ΚΥΠΡΟΣ

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ: Αυτό είναι το νέο Διάταγμα με τα μέτρα που θα ισχύσουν απο 1η Μαρτίου

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ: Αυτό είναι το νέο Διάταγμα με τα μέτρα που θα ισχύσουν απο 1η Μαρτίου

Στη δημοσιότητα απο το απόγευμα της Παρασκευής (26/2), το διάταγμα του Υπουργού Υγείας "περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 9) του 2021".

Το νέο διάταγμα τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου του 2021 και ώρα 00.01π.μ.

 

Κ.Δ.Π. 93/2021

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5474 Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 661

Αριθμός 93


Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260


Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)

Κεφ. 260.
32(Ι) του 2003
31(I) του 2020
72(Ι) του 2020.

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 9) του 2021.

2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, και

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):
23.3.2020.

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ.
260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, ισχύουν τα ακόλουθα:

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):
12.2.2021.

2.1 Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του
Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 8) του 2021 καταργείται, με ισχύ από την 28η Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 23.59 μ.μ.


2.2 Λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 10 μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2021, καταγράφηκαν 1.638 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 75 έως 90 ασθενών τη μέρα και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 14 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, κυμαίνεται κοντά στο 0,5%, από την 1η Μαρτίου 2021 και ώρα
00.00 π.μ. μέχρι τη 15η Μαρτίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ., ισχύουν τα ακόλουθα για τις Επαρχίες
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο:

(i)    Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με την  κατοχή  του  Εντύπου  Βεβαίωσης  Κυκλοφορίας  Εργαζομένου  (Έντυπο  Α),  το  οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, στο παρόν Διάταγμα,

(ii) αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια   αγαθών/υπηρεσιών από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί,

(iii)   επίσκεψη  σε  ιατρό ή  για  αιμοδοσία  ή  μετάβαση  σε  φαρμακείο  ή  μετάβαση  σε  Ιατρικό Συμβούλιο  ή  για  διενέργεια  εργαστηριακής  εξέτασης  για  την  ασθένεια  του  Κορωνοϊού COVID-19  ή  για  εμβολιασμό  στα  κέντρα  εμβολιασμού  για  την  ασθένεια  του  Κορωνοϊού COVID-19,

(iν) μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

(ν) διακίνηση για παροχή βοήθειας σε πολίτες  που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν   να   αυτοπροστατευθούν   ή   ευρίσκονται   σε   αυτοπεριορισμό   ή/και   σε   χώρους υποχρεωτικού  περιορισμού  ή  για  επίσκεψη  σε  οίκο  ευγηρίας  ή  δομή  φροντίδας/φιλοξενίας ευπαθών ή ευάλωτων ομάδων ή για επίσκεψη σε οικία,

(νi) μετάβαση για εκκλησιασμό/άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας ή για ατομική προσευχή ή μετάβαση σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις,

(vii) μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, και

(viii)  μετακίνηση  διαζευγμένων  γονέων  ή  γονέων  που  τελούν  σε  διάσταση,  η  οποία  είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων:


Παράρτημα ΙΙ.

(i) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με την κατοχή του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α), το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, στο παρόν Διάταγμα,

(ii) αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί,

(iii) επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο ή μετάβαση σε Ιατρικό Συμβούλιο ή για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 ή για εμβολιασμό στα κέντρα εμβολιασμού για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19,

(iν) μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

(ν) διακίνηση για παροχή βοήθειας σε πολίτες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή για επίσκεψη σε οίκο ευγηρίας ή δομή φροντίδας/φιλοξενίας ευπαθών ή ευάλωτων ομάδων ή για επίσκεψη σε οικία,

(νi) μετάβαση για εκκλησιασμό/άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας ή για ατομική προσευχή ή μετάβαση σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις,

(vii) μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, και

(viii) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων:

 
Παράρτημα ΙΙ.

(i) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με την κατοχή του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α), το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, στο παρόν Διάταγμα,

(ii) αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί,

(iii) επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο ή μετάβαση σε Ιατρικό Συμβούλιο ή για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 ή για εμβολιασμό στα κέντρα εμβολιασμού για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19,

(iν) μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,

(ν) διακίνηση για παροχή βοήθειας σε πολίτες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή για επίσκεψη σε οίκο ευγηρίας ή δομή φροντίδας/φιλοξενίας ευπαθών ή ευάλωτων ομάδων ή για επίσκεψη σε οικία,

(νi) μετάβαση για εκκλησιασμό/άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας ή για ατομική προσευχή ή μετάβαση σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις,

(vii) μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση, και

(viii) μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων:

Νοείται ότι, η χρήση της κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, πλην της υποπαραγράφου (i), περιορίζεται σε δύο φόρες την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998:

Νοείται επίσης ότι, επιτρέπεται η διακίνηση ατόμων με αναπηρία και ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, με τη συνοδεία όπου είναι αναγκαίο του συνοδού τους, καθώς επίσης και η διακίνηση για φυσική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον περιορίζεται σε ακτίνα
500 μ. από την κατοικία τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, δύναται να γίνει χρήση και παρουσίαση έγγραφης δήλωσης κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης με τη χρήση του εντύπου το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ, από πρόσωπα άνω των 65 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ΄ εξαίρεση μετακίνησή τους δεν υπερβαίνει συνολικά τις δυο μετακινήσεις ημερησίως, καθώς και για μεταφορά ανηλίκου για σκοπούς δραστηριότητας, η οποία επιτρέπεται δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας δραστηριότητας:

Noείται επιπρόσθετα ότι, η διάρκεια ισχύος του μηνύματος SMS είναι για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 3 ώρες εκτός εάν ο μετακινούμενος αποδείξει την αναγκαιότητα για περαιτέρω παράταση,

(β) Οι επιτρεπόμενες κατ΄ εξαίρεση μετακινήσεις, οι οποίες προνοούνται στην παράγραφο (α), υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(i) απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 21.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00 π.μ., εξαιρουμένων όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α, και το οποίο πιστοποιεί την αναγκαιότητα της μετακίνησης κατά τις πιο πάνω ώρες,


(ii) όλα τα πρόσωπα φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές,

(iii) σε ιδιωτικά οχήματα δύναται να επιβαίνουν πρόσωπα του ιδίου νοικοκυριού, αναλόγως της χωρητικότητας του οχήματος χωρίς τη χρήση μάσκας,

(iv) σε περιπτώσεις μετακίνησης με ιδιωτικό όχημα, προσώπων από διαφορετικά νοικοκυριά, δύναται να επιβαίνουν στο ίδιο όχημα μέχρι τρία πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού με απαραίτητη τη χρήση μάσκας,

(v) σε περιπτώσεις μετακίνησης για σκοπούς εργασίας με ιδιωτικό όχημα χωρητικότητας μεγαλύτερης των πέντε προσώπων, επιτρέπεται να επιβαίνουν μέχρι τέσσερα πρόσωπα με απαραίτητη τη χρήση μάσκας,

(vi) στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αδυνατεί να οδηγεί, επιτρέπεται σε άλλο πρόσωπο να το μεταφέρει κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του συγκεκριμένου προσώπου,

(γ) Ανεξαρτήτως των προνοιών των υποπαραγράφων (α) και (β) εξαιρούνται των περιορισμών μετακίνησης αποκλειστικά και μόνο για λόγους αδήριτης και επείγουσας ανάγκης:

(i) η μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά,

(ii) η μετάβαση για παροχή επείγουσας βοήθειας σε πρόσωπα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα που διακινούνται κατ΄ εξαίρεση, με βάση τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (γ), φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές,

(δ) Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους:

(i) παιδότοπους, και

(ii) δημόσιους χώρους συναθροίσεων, όπως π.χ. πλατείες, προαύλια εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών χώρων, φράγματα, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, μαρίνες, μονοπάτια της φύσης, και/ή άλλους παρόμοιους χώρους,

(ε) Επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους, μόνο για σκοπούς φυσικής άσκησης ή ατομικής άθλησης και νοουμένου ότι οι αθλούμενοι δεν υπερβαίνουν τα δύο πρόσωπα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων:

(i) πάρκα και γραμμικά πάρκα,

(ii) παραλίες, και

(iii) μονοπάτια της φύσης του Τμήματος Δασών,

(στ) Απαγορεύονται οι μαζικές και άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, πανηγύρια, περιλαμβανομένων φεστιβάλ, καθώς και παρεμφερών εκδηλώσεων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους,

(ζ) Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι τεσσάρων προσώπων σε οικία, πέραν των μόνιμα σε αυτήν διαμενόντων προσώπων:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η παρουσία ανήλικων παιδιών και ατόμων με αναπηρία, καθώς και βρεφονηπιοκόμων, παιδοκόμων και νηπιαγωγών, πέραν των μόνιμα διαμενόντων, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς φροντίδας και φύλαξης, η παρουσία σε οικία για σκοπούς υποβοήθησης προσώπων τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή/και για σκοπούς φροντίδας και φύλαξης ανήλικων προσώπων, καθώς και η παρουσία επαγγελματιών για σκοπούς εργασίας μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους,

(η) Επιτρέπεται η παρουσία πιστών κατά τον εκκλησιασμό ή/και άλλων μορφών θρησκευτικής λατρείας, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα 50 πρόσωπα ταυτόχρονα και τηρουμένου του μέτρου του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, καθώς και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:


Νοείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας,

(θ) Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που τελείται εκκλησιασμός ή/και άλλες θρησκευτικές τελετές και νοουμένου ότι εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 προσώπων ταυτόχρονα:

Νοείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας,

(ι) Επιτρέπεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα,

(κ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων για γάμους και βαφτίσεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις,
(λ) Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, (μ) Επιτρέπονται τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων,
κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες
μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(ν) Τα χειρουργεία και οι εισαγωγές ασθενών σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια ρυθμίζονται με βάση τις οροφές που τίθενται με κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας,

(ξ) Πρόσωπα τα οποία προσεγγίζουν χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, υποχρεούνται όπως τηρούν απόσταση δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα,

71 του 1965
22 του 1970
48 του 1991
97(I) του 1996.

(ο) Οι συνελεύσεις/εκλογές Συντεχνιών εγγεγραμμένων με βάση τους περί Συντεχνιών Νόμους του 1965-1996, δύναται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από έγκριση της Εφόρου Συντεχνιών,

(π) Ο ανώτατος αριθμός επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν όλα τα λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών και/ή ιδιωτικών μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωρητικότητά τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:

Nοείται ότι, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική από τους εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο,

(ρ) Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και τα φαρμακεία, εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 09.00 π.μ., αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:
(i) εξήντα πέντε ετών και άνω, και
(ii) με αναπηρίες,

(σ) Η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Πρωτοκολλητείων διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο,

(τ) Επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων κατόπιν αιτήματος του αρμοδίου φορέα καθώς και η διεξαγωγή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, τα οποία προνοούνται από το Σύνταγμα, σε χώρους για τους οποίους δίνεται έγκριση από το Υπουργείο Υγείας,

(υ) (i) H λειτουργία των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης, των ιδιωτικών και δημόσιων νηπιαγωγείων, βρεφοκομικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένης και της προδημοτικής, των ειδικών σχολείων και των ειδικών μονάδων των δημόσιων σχολείων διενεργείται με φυσική παρουσία,


(ii) η λειτουργία των Λυκείων και τεχνικών σχολών, περιλαμβανομένων των εσπερινών και των αντίστοιχων τάξεων των ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, διενεργείται με φυσική παρουσία,

(iii) η λειτουργία των γυμνασίων και των αντίστοιχων τάξεων των ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης διενεργείται με εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι και την 7η Μαρτίου 2021 και από την 8η Μαρτίου 2021 διενεργείται με φυσική παρουσία:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ως αρμόδια αρχή, δύναται να ρυθμίζει τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού στα δημόσια σχολεία για την ομαλή λειτουργία της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι την 7η Μαρτίου
2021,

(iv) η λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση:

Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική παρουσία φοιτητών ή ακαδημαϊκών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είτε για ερευνητικούς σκοπούς, είτε για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις δύναται να διεξάγονται εργαστηριακά μαθήματα ή να πραγματοποιείται ερευνητική εργασία με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων,

(φ) Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των ιδιωτικών φροντιστηρίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων μέχρι και την 7η Μαρτίου 2021, εξαιρουμένης της διεξαγωγής των φροντιστηρίων με φυσική παρουσία μόνο δύο προσώπων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή και από την 8η Μαρτίου 2021 επιτρέπεται η λειτουργία τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με φυσική παρουσία, και με μέγιστο αριθμό τα πέντε πρόσωπα, περιλαμβανομένου και του εκπαιδευτή,

(χ) Απαγορεύονται όλες οι ομαδικές αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες:

Νοείται ότι, επιτρέπονται οι ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (ωφ), καθώς και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία μόνο δύο προσώπων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή,

(ψ) Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:

(i) οφείλουν να τηρούν το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, ωφέλιμου χώρου για καταστήματα κάτω των 1.000 τ.μ. και ενός προσώπου ανά 15 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον ωφέλιμου χώρου, για καταστήματα των 1.000 τ.μ. και άνω και επιπρόσθετα, στα καταστήματα των 1.000 τ.μ. και άνω θα διασφαλίζεται έλεγχος με την παρουσία εξουσιοδοτημένου προσώπου του καταστήματος στις εισόδους για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας πελατών,

(ii) οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πελάτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους, τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και να αναρτούν στις εισόδους του υποστατικού τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων που δύνανται να ευρίσκονται εντός του υποστατικού, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(ω) Τα εμπορικά κέντρα:

(i) οφείλουν να τηρούν το μέτρο του ενός προσώπου ανά 15 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, συνολικά στον χώρο του εμπορικού κέντρου και επιπρόσθετα να διασφαλίζουν έλεγχο με την παρουσία εξουσιοδοτημένου προσώπου του εμπορικού κέντρου στις εισόδους του για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας πελατών,

(ii) οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πελάτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους τόσο εντός όσο και εκτός των εμπορικών κέντρων και να αναρτούν στις εισόδους τους το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων που δύνανται να ευρίσκονται εντός του εμπορικού κέντρου, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας:


Νοείται επιπρόσθετα ότι, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε μορφής τραπεζοκαθίσματων στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών κέντρων:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εντός των εμπορικών κέντρων οφείλουν να τηρούν κατ΄ αναλογία τις πρόνοιες της παραγράφου (ψ),

(ωα) Αναστέλλεται η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων, συνελεύσεων, κλπ,

(ωβ) Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και υπό τις προϋποθέσεις ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ’ ελάχιστον και ότι οι πελάτες παραμένουν στην επιχείρηση μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα συμπλήρωσης και κατάθεσης του δελτίου στοιχήματος ή πληρωμής κερδών,

(ωγ) Αναστέλλεται η λειτουργία των καζίνο,

(ωδ) Αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρούμενης της χρήσης από άτομα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση, καθώς και της χρήσης τους για άθληση υπό τις προϋποθέσεις των προνοιών της παραγράφου (ωφ) και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

(ωε) Αναστέλλεται η λειτουργία των γυμναστηρίων, σχολών χορού, καθώς και σχολών άλλων αθλημάτων, εξαιρουμένης της χρήσης τους για άθληση υπό τις προϋποθέσεις των προνοιών της παραγράφου (ωφ) και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

(ωστ) Επιτρέπεται η λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων, χώρων εικαστικών τεχνών και γκαλερί, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(ωζ) Επιτρέπεται η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχεται σχετική άδεια πλανοδιοπώλησης από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(ωη) Επιτρέπεται η λειτουργία κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής και κέντρων δερματοστιξίας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(ωθ) Αναστέλλεται η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων, χώρων δεξιώσεων, δισκοθηκών, κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων,

(ωι) Επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων και αιθουσών θεαμάτων με μέγιστο αριθμό τους 50 θεατές και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(ωκ) Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών παιδότοπων, λούνα παρκ και θεματικών πάρκων,

(ωλ) Αναστέλλεται η λειτουργία αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων και συλλόγων,

(ωμ) Αναστέλλεται η λειτουργία ζωολογικών κήπων και ζωολογικών πάρκων,

(ων) Επιτρέπεται η λειτουργία εργοταξίων και ευρύτερα του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και των επιχειρήσεων παρεμφερούς δραστηριότητας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

(ωξ) Επιτρέπεται η λειτουργία ξενοδοχείων ή/και τουριστικών καταλυμάτων υπό την προϋπόθεση ότι στους χώρους τους φιλοξενούν αποκλειστικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εμπίπτουν στις πρόνοιες των παραγράφων 2.9 έως 2.14 και
2.16, για φιλοξενία προσώπων που ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και τα οποία παραπέμπονται από το Υφυπουργείο Τουρισμoύ, καθώς και για τη
φιλοξενία ομάδων των πρωταθλημάτων Α΄ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων για το χρονικό διάστημα 24 ωρών που προηγείται της ώρας επίσημης έναρξης των αγώνων:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η χρήση των υποδομών των ξενοδοχείων ή/και τουριστικών καταλυμάτων από πρόσωπα άλλα πέραν αυτών που προνοούνται στην παρούσα παράγραφο,


(ωο) Εξαιρουμένων των χώρων εστίασης στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, καθώς και εξαιρουμένων των χώρων εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων οι οποίοι δύνανται να λειτουργούν μέχρι τις 21.00 μ.μ. υπό τους όρους (i) έως (iii) της επιφύλαξης, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης όπως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώροι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων κλπ., με εξαίρεση τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε take away, η οποία διενεργείται μόνο μέχρι τις 20.30 μ.μ., μη επιτρεπόμενης της πώλησης αλκοολούχων ποτών, καθώς και τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε κατ΄ οίκον διανομή:

Νοείται ότι, οι υπηρεσίες εντός των χώρων εστίασης των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:
(i) μόνο για την εξυπηρέτηση προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (ωξ) και νοουμένου ότι εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(ii) η λειτουργία και χρήση των μπαρ εντός των χώρων εστίασης, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση από το μπαρ,
(iii) ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι έξι (6) πρόσωπα,

(ωπ) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών, εργάζονται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και επιτρέπεται εντός του κάθε επαγγελματικού υποστατικού η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού εργαζομένων, με ελάχιστο αριθμό φυσικής παρουσίας τα 5 πρόσωπα, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(ωρ) Επιτρέπεται η λειτουργία ιπποδρομιακών συναντήσεων χωρίς την παρουσία θεατών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

(ωσ) (i) Ο κρατικός και ευρύτερος κρατικός τομέας εργάζεται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και με φυσική παρουσία του απαραίτητου προσωπικού στην εργασία, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και η εξυπηρέτηση πολιτών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών:

Νοείται ότι, τα εξωτερικά εργοτάξια/συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες τους με την τήρηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων,

(ii) η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων 1990 έως 2020 ή/και των κατά περίπτωση οικείων νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και/ή Υφυπουργείων, προχωρεί άμεσα στον καθορισμό των αναγκών προσωπικού σε σχέση με την εξ΄ αποστάσεως εργασία και τη φυσική παρουσία στην εργασία, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας,

(iii) για τις Ουσιώδεις Υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (ωτ) του παρόντος Διατάγματος, η αρμόδια αρχή προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται, στο βαθμό του δυνατού, η φυσική παρουσία στην εργασία για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και του Κράτους,

(iv) εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο με τις κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, έχουν υποχρέωση για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ’ αποστάσεως. Εάν δεν επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους,

(v) εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή/ και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάλλουν, για αξιολόγηση, αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για εξ΄ αποστάσεως εργασία, όπου είναι εφικτό, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Εάν δεν επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω


δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους:

Νοείται ότι, μόνο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων μπορεί να αιτηθεί την εν λόγω άδεια, ανά πάσα στιγμή, με προτεραιότητα χορήγησης της εν λόγω άδειας στον γονέα/κηδεμόνα που δεν εργάζεται σε Ουσιώδη Υπηρεσία:

Νοείται περαιτέρω ότι, από την πιο πάνω ρύθμιση, εξαιρούνται οι γονείς που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή/και παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία φοιτούν με φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης,

(vi) στις περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης της εργασίας δεν επιτρέπεται η εξ΄ αποστάσεως εργασία, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας, δύναται να υποβληθεί αίτημα για παραχώρηση ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας,

(vii) οι Ουσιώδεις Υπηρεσίες οι οποίες καθορίζονται στην παράγραφο (ωτ) δύνανται, με απόφαση της Αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, να εφαρμόσουν ρυθμίσεις ευέλικτου ωραρίου, πέραν του ήδη ισχύοντος για το προσωπικό τους, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων,

(viii) Οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν κατ΄
αναλογία τις πρόνοιες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο,

(ωτ) Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:

(1) Το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του,

(2) τo Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,

(3) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,

(4) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,

(5) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών
του,

(6) η Διοίκηση, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,

(7) η Διοίκηση, οι Υπηρεσίες και τα Τμήματα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας,

(8) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,

(9) η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,

(10) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών,

(11) η Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών,

(12) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

(13) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του,

(14) η Προεδρία της Δημοκρατίας,

(15) το Υπουργικό Συμβούλιο και η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,


(16) η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,

(17) τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζόμενων τους),

(18) το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά,

(19) το Υπουργείο Εξωτερικών συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του,

(20) το Γενικό Λογιστήριο,

(21) η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών,

(22) τα Ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,

(23) οι Ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών,

(24) οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,

(25) η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),

(26) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης,

(27) ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,

(28) η Ερευνητική Επιτροπή των κατ΄ εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία διορίστηκε δυνάμει διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 406/20 και 467/20) και το προσωπικό της και η Ερευνητική Επιτροπή σε σχέση με τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τις Εταιρείες Cypra Ltd και/ή Cypra Bioenergy Ltd και/ή άλλων Συνδεδεμένων και/ή Σχετιζόμενων Εταιρειών και/ή Προσώπων Διάταγμα, η οποία διορίστηκε δυνάμει διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 652/20) και το προσωπικό της,

(29) το Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών, το Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,

(30) η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας,

(31) τα Συμβούλια Αποχετεύσεως,

(32) το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

(33) η Βουλή των Αντιπροσώπων,

(34) ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, και

(35) η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπηρεσίες προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους πολίτες, για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για σκοπούς ύδρευσης, για λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, για τη λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη λειτουργία των νοσοκομείων και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, των φυλακών, ασύλου και μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής, την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων και στρατηγικών αποθεμάτων του Κράτους, τη λειτουργία των λιμανιών καθώς και παρεμφερών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτών, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και υπηρεσιών συστημάτων προστασίας, παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και σε εξωτερικούς χώρους.

(ωυ) Οι λιμένες της Δημοκρατίας λειτουργούν μόνο για εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες και επιτρέπονται υποστηρικτικές προς τη λειτουργία των λιμένων υπηρεσίες για σκοπούς υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας και απαγορεύεται η αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιων,


(ωφ) Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:
(i) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες ομαδικών αθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών, για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών και με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων:

Νοείται ότι, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα επιτρέπεται η λειτουργία των αποδυτηρίων,

(ii) της λειτουργίας των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων για ατομικές προπονήσεις χωρίς σωματική επαφή, νοουμένου ότι οι προπονούμενοι δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας:

Νοείται ότι, για αθλήματα Κλασσικού Αθλητισμού επιτρέπεται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις Στίβου, η ταυτόχρονη προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα τριάντα πρόσωπα:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου επιτρέπεται η
ταυτόχρονη προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα πέντε πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα
δεκαπέντε πρόσωπα:

(iii) της λειτουργίας των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι στις εγκαταστάσεις μέχρι 80 τ.μ. δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή/προπονητή, στις εγκαταστάσεις πέραν των 80 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ. δεν υπερβαίνουν τα τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή/προπονητή και στις εγκαταστάσεις ενιαίου χώρου πέραν των 200 τ.μ. δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή/προπονητή,


(ωχ) Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών ή για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο και για σκοπούς φοίτησης σε σχολεία της δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης.

(ωψ) Επιτρέπεται η λειτουργία Σχολών Οδηγών τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών των
Υπουργείων Υγείας και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
(ωω)Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους και τηρουμένης απόστασης του 1.5 μέτρου μεταξύ των προσώπων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

2.3 (i) Απαγορεύεται η είσοδος στη Δημοκρατία από μη νόμιμα σημεία εισόδου και προς το σκοπό αυτό οι αρμόδιες αρχές επιτήρησης εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα, και

(ii) πρόσωπο, το οποίο αφικνείται και/ή εισέρχεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξή του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης που υποδεικνύει η Δημοκρατία:
Νοείται ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο.


2.4 Η λειτουργία της δραστηριότητας ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών, σκαφών ιδιωτικής χρήσης και επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

2.5 Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς και τα γραφεία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους, τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. ωφέλιμου χώρου, καθώς και να αναρτούν στις εισόδους του υποστατικού το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων που δύνανται να ευρίσκονται εντός του υποστατικού, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.6 Εάν σε οποιαδήποτε ιδιωτικό γραφείο και/ή επιχείρηση και/ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από την ασθένεια του COVID-19, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και να προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους:

Νοείται ότι, απομακρύνεται όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf. Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

2.7 Για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, σε συνεργασία με την
Αστυνομία Κύπρου, καθορίζονται οι ακόλουθοι λειτουργοί:

(α) Οι υγειονομικοί λειτουργοί που εργάζονται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

(β) oι λειτουργοί των Τμημάτων Γεωργίας και Δασών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, (γ) oι επιθεωρητές πλοίων, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας,
(δ) oι λειτουργοί του Υφυπουργείου Τουρισμού,

(ε) oι λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας.

(στ) oι λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των
Τμημάτων/Υπηρεσιών του,

(ζ) οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών,

(η) οι τροχονόμοι έκαστου Δήμου,

(θ) τα μέλη της Εθνικής Φρουράς, και

(ι) οποιοιδήποτε άλλοι λειτουργοί της δημόσιας υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως καθορίζονται με κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργού Υγείας.

2.8 Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλα τα πρόσωπα δώδεκα ετών και άνω, σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός προσώπων και σε εξωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται ή/και διακινούνται δύο πρόσωπα και άνω και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

2.9 Επιτρέπεται από 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 00.00 π.μ. η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, από χώρες που κατηγοριοποιούνται στις κατηγορίες
«Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους:


(α) Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας «Πράσινη», δεν απαιτείται η παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου για διενέργεια μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, πριν την άφιξή τους στη Δημοκρατία και οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας τυχαίας δειγματοληπτικής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το Κράτος,

(β) επιβάτες από χώρες κατηγορίας «Πορτοκαλί»:

(i) οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους,

(ii) όπου τεκμηριωμένα οι αρχές της χώρας αναχώρησης δεν παρέχουν υπηρεσία μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, τα εν λόγω πρόσωπα πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,

(iii) οι οποίοι είναι Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών, καθώς και νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας «Πορτοκαλί», εάν δεν κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους, πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, και παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα,

(iv) οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας τυχαίας δειγματοληπτικής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το Κράτος,

(γ) επιβάτες από χώρες κατηγορίας «Κόκκινη»:

(i) οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους,

(ii) υποχρεούνται να πραγματοποιούν μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος, και

(iii) οι οποίοι είναι Κύπριοι πολίτες, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών, καθώς και νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας «Κόκκινη», εάν δεν κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους, πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού για 72 ώρες μετά την άφιξή τους και πραγματοποιούν νέα μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό, ο αυτοπεριορισμός τους τερματίζεται. Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να αποστέλλουν το αποτέλεσμα της εξέτασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],
(δ) πρόσωπα, τα οποία διαγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, από χώρες της Κατηγορίας «Πράσινο». «Πορτοκαλί» και «Κόκκινο» παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

2.10 (α) Η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
(i) Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών),
(ii) ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Νορβηγία) και της Ελβετίας,
(iii) νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,
(iv) πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,


(v) πρόσωπα υπηκοότητας τρίτων χωρών, που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι κατέχουν έγκριση για ειδική άδεια εισόδου στη Δημοκρατία, η οποία παραχωρείται κατόπιν αίτησης στην Επιτροπή, η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του, ημερομηνίας 17
Ιουνίου 2020,


(β) τα πρόσωπα της παραγράφου (α) με εξαίρεση τους Ευρωπαίους πολίτες, περιλαμβανομένων των πολιτών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και της Ελβετίας, είτε κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση, είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα,


(γ) πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία)
και της Ελβετίας, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-
19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους,


(δ) όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 2.10 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού και είτε υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 τη 10η ημέρα του αυτοπεριορισμού με ίδια έξοδα και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό, είτε αποδεσμεύονται τη 14η ημέρα του αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι δεν είναι θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,


(ε) όλα τα πρόσωπα, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,


(στ) όλα τα πρόσωπα οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας τυχαίας δειγματοληπτικής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το Κράτος.


2.11 Επιτρέπεται η είσοδος και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται με εμπορικές ή άλλες πτήσεις, από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάση της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές αναθεωρούνται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) Τα εν λόγω πρόσωπα τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν την άφιξή τους,

(ii) υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την άφιξή τους, η οποία να είναι αρνητική και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την άφιξή τους και εάν η εξέταση είναι θετική, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και

(iii) η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας, o οποίος έχει αναλάβει την αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων η εταιρεία ή/και ο πράκτορας προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου. Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης:

Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους μόνο η παράγραφος 2.11(iii).


2.12 Επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών, οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) Για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας «Πράσινη» και νοουμένου ότι, δεν έχουν ελλιμενιστεί κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες σε χώρα που δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, δεν χρειάζεται η διενέργεια μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 για τους ναυτικούς και τα μέλη του πληρώματος,
(β) για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες των κατηγοριών «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», και νοουμένου ότι δεν έχουν προσεγγίσει κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες, λιμάνι από χώρα που ανήκει στην κατηγορία «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους και στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,
(γ) για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες που αφικνούνται στη
Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων:
(i) οφείλουν να έχουν συμπληρώσει 14 ημέρες σε αυτοαπομόνωση και έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως μέρος του πρωτοκόλλου για την αλλαγή πληρωμάτων,
(ii) οφείλουν να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, κατά την αποβίβασή τους από το σκάφος,

(iii) μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν στο πλοίο ή σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης,

(δ) εάν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) έως (γ) πρόσωπα, ανωτέρω, διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και

(ε) για τη διεξαγωγή των μοριακών εξετάσεων, τη διαδικασία μεταφοράς και τον περιορισμό, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, των εν λόγω προσώπων, ακολουθούνται, κατ’ αναλογία, οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2.11.

2.13 Επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που ανήκουν στην κατηγορία
«Γκρίζα», ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Συνεδρία του ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 2.10(α)(ι) έως (ιv), υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Εάν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:

(i) είτε προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-
19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση,

(ii) είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,

(iii) τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλονται ημερησίως σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 μέχρι και την ημέρα αναχώρησής τους, να κατέχουν το αποδεικτικό της εξέτασης για σκοπούς ελέγχου καθώς και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στον χώρο στον οποίο διαμένουν,
(iv) πρόσωπα τα οποία διαγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,

(β) εάν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 ημέρες, τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2.10.
2.14 Για πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στην Δημοκρατία από νόμιμα σημεία εισόδου δια μέσου θαλάσσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) Εάν αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας «Πράσινη», μέσω σκαφών αναψυχής, δεν απαιτείται παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου για διενέργεια μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 πριν την άφιξή τους και οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας ταχεία δειγματοληπτικής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το Κράτος,


(ii) για σκάφη αναψυχής, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας
«Πορτοκαλί» οι επιβαίνοντες προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,

(iii) για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας
«Κόκκινη», οι επιβαίνοντες προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν
την αναχώρηση του σκάφους και επιπρόσθετα στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 στο χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,

(iv) για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα» και που κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες από την άφιξή τους, δεν έχουν ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι ή έχουν ελλιμενιστεί μόνο σε λιμάνια χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες «Πράσινη»,
«Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», οι επιβαίνοντες οφείλουν πριν την άφιξή τους στη Δημοκρατία να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη
Συνεδρία του ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 2.10(α)(i) έως (iv) και στους επιβαίνοντες διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια COVID-19 κατά την άφιξή τους στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, μέχρι την
έκδοση του αποτελέσματος:
Νοείται ότι, για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες της κατηγορίας
«Γκρίζα» και για τα οποία το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αναχώρησή τους από χώρα κατηγορίας «Γκρίζα» μέχρι την άφιξή τους στη Δημοκρατία είναι μικρότερο των 14
ημερών, οι επιβαίνοντες παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό στο σκάφος για όσες
μέρες απαιτείται, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 14 ημερών, είτε υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 τη 10η ημέρα του αυτοπεριορισμού με ίδια έξοδα και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το
αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό,
(v) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις υποπαραγράφους (i) έως (iv) της παρούσας παραγράφου, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-
19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού και ακολουθείται το ιατρικό
πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας:
Νοείται ότι, οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου δια μέσου θαλάσσης, μεριμνούν έτσι ώστε οι επιβαίνοντες να συμμορφώνονται με όλα τα ανωτέρω.

2.15 Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, από χώρες που εμπίπτουν στην κατηγορία «Γκρίζα», όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία εξασφαλίζουν εκ των προτέρων άδεια για εργασία ως οικιακοί βοηθοί, ως εργάτες στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργασία στη Δημοκρατία από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Η παραχώρηση της ειδικής άδειας εισόδου, γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών,

(β) οι εργοδότες, προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής των πιο πάνω προσώπων, για τον υποχρεωτικό περιορισμό τους σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού και το κόστος πραγματοποίησης δύο μοριακών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 (ένα τεστ με την άφιξή τους και επαναληπτικό τεστ την 10η μέρα του υποχρεωτικού περιορισμού) και ο υποχρεωτικός περιορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης είναι αρνητικό:

Νοείται ότι, το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος το οποίο προκαταβάλλουν οι εργοδότες, καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και

(γ) οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου 2.15 καλύπτουν προσωπικά το κόστος μεταφοράς τους στα εν λόγω τουριστικά καταλύματα.

2.16 Πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης και αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες άλλες πέραν της κατηγορίας «Πράσινη», είτε προβαίνουν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους, είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία και παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.


2.17 (α) Όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησής τους, οι οποίοι ταξιδεύουν αεροπορικώς προς τη Δημοκρατία και εμπίπτουν στις πρόνοιες των παραγράφων 2.9, 2.10, 2.11,
2.12, 2.13, 2.15 και 2.16, του παρόντος Διατάγματος, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά, εντός 24 ωρών, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους προς τη Δημοκρατία, όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στην ιστοσελίδα
www.cyprusflightpass.gov.cy και κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass) πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία,

(β) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (α), σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή συντήρησης της ιστοσελίδας www.cyprusflightpass.gov.cy, που επίσημα ανακοινώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ο επιβάτης δύναται να συμπληρώνει χειρόγραφα το έντυπο,

47(Ι) του1997
82(Ι) του 2000
52(Ι) του 2002
27(Ι) του 2006
96(Ι) του 2010
127(Ι) του 2010
90(Ι) του 2012
99(Ι) του 2012
124(Ι) του 2013
74(I) του 2015
44(I) του 2016
20(Ι) του 2017
135(Ι) του 2018
32(Ι) του 2020
35(Ι) του 2020
71(Ι) του 2020
85(Ι) του 2020
132(I) του 2020
133(Ι) του 2020.

(γ) Επιβάτες, οι οποίοι αφικνούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), ηλεκτρονικά ή συμπληρωμένο το έγγραφο χειρόγραφα μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παραγράφου (β), διαπράττουν αδίκημα, και εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους οι περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµοι του 1997 έως (Αρ. 6) του 2020, οι οποίοι προβλέπουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ, εκτός εάν οι επιβάτες δεν εισέλθουν στη Δημοκρατία και επιστρέψουν στην αρχική χώρα αναχώρησής τους,

(δ) Επιβάτες, οι οποίοι αφικνούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass) υπόκεινται σε εξώδικο πρόστιμο του ποσού των 300 ευρώ και πραγματοποιούν μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 στον αντίστοιχο αερολιμένα της Δημοκρατίας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο για την εξέταση και αυτοπεριορίζονται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

(ε) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (α) έως (δ) της παρούσας παραγράφου, οι συντονιστές της αποστολής αθλητικών ομάδων που ταξιδεύουν με ναυλωμένη πτήση για τη διεξαγωγή αγώνων για ευρωπαϊκά και διεθνή πρωταθλήματα, υποχρεούνται να παρουσιάζουν κατάλογο με όλα τα ονόματα της αποστολής στον οποίο αναφέρεται η ημερομηνία και το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19.

(στ) Διαιτητές οι οποίοι διαιτητεύουν σε ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρωταθλήματα, ταξιδεύοντας από και προς τη Δημοκρατία, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

2.18 (α) Αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται και/ή τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν σε κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου, υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την είσοδό τους στα εν λόγω κέντρα.

(β) Η εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, διενεργείται και/ή επαναλαμβάνεται σε οποιονδήποτε αιτητή ασύλου που ευρίσκεται εντός του κέντρου φιλοξενίας και/ή κράτησης, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον υπεύθυνο του εν λόγω κέντρου.

2.19 (α) Όλοι οι νεοεισερχόμενοι κρατούμενοι υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε κρατητήρια και/ή φυλακές.

(β) Η εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, διενεργείται και/ή επαναλαμβάνεται σε οποιοδήποτε κρατούμενο, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τη Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών και/ή Υπεύθυνο Κρατητηρίων και/ή Αρχηγό Αστυνομίας και/ή άλλο υπεύθυνο των κρατητηρίων.

2.20 (α) Οι φορείς και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και προσωπικού, οι οποίοι εισέρχονται και διακινούνται εντός των αερολιμένων της Δημοκρατίας, τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των αερολιμένων της Δημοκρατίας, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα τα οποία εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Υγείας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στη Δημοκρατία. Ο Διαχειριστής των Αερολιμένων της Δημοκρατίας έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, από όλους όσους δραστηριοποιούνται και διακινούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας.
(β) Οι αεροπορικές εταιρείες τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των αερολιμένων της
Δημοκρατίας καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα που εκδίδονται από τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Υγείας, όπως εκάστοτε αυτοί τροποποιούνται, αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19.
(γ) Απαγορεύεται σε εταιρείες να επιβιβάζουν σε πτήσεις τους προς τη Δημοκρατία επιβάτες που δεν έχουν εξασφαλίσει ηλεκτρονικά την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι που παρατίθενται στην παράγραφο 2.17(β).


2.21 Τα πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και καθεστώς αυτοπεριορισμού υποχρεούνται να:

(i) Παραμένουν εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν, εκτός εάν λάβουν οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δημόσιας υγείας για μετάβαση σε Ιατρικό Κέντρο,

(ii) διατηρούν απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από άλλα πρόσωπα, και

(iii) μη δέχονται κατ' οίκον επισκέψεις εντός του χώρου στον οποίο διαμένουν:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες εκδίδονται από καιρό εις καιρό και οι οποίες κοινοποιούνται και/ή δημοσιεύονται αναφορικά με τη διαδικασία υποχρεωτικού περιορισμού και/ή το καθεστώς αυτοπεριορισμού.

2.22 (α) Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού, χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας, ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας.

(β) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων πρόσωπο το οποίο είτε είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα της ασθένειας του COVID-19, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

2.23 Τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσιών της Δημοκρατίας που προβλέπουν διαφορετικά, πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης που έχουν καθοριστεί στη Δημοκρατία ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, δύνανται μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης με οποιοδήποτε ιατρό να ζητούν την έκδοση επαναληπτικής συνταγής για φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων από τα οποία πάσχουν, νοουμένου ότι:

(i) Λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιου νοσήματος που δεν σχετίζεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων λοίμωξης της ασθένειας του COVID-19,

(ii) το απόθεμα των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους έχει εξαντληθεί ή δεν επαρκεί για τη θεραπεία τους για τη χρονική διάρκεια που θα είναι σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης ή/και σε αυτοπεριορισμό,

(iii) δεν είναι σε θέση για οποιοδήποτε λόγο να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον προσωπικό τους ιατρό ή ειδικό ιατρό για την έκδοση επαναληπτικής συνταγής ή/και δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ή/και δεν είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ):

Νοείται ότι, οι ιατροί με τους οποίους επικοινωνούν τηλεφωνικά τα εν λόγω πρόσωπα, υποχρεούνται όπως:

(i) Λαμβάνουν το πληρέστερο, υπό τις περιστάσεις, ιατρικό ιστορικό του προσώπου το οποίο επικοινωνεί μαζί τους,

(ii) εκδίδουν τη συνταγή με τα απαιτούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τις σχετικές οδηγίες λήψης και τις αναγκαίες ποσότητες φαρμάκου/φαρμάκων καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια όπου το πρόσωπο/ πρόσωπα που έχουν αποταθεί ευρίσκεται / ευρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι κρίνουν ως επαρκές και ικανοποιητικό το ιστορικό που έχουν λάβει,

(iii) σε περίπτωση που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ και τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, οφείλουν να καταχωρούν τη συνταγή στο σχετικό λογισμικό σύστημα ώστε αυτή να ανακτηθεί από το φαρμακείο που την εκτελεί και προμηθεύσει τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα σε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε αυτοπεριορισμό,

(iv) σε περίπτωση που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ ή τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού δεν είναι δικαιούχοι για να λάβουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, οφείλουν να εκδώσουν χειρόγραφη συνταγή και να προβούν στις κατάλληλες διευθετήσεις ώστε η συνταγή να παραληφθεί από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε καραντίνα με σκοπό την εκτέλεση της από φαρμακείο,

(v) σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνουν σχετικά το θεράποντα ιατρό, ο οποίος χορήγησε την αρχική συνταγή:
29 του 1977
6 του 1983
20(I) του 1992
5(I) του 2000
41(I) του 2001
91(I) του 2003
146(I) του 2005
24(I) του 2010
99(I) του 2010
57(Ι) του 2016
10(I) του 2019.

Νοείται περαιτέρω ότι, στα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία συνταγογραφούνται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα κατά την έννοια του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα, Τρίτο Πίνακα ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών νοουμένου ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 11 των υπό αναφορά Κανονισμών.

 

2.24 (α) Όλοι οι ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Μητρώο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,

(β) Όλοι οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,

(γ) Τα ονόματα των ιατρών και νοσηλευτών που θα λαμβάνουν οδηγίες αναρτώνται σε πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, www.moh.gov.cy ή/και ενημερώνονται με άλλο τρόπο που αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας,

(δ) Τα πρόσωπα που θα λαμβάνουν οδηγίες παρουσιάζονται σε χρόνο που καθορίζεται στον πίνακα ή/και κατά την ενημέρωση τους, ο οποίος χρόνος δεν είναι μικρότερος των 24 ωρών από την ώρα δημοσίευσης του πίνακα ή/και ενημέρωσης και σε χώρο που καθορίζεται ανά περίπτωση για εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

2.25 Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αξιοποιεί τελειόφοιτους Ιατρικών Σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου από τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, ως επίσης και τελειόφοιτων Νοσηλευτικών Σχολών, εάν και εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

2.26 Το Υπουργείο Υγείας δύναται να υποδεικνύει δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στους οποίους παρατηρείται αυξημένη συνάθροιση, για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων για την ασθένεια του COVID-19.

2.27 Ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης καθορίζεται η τιμή, η οποία σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος:

 

2.28 Εξουσιοδοτούνται οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως προβαίνουν σε έλεγχο των τιμών πώλησης για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων των εκδοθέντων από τον Υπουργό Υγείας Διαταγμάτων, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτων τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών προϊόντων.

2.29 Για υπάλληλους του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό, χορηγείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας με αναδρομική ισχύ από την 20ή Μαρτίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η δυνατότητα χορήγησης του ιατρικού πιστοποιητικού Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Δημόσιας Υγείας, νοουμένου ότι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι είχαν προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό και η απουσία τους είχε προσμετρήσει έναντι της άδειας ανάπαυσής τους, στις πιο κάτω περιπτώσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, λόγω στενής επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο πλαίσιο των καθηκόντων του νοουμένου ότι προσκομίζει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας,

(β) εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μετά από επιστροφή του από υπηρεσιακό ταξίδι από χώρα που δεν εμπίπτει στην Κατηγορία «Πράσινη», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι θα προσκομίσει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας από το Υπουργείο Υγείας,ׄ

(γ) μετά από απόφαση για αναγκαστική απουσία από την εργασία, λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Υπηρεσία του υπαλλήλου και η οποία υποχρεωτικά παρέμεινε κλειστή για ορισμένο χρονικό διάστημα,ׄ

(δ) για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι 15 ετών, για τις περιπτώσεις που:

(i) το παιδί αποτελεί επαφή κρούσματος και τίθεται σε αναγκαστικό αυτοπεριορισμό, και
(ii) λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο, το οποίο υποχρεωτικά παρέμεινε κλειστό για ορισμένο χρονικό διάστημα,

(ε) η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας παραχωρείται στις περιπτώσεις μόνο των υποπαραγράφων (α) έως (δ) εάν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την εργασία εξ αποστάσεως και με την έγκριση του Προϊστάμενου του Υπουργείου/ Τμήματος/ Υπηρεσίας/Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου /Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάλληλος καλείται να απουσιάσει από την εργασία του για να παραμείνει σε αυτοπεριορισμό για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν αυτών που προνοούνται στις υποπαραγράφους (α) έως (ε), τότε οι μέρες απουσίας από την εργασία του λογίζονται ως άδεια ασθενείας αν και εφόσον η φύση της εργασίας του δεν επιτρέπει την εργασία από το σπίτι.

2.30 Στους ειδικευόμενους και ασκούμενους ιατρούς, οι οποίοι απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους:

(i) λόγω του ότι προσβλήθηκαν από την ασθένεια του COVID-19 στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, παραχωρείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας με αναδρομική ισχύ από την 8η Ιανουαρίου
2021,
(ii) λόγω του ότι προσβλήθηκαν από την ασθένεια του COVID-19 ή τίθενται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό εκτός του πλαισίου των καθηκόντων τους, γίνεται χρήση της συνήθους άδειας


ασθενείας και δίδεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του συνόλου της άδειας ασθενείας που δικαιούνται για το έτος (και στην περίπτωση των ασκούμενων ιατρών για το εξάμηνο) και όχι μόνο του δεδουλευμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα καταστεί δεδουλευμένη άδεια μέχρι το
τέλος του 2021, με αναδρομική ισχύ από την 8η Ιανουαρίου 2021:

Νοείται ότι, στην περίπτωση όπου για οποιοδήποτε λόγω τερματιστεί η εκπαίδευσή τους στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Κράτος το ποσό που αναλογεί στη βάση της δεδουλευμένης άδειας που δικαιούνταν τη δεδομένη στιγμή.

Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):
101 του 1995
307 του 1998
276 του 1999
610 του 2003
909 του 2003
295 του 2005
366 του 2009
327 του 2017.

2.31 Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 5(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1990 έως 2017 (Κ.Δ.Π. 101/95), οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους είτε δεν κατέστη δυνατό να λάβουν την ετήσια άδεια ανάπαυσης που έχουν σε πίστη τους, είτε αυτή ανακλήθηκε από την υπηρεσία τους λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, κατά τα έτη
2020 και 2021, δύνανται να συσσωρεύσουν και να μεταφέρουν στο επόμενο έτος μέχρι 20 ημέρες άδειας ανάπαυσης, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που μπορεί να έχουν ήδη συσσωρεύσει:

Νοείται ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων ορίων συσσωρευμένων ημερών άδειας ανάπαυσης, οι πρόσθετες ημέρες άδειας ανάπαυσης θα πρέπει να ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2022.

2.32 Ο ιδιοκτήτης ή/και διευθυντής ή/και διαχειριστής οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων χρόνιων πασχόντων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας άστεγων, κέντρων ημέρας και δομών παιδικής προστασίας, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης ή/και εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 για το προσωπικό και τους ενοίκους ή/και διαμένοντες στις δομές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

2.33 Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που παρουσιάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με νέο στέλεχος της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19 και για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ., πρόσωπα που αφικνούνται στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου από το Ηνωμένο Βασίλειο είτε απευθείας είτε διαμέσου άλλης χώρας υποχρεούνται να συμμορφωθούν με όλους τους ακόλουθους όρους:

(α) τα πρόσωπα είτε προβαίνουν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 με ένδειξη αρνητική με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι:

Νοείται ότι, πρόσωπα κάτω των δώδεκα ετών δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση,

(β) μεταφέρονται σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού στα οποία παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους και η ημερομηνία άφιξής τους υπολογίζεται ως ημέρα «0»:

Νοείται ότι, το κόστος μεταφοράς και παραμονής των προσώπων στα εν λόγω καταλύματα το επωμίζεται η Δημοκρατία:

Νοείται ότι, πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών, εάν και εξαιρούνται της υποχρέωσης παραμονής σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, εντούτοις δύνανται να παραμείνουν στα εν λόγω καταλύματα εάν και εφόσον διαμένουν στους ίδιους χώρους οι γονείς ή/και κηδεμόνες τους ή εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα παραμονής τους σε καθεστώς αυτοπεριορισμού στην οικία τους και νοουμένου ότι δοθεί γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή/και κηδεμόνα,

(γ) υποβάλλονται την 7η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους σε εκ νέου μοριακή εξέταση, το κόστος της οποίας επωμίζεται η Δημοκρατία και όσα εκ των προσώπων έχουν αρνητικό αποτέλεσμα παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 3 πρόσθετες ημέρες και αποδεσμεύονται από το καθεστώς αυτοπεριορισμού, την 10η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους και νοουμένου ότι δεν εκδηλώνουν συμπτώματα της ασθένειας του COVID-19,

(δ) όσα εκ των προσώπων διαγιγνώσκονται θετικά, είτε με τη μοριακή εξέταση που διενεργείται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, είτε με τη μοριακή εξέταση που διενεργείται την 7η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και ακολουθείται το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.


2.34 Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID-19, καθορίζεται στα 50 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση, εξαιρουμένων των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από το Κράτος.

2.35 Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον
Κορωνοϊό COVID-19, καθορίζεται στα 20 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση.

2.36 Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19 και την αδήριτη ανάγκη λήψης μέτρων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή εργασιών επιχειρήσεων και, με σκοπό τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων:

(i) Δεν καταβάλλεται προς το Κράτος, περιλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου το ποσό του ενοικίου, όπως αυτό προβλέπεται στα εν ισχύ ενοικιαστήρια συμβόλαια, που αντιστοιχεί στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, ή/και Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη καταβληθεί το ενοίκιο Ιανουαρίου του 2021, από τις επιχειρήσεις ή/και αυτοτελώς εργαζόμενους που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος ή τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών δυνάμει των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, ανεξαρτήτως εάν δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away ή των επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, ανεξαρτήτως εάν εδύναντο, να παρέχουν υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away,

(ii) Αναστέλλεται προσωρινά η υποχρέωση καταβολής του 70% του ποσού του ενοικίου που αντιστοιχεί για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, ή/και Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη καταβληθεί το ενοίκιο Ιανουαρίου του 2021, το οποίο καταβάλλεται προς ιδιοκτήτες ακινήτων για σκοπούς επαγγελματικής μίσθωσης, από τις επιχειρήσεις ή/και αυτοτελώς εργαζόμενους που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος ή τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών δυνάμει των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος ανεξαρτήτως εάν δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away ή των επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, ανεξαρτήτως εάν εδύναντο, να παρέχουν υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ποσό καταβάλλεται υποχρεωτικά ισόποσα μηνιαίως.

2.37 Αναβάλλεται η διενέργεια ψηφοφορίας για την αναπληρωματική εκλογή Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου, της επαρχίας Αμμοχώστου, η οποία είχε οριστεί για την 31η Ιανουαρίου 2021:

Νοείται ότι, η διεξαγωγή της αναπληρωματικής εκλογής θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, την οποία θα ορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών.

2.38 Όλες οι επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν ευρίσκεται σε αναστολή, λειτουργούν τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών ασφάλειας και υγείας του Υπουργείου Υγείας ή/και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων/Αρχών.


2.39 Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική υπηρεσία, υποχρεούνται όπως υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον Κορωνοϊό COVID-19 με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας:

Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.
3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Υπουργός Υγείας.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΟΗΕ: Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στην Κύπρο

ΟΗΕ: Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στην Κύπρο

Δεν έχει προγραμματιστεί ταξίδι της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο, δήλωσε την Παρασκευή ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του ΓΓ, Φαρχάν Χακ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 19 Ιουνίου είχε αναφερθεί σε προσεχές ταξίδι της κ. Ολγκίν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top