Απόφαση -σταθμός για την Κυπριακή Δικαιοσύνη- Παράνομη η κατακράτηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων

Απόφαση -σταθμός για την Κυπριακή Δικαιοσύνη- Παράνομη η κατακράτηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε με πλειοψηφία, ότι η κατακράτηση αλλά και η αποκάλυψη εν δυνάμει νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας περί τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιβαίνει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Back to top