ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημερίδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διοργανώθηκε στη Λευκωσία

Ημερίδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διοργανώθηκε στη Λευκωσία

Η «Ανάπτυξη Κουλτούρας Προστασίας, Πρόληψης και Προώθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» ήταν το θέμα της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν σήμερα στη Λευκωσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Γιώργος Σαββίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης,  o Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος, ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης.

Γ. Σαββίδης: H διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Γιώργος Σαββίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του ότι «ο σεβασμός στα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, τον ακρογωνιαίο λίθο για τη θεμελίωση συνθηκών κράτους δικαίου και ευημερίας σε κάθε οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία», σημειώνοντας ότι «στην Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες προστατεύονται πρωτίστως από το Σύνταγμα που αποτελεί τον υπέρτατο νόμο του κράτους».

«Όμως, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξασφαλίζεται όχι μόνο από το Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά επίσης και μέσα από την καθημερινή πρακτική και δράση όλων των πολιτειακών οργάνων. Εξαρτάται επίσης και από την ύπαρξη ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας η οποία προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και τις αρχές του κράτους δικαίου», πρόσθεσε.

Είπε, επίσης, ότι «η προστασία, ο σεβασμός και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση και δέσμευση της Κυβέρνησής μας. Έχοντας αυτά υπόψη αναβαθμίσαμε και διευρύναμε ουσιαστικά τις δυνατότητες αποτελεσματικότερης απονομής της δικαιοσύνης και δικαστικής προστασίας των πολιτών μέσω μεγάλων θεσμικών αλλαγών στον τομέα της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε ο κ. Σαββίδης. Τόνισε παράλληλα ότι «το θέμα της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας, αφού ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να πραγματωθεί μόνο σε συνθήκες ασφάλειας και ευνομίας».

«Για την Κυβέρνησή μας η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο καθολικός σεβασμός και η προαγωγή τους θα συνεχίσουν να βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας και στην καρδιά των επιδιώξεων και των πολιτικών μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», κατέληξε.

Κ. Κληρίδης: Συνεχίζει να υπερισχύει το δίκαιο της ισχύος έναντι της ισχύος του Δικαίου

Στη δική του ομιλία, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, καθόλου δεν μπορεί να λεχθεί ότι τυγχάνουν σήμερα αποτελεσματικής διασφάλισης.

«Ατομικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα, τυγχάνουν καταπάτησης καθημερινά γύρω μας. Συνεχίζει να υπερισχύει το δίκαιο της ισχύος έναντι της ισχύος του Δικαίου και κράτη μπορούν ακόμα ανενόχλητα να παραβιάζουν μαζικά τα δικαιώματα των κατοίκων άλλων χωρών. Καθεστώτα καταργούν ή περιορίζουν πολιτικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της ελευθερίας διακίνησης ιδεών, της έκφρασης πολιτικών αλλά και θρησκευτικών πεποιθήσεων», σημείωσε.

Επεσήμανε ότι «η Κύπρος, δεκαετίες μετά την Τουρκική εισβολή, συνεχίζει να βιώνει καθημερινά το τι σημαίνει η επιβολή του δικαίου του ισχυρού και η καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εις δε τις διαπραγματεύσεις για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, συνεχίζει να προβάλλεται η εμμονή της Τουρκικής πλευράς σε προσωρινές αλλά και μόνιμες παρεκκλίσεις από την εφαρμογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών».

«Εξάγεται αναπόφευκτα το συμπέρασμα», είπε, «ότι όποιες συνταγματικές πρόνοιες και αν θεσπιστούν, όποιες διεθνείς συμβάσεις και αν κυρωθούν, το πρόβλημα του μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα συνεχίσει να υφίσταται και μπορεί μόνο να απαμβλυνθεί με τον ανθρώπινο παράγοντα, με τη σωστή διαπαιδαγώγηση και την καλλιέργεια της κατάλληλης νοοτροπίας και κουλτούρας».

«Εκεί είναι που πρέπει τα κράτη και οι εσωτερικές δομές τους να εστιάσουν την προσοχή τους και να επενδύσουν για το μέλλον. Όσο χρήσιμες και απαραίτητες και αν είναι οι υποχρεωτικές, δεσμευτικές ρυθμίσεις στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, στις σχέσεις μεταξύ κράτους και πολίτη, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ πολιτών, πρωταρχικό πάντα ρόλο θα διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας», κατέληξε.

Μ. Νικολάτος: Η απονομή της δικαιοσύνης μέσα σε εύλογο χρόνο σημαντική πτυχή για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη δική του ομιλία ότι «το άρθρο 30 του Συντάγματος καθιστά τη Δικαστική εξουσία τον αποκλειστικό κριτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ατόμου καθώς και της ποινικής του ευθύνης, σ΄ οποιαδήποτε κατηγορία».

«Η δίκαιη δίκη κατοχυρώνεται ως δικαίωμα του καθενός από το άρθρο 30.2 του Συντάγματος στο οποίο εξειδικεύονται τα εχέγγυα της δίκαιης δίκης. Αυτά περιλαμβάνουν την κρίση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ατόμου από ανεξάρτητο, και αμερόληπτο δικαστήριο, καθιστώντας την ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου προϋποθέσεις της έγκυρης απονομής της δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «το αιτιολογημένο των δικαστικών αποφάσεων, συνυφασμένο με τον αποκλεισμό της αυθαίρετης κρίσης, καθώς και η απονομή της δικαιοσύνης μέσα σε εύλογο χρόνο αποτελούν σημαντικότατες πτυχές για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατοχυρώνονται ως αναπόσπαστο μέρος της δίκαιης δίκης». 
 
Αναμφίβολα, κατέληξε, «σημαντικότατη προϋπόθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι να παραμείνει η Δικαστική εξουσία αλλά και οι Διωκτικές Αρχές, ανεξάρτητες , έντιμες και αμερόληπτες».
 
Κ. Μιχαηλίδης: Η Αστυνομία στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 
Στο δικό του χαιρετισμό, ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «μια αποτελεσματική Αστυνομία είναι αυτή που αντιμετωπίζει δραστικά την εγκληματικότητα και ταυτόχρονα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι ο ρόλος των αρχών επιβολής του νόμου, είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολυάριθμων και ποικίλων παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ατόμου». 

Ως Αστυνομία Κύπρου, πρόσθεσε, «αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για προώθησή τους. Στη βάση αυτής της προσέγγισης», συνέχισε, «έχουμε συμπεριλάβει το θέμα στις άμεσες προτεραιότητές μας και η εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της Αστυνομίας, στα πλαίσια αυτών των βασικών αξιών, αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας».
 
Μεταξύ άλλων, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, «προχωρήσαμε στη σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένων γραφείων, τα οποία επιτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο σ’ ότι αφορά στον συντονισμό των δράσεων μας σε θέματα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου».
 
«Παράλληλα, μεταξύ άλλων επιμορφωτικών δράσεων, έχουμε ετοιμάσει εγχειρίδια που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα και ειδικότερα στον χειρισμό και μεταχείριση κρατουμένων, στα δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων συντροφικής βίας, στον χειρισμό ανήλικων παραβατών και θυμάτων, στα δικαιώματα και προστασία Θυμάτων Εγκληματικότητας», πρόσθεσε. Εξέφρασε τέλος τη διαβεβαίωση ότι «η Αστυνομία Κύπρου θα συνεχίζει και θα εντατικοποιεί τις δράσεις της προς την κατεύθυνση αυτή, συμμετέχοντας ενεργά στις καθολικές προσπάθειες που καταβάλλονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα πρέπει βεβαίως να πω, πως πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αναβάθμισης».
 
Δ. Ιωαννίδης: Η Δικαιοσύνη το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών για υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους
 
O Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948 αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, προσθέτοντας ότι «με την τουρκική εισβολή τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο έχουν καταπατηθεί με το χειρότερο τρόπο».

«Στη συνέχεια οι διάφορες λύσεις που κατά καιρούς μας έχουν προταθεί περιέχουν περιορισμούς, εκπτώσεις και πολλές φορές παραιτήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε, σημειώνοντας ότι «η είσοδος μας στην ΕΕ έδωσε το δικαίωμα και όχι την ψευδαίσθηση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα στηριχθούν σ’ αυτό τον τόπο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε δικαιωθεί».

Είπε, επίσης, ότι «η δημοκρατία πρέπει και έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο βαθμός και ο ζήλος που κάθε κράτος υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το μέτρο, το οποίο αποφασίζει για την επιτυχία του έργου του. Αντανακλά στο επίπεδο του πολιτισμού κάθε χώρας».

«Σ’ αυτό τον τομέα οι δικηγόροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και έχουν το καθήκον να προστατεύουν τους πολίτες όταν προσβάλλονται τα δικαιώματα τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους από κάθε κατάχρηση οποιασδήποτε αρχής», κατέληξε.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Παράνομα φωτοβολταϊκά: Προς διερεύνηση δύο περιπτώσεις - Πώς επηρεάζουν το δίκτυο της ΑΗΚ

Ξεκάθαρος ο Κεραυνός: «Ανέκδοτο ότι έχουν αντικατασταθεί οι συντάξεις με φιλοδώρημα»

Αυξήσεις στις τιμές καυσίμων: Πόσο έχουν ανέβει - «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν»

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου - Ποιος αναλαμβάνει στη θέση του

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Μωρό ενός έτους έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου και σκοτώθηκεΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η μοναδική βάση λύσης»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η μοναδική βάση λύσης»

Η μοναδική βάση επίλυσης του Κυπριακού είναι η λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα των ΗΕ, των συγκλίσεων που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό του, ο οποίος αναγνώσθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε επίσημο δείπνο των ομογενών στη Νέα Υόρκη με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top