back to top