Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ: ‘Υπήρχε μια σχέση εξάρτησης από τον τρόπο που εκλέγονταν οι επιτροπείες των ΣΠΙ’

14.09.2018
11:54
Οικονομία

Την προσωπική του αντίληψη, ότι οι Ευρωπαίοι επόπτες ήθελαν να δοθεί μια ριζική λύση στο ζήτημα του Συνεργατισμού η οποία θα εξυπηρετούσε το ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο της Κύπρου, εξέφρασε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής ο πρώην Ανώτερος Διευθυντής της ΣΚΤ Μάριος Παπαδόπουλος.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής Γεώργιος Αρέστης ο κ. Παπαδόπουλος, οι υπόλοιποι μάρτυρες της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής, Μαρία Αγαθοκλέους, πρώην Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων ΣΚΤ και Μαρία Ιωάννου, πρώην Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερική Επιθεώρησης ΣΚΤ  και ακόμη ένας μάρτυρας ο κ. Κουρουνάς έχουν κληθεί να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής μετά από αίτημα του δικηγόρου της πρώην ΣΚΤ και των Νικόλα Χατζηγιάννη και Γιάννου Σταυρινίδη, Χρίστου Τριανταφυλλίδη.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε, απαντώντας σε ερωτήσεις, ότι ο ίδιος εργάστηκε από το 2003 ως Γραμματέας του Ελληνικού Ταμιευτηρίου Πάφου και ότι το 2016 προσλήφθηκε στη θέση Ανώτερου Διευθυντή Τραπεζικών Εργασιών. Σε ερώτηση γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι προσλήφθηκε είπε ότι ήταν ένα από τα άτομα που είχε υπηρεσία προηγουμένως του 2013 και ήταν από τα νεαρότερα στελέχη, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του ο στόχος ήταν να εργοδοτηθεί κάποιος, ο οποίος προερχόταν από τα ΣΠΙ.

Σε ερώτηση κατά πόσο από κάποιο σημείο και μετά μέσα στο 2017 άρχισαν τα πράγματα να φαίνονται ότι γίνονταν δύσκολα απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού του 2017 είχαμε κληθεί στην Κεντρική Τράπεζα στη οποία μας ζήτησαν να επιταχύνουμε τους ρυθμούς επίλυσης των ΜΕΧ. Παρόλα ταύτα, πρόσθεσε, η Κεντρική τότε ανέφερε ότι μετά τον Μάρτιο 2018 θα επανερχόταν για να μας δώσει το πλαίσιο εξυπηρέτησης των ΜΕΧ που θεωρούσε η ίδια ότι έπρεπε να τηρηθεί.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι στην συγκεκριμένη επιστολή αναφερόταν η Κεντρική Τράπεζα για ορίζοντα τετραετίας, μέχρι το 2022. «Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι τα πράγματα θα εξελίσσονταν με τον τρόπο που εξελίχθηκαν στη συνέχεια», σημείωσε ο μάρτυρας.

Σε ερώτηση αν είναι υπόψη του ιδίου κατά πόσο τον Ιανουάριο 2018 η τράπεζα αγόρασε 18 αυτοκίνητα πολυτελείας, απάντησε ότι δεν θυμάται κάτι τέτοιο. Απαντώντας σε ερώτηση αργότερα αναφορικά με το δικό του όχημα, ανέφερε ότι ο ίδιος διατήρησε το ίδιο που είχε από την προηγούμενη του θέση.

Για τις επιδόσεις του ταμιευτηρίου Πάφου, του οποίου ήταν ο ίδιος επικεφαλής, ανέφερε ότι σύμφωνα με τα όσα θυμάται συγκαταλεγόταν στα 5 καλύτερα παγκυπρίως, μέχρι που το 2013 έγιναν οι συγχωνεύσεις και η Πάφος έγινε η χειρότερη επειδή συγχωνεύθηκε με μικρά ταμιευτήρια που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έδωσε προς αυτό το παράδειγμα του Πωμού.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπήρχε μια σχέση εξάρτησης από τον τρόπο που εκλέγονταν οι επιτροπείες των ΣΠΙ και αυτή ήταν πιο έντονη σε μικρές κοινότητες». Αυτή, πρόσθεσε, ήταν και γενεσιουργός αιτία για να εκδίδονται κατά συρροή δάνεια με ψηλά ποσοστά αθέτησης.

Στη προ του 2013 εποχή, είπε ο ίδιος, υπήρχε μια σχέση εξάρτησης στον τρόπο που εκλέγονταν τα μέλη των επιτροπειών σε συνδυασμό με μια έλλειψη εποπτείας και ατιμωρησίας. Δεν δινόταν η πρέπουσα σημασία στη ικανότητα του χρεώστη να αποπληρώσει αλλά πιο πολύ στην εξασφάλιση, ανέφερε. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, αυτή ήταν η κυρίαρχη άποψη στον Συνεργατισμό για πολλά χρόνια μέχρι το 2011 και το 2012.

Η έξαρση στις τιμές των ακινήτων, πρόσθεσε, ουσιαστικά πολλαπλασίασε το πρόβλημα. Εξήγησε ότι επηρέασε την κατάσταση από πλευράς εκτίμησης των τραπεζών για το μέλλον. Παράλληλα, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις αναφέρθηκε στην έλλειψη επαρκών μέσων για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα ή όχι κάποιου χρεώστη. Τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν υπήρχαν τότε που θα μπορούσε να διαπιστωθεί αν είχε άλλες δανειοδοτήσεις ο αιτητής ακόμη και πρακτικά όπως διαπιστώνει κάποιος σήμερα, είπε.

«Υπήρχε η ανησυχία αλλά υπήρχαν και οι πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το ρόλο που διαδραμάτισαν οι επόπτες στο κλείσιμο του Συνεργατισμού ο μάρτυρας ανέφερε ότι «προσωπικά αισθάνομαι ότι ναι, ήταν ουσιαστικά απόφαση των εποπτών», διότι, πρόσθεσε, εξυπηρετούσε μακροοικονομικά την οικονομία.

Θεωρώ, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, ότι οι επόπτες δικαίως είχαν θέσει τον πήχη για μας πιο ψηλά από τις υπόλοιπες τράπεζες λόγω του ότι δεν τύχαμε διάσωσης με ίδια μέσα. Ήταν, πρόσθεσε, πιο απαιτητικοί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πασιφανές ότι αισθάνονταν ότι θα πρέπει να αποκρατικοποιηθεί ο Συνεργατισμός πράγμα για το οποίο η τράπεζα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες.

Σε ερώτηση μήπως ήταν αποτέλεσμα των μη ορθών χειρισμών που γίνονταν από την ΣΚΤ δηλαδή μη εκπλήρωσης των στόχων λόγω κακών χειρισμών, απάντησε ότι οι στόχοι εκπληρώνονταν, ακόμα και οι στόχοι που τέθηκαν μετά τον Αύγουστο του 2017.

«Η δική μου αντίληψη ήταν ότι ήθελαν να δοθεί μια ριζική λύση η οποία θα εξυπηρετούσε το ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο της Κύπρου», είπε.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ