Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη €37 εκ. για την ΑΗΚ το 2018, μεγάλη πρόκληση η μείωση των θερμοκηπιακών αερίων

Κέρδη €37 εκ. για την ΑΗΚ το 2018, μεγάλη πρόκληση η μείωση των θερμοκηπιακών αερίων

Κέρδος €37 εκ . κατέγραψε η ΑΗΚ για το 2018, με τα έσοδα να είναι κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μεγάλο μέρος των εξόδων αφορούσε το κόστος καυσίμου και τα δικαιώματα εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων. Το κέρδος για το 2017 ήταν €51 εκ.

Κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2018 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης Κωμοδρόμος, αναφέρθηκε επίσης στις κύριες προτεραιότητες της Αρχής, που είναι η επέκταση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η συμβολή στην έλευση του φυσικού αερίου. Παράλληλα καλωσόρισε την έλευση του υγιούς ανταγωνισμού.
 
Τα συνολικά έσοδα της ΑΗΚ το 2018 ανήλθαν στα €787 εκ. ενώ τα συνολικά έξοδα έφτασαν στα €741 εκ. Το κέρδος εργασιών ανήλθε στα €46 εκ. περίπου ενώ το κέρδος για το έτος ήταν €37 εκ. περίπου. Στην ΑΗΚ προσλήφθηκαν το 2018, 65 νέοι εργαζόμενοι.
 
Η αύξηση €107 εκ. περίπου στα συνολικά έσοδα είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης στα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά €95,4 εκατομμύρια.  Η αύξηση στα συνολικά έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται κατά ένα μέρος στην αύξηση των κιλοβατώρων που πωλήθηκαν, αλλά και κατά ένα άλλο σημαντικό μέρος στην αύξηση στη μέση τιμή ανά κιλοβατώρα που πωλήθηκε, ως συνέπεια της αύξησης του κόστους καυσίμων. 

 Αρκετά χαμηλότερο ήταν και το Περιθώριο Κέρδους της Προμήθειας, το οποίο ανήλθε στο 11,67% σε σύγκριση με 13,24% το 2017 και 20% που είναι το εγκεκριμένο.
 
Σημαντική αύξηση στο κόστος καυσίμων
--------------------------
Το κόστος καυσίμων της ΑΗΚ σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 24% περίπου σε σύγκριση με το 2017, ως αποτέλεσμα της διεθνούς αύξησης της τιμής των υγρών καυσίμων. Σημαντική αύξηση 34% παρουσίασε και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τόσο λόγω αύξησης στην αγοραζόμενη ενέργεια όσο και από την αύξηση στην τιμή αγοράς. Το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων παρουσίασε πολύ σημαντική αύξηση φτάνοντας στα €38,5 εκ σε σύγκριση με €12,3 εκ κατά την προηγούμενη χρονιά. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη αύξηση στην τιμή των δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι από το 2020 η ΑΗΚ θα πρέπει να αγοράζει όλα τα δικαιώματα που θα αντιστοιχούν στις ετήσιες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων.
 
Ο κ. Κομωδρόμος σημείωσε ότι το 67% περίπου των συνολικών εξόδων αποτελούσε το κόστος καυσίμου, αγοράς ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων και όλα τα συναφή.  
 
Κατά το έτος 2018 η Αρχή είχε εκδώσει και κατακυρώσει τους Διαγωνισμούς για την εγκατάσταση Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών Μείωσης των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου, Διοξειδίου του Θείου και σκόνης στις Μονάδες 1, 2 και 3 στον Η/Σ Βασιλικού.  Αυτά τα έργα αναμένεται να αποπερατωθούν στα μέσα του 2020.
 
Εγκαταστάθηκε, επίσης, Αντιρρυπαντικό Σύστημα μείωσης των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου στις Μονάδες Εσωτερικής Καύσης 1, 2 και 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, το οποίο έχει αποπερατωθεί και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2017.
 
Για τις τροποποιήσεις στις Μονάδες και την εγκατάσταση υποδομών καύσης Φυσικού Αερίου στον Η/Σ Βασιλικού, η ΑΗΚ έχει ήδη εκδώσει και κατακυρώσει τους Διαγωνισμούς και βρίσκεται στο στάδιο πραγματοποίησης τους.
 
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του έτους 2018 κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα σημειώνοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2017, και συγκεκριμένα αύξηση 1.6%.  Επίσης, ο ποσοστιαίος καταμερισμός της κατανάλωσης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2017.  
 
 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
-------------------------------------
Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ είπε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν είναι το μέλλον, είναι ήδη το παρόν, γι’ αυτό και η ΑΗΚ έχει χαράξει τη στρατηγική κατεύθυνση αξιοποίησης των ΑΠΕ, που προβλέπει ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων. Τα έργα αυτά είναι απαραίτητα για την επίτευξη των εθνικών στόχων παραγωγής ηλεκτρισμού το 2020, που προβλέπουν το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.
 
Σημείωσε πως οι διαδικασίες εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών, περιβαλλοντικές και οικοδομικές, είναι επίπονες και χρονοβόρες, με αποτέλεσμα να απαιτείται πολύς χρόνος για την υλοποίηση των σημαντικών αυτών επενδύσεων.  
 
 Αναφερόμενος στο πλαίσιο των στρατηγικών αξόνων είπε ότι η προσπάθεια επέκτασης της χρήσης ΑΠΕ αποτελεί ισχυρή προτεραιότητα. 
 
«Κοινός στόχος, εθνικής σημασίας, είναι να ανεξαρτητοποιηθούμε από το πετρέλαιο.  Ως ΑΗΚ προχωρούμε με τη δημιουργία φωτοβολταϊκών έργων, συμβάλλουμε στην έλευση του φυσικού αερίου με τη συμμετοχή μας στις υποδομές φυσικού αερίου, κάνουμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις Μονάδες μας για να λειτουργούν με φυσικού αερίου και προβαίνουμε στην εγκατάσταση Συστημάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος», ανέφερε.
 
Πρόσθεσε ότι σε ένα τοπίο αλλαγών και ανοίγματος της αγοράς ενέργειας, η ΑΗΚ καλωσορίζει τον υγιή ανταγωνισμό.  Αυτός, είπε, αποτελεί κίνητρο εξέλιξης υποδομών, ποιότητας εξυπηρέτησης και προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών στον καταναλωτή.
 
«Οι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν την υποδομή της ΑΗΚ με πλήρη διαφάνεια», πρόσθεσε
 
Ανέφερε επίσης ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, διαχειρίστηκε τη διείσδυση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, μέσα από δύο τρέχοντα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας. Το πρώτο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αφορά στη σύνδεση δυναμικού 101MW, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τετράμηνο του επόμενου έτους, συνεισφέροντας στην επίτευξη του εθνικού στόχου για το 2020.
 
Το δεύτερο σχέδιο αφορά στην εθνική στρατηγική για την αειφόρο πράσινη ανάπτυξη της επόμενης δεκαετίας και προβλέπει τη διείσδυση 260MW μέχρι το 2021. Αυτή τη στιγμή το Σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης προκαταρκτικών όρων σύνδεσης σε 150 αιτητές.
 
Συμφωνία ΑΗΚ για φωτοβολταϊκά στα σχολεία
----------------------------------------
Ο κ. Κωμοδρόμος ανακοίνωσε την κατ’ αρχή συμφωνία της ΑΗΚ με το Υπουργείο Παιδείας για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων στα σχολικά κτίρια ως συστήματα συμψηφισμού μετρήσεων αυξημένης ισχύος (μέχρι 20 kW) στα σχολικά κτήρια.
 
Η κατ’ αρχή συμφωνία περιλαμβάνει εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε περίπου 430 σχολεία, συνολικής ισχύος περίπου 4,2 MW και θερμομόνωση και υγρομόνωση όπου θα εγκατασταθούν τα ΦΒ συστήματα (εμβαδό περίπου 120.000 τ.μ)
 
Η ΑΗΚ αναλαμβάνει την τελική παραμετροποίηση του έργου, την τεχνική διαχείριση του έργου, την ετοιμασία προδιαγραφών, την έκδοση και διαχείριση διαγωνισμών, την παρακολούθηση λειτουργίας και διαχείριση συντήρησης για 10 χρόνια.
 
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ΑΗΚ, ενώ το Υπουργείο Παιδείας θα αποπληρώσει την ΑΗΚ σταδιακά, σε περίοδο 20 ετών.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου €9,6 εκ.
 
Σε δηλώσει του ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης είπε ότι το σχέδιο θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση και ευχαρίστησε την ΑΗΚ και το Υπουργείο Ενέργειας για τη συνεργασία στο θέμα.
 
Έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και είπε ότι 790 χιλιάδες ευρώ το χρόνο θα εξοικονομούνται από το Υπ. Παιδείας για τον σκοπό αυτό.
 
Έργα υποδομής
---------------
Αναφέρθηκε επίσης ότι με βάση Απόφαση της ΡΑΕΚ, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών, σε αντικατάσταση υφιστάμενων. 
 
«Η ευρύτατης κλίμακας εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, αναμένεται να  ολοκληρωθεί το 2025. Αποτελεί τον πρόδρομο της μετεξέλιξης του δικτύου διανομής σε ένα έξυπνο δίκτυο.  Μέσα από την αμφίδρομη ροή ενέργειας και πληροφοριών, θα επιτευχθεί ο σημαντικός στόχος της αειφόρου  ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας», είπε ο Πρόεδρος της ΑΗΚ
 
Είπε επίσης ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΑΗΚ και Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για παραγωγή και πώληση πόσιμου νερού για περίοδο 20 χρόνων, από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού. 
 
Είναι, επίσης, σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για αφαλάτωση με καινοτόμες τεχνολογίες, δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
 
Ανέφερε ακόμα ότι από την ΑΗΚ έχουν εγκατασταθεί 19 Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και εντός του 2020 προγραμματίζεται η εγκατάσταση 6 ταχυφορτιστών και 12 ημιταχείας φόρτισης. 
 
Απαντώντας σε ερώτηση για τη διατήρηση και μετεξέλιξη του ταμείου υγείας των υπαλλήλων της ΑΗΚ, ο κ. Κομωδρόμος είπε ότι το ΔΣ βρίσκεται σε διαβούλευση με τις συντεχνίες των εργαζομένων για το θέμα και δεν έχει πάρει τελικές αποφάσεις.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ 
 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top