Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων σε μη σχολικό χρόνο

23.07.2021
14:30
Κοινωνία

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) υλοποίησε κατά τη φετινή σχολική χρονιά σειρά διαδικτυακών μαθημάτων για μαθητές και μαθήτριες διαφόρων ηλικιών, σε μη σχολικό χρόνο.

Τα διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία συντονίστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, άρχισαν τον Απρίλιο 2021 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2021 και περιέλαβαν επτά θεματικές.

Στο πρώτο διαδικτυακό μάθημα, που προσφέρθηκε από λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τίτλο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους του διαδικτύου, ενώ παρουσιάστηκαν παράλληλα αποτελεσματικές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

Ακολούθησε το διαδικτυακό μάθημα με τίτλο «Οδική Ασφάλεια» που διεξήχθη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στο οποίο αναφέρθηκαν οι παράγοντες πρόκλησης οδικών συγκρούσεων, παρουσιάστηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, επισημάνθηκε η σημασία της ασφαλούς διακίνησης, καθώς και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Στο τρίτο μάθημα, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΠΑΝ παρουσίασε τη θεματική «Επαγγελματικές Προοπτικές και Τάσεις στην Αγορά Εργασίας», στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν οι νέες δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες, οι προοπτικές απασχόλησης, καθώς και οι κύριοι παράμετροι σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τα διαδικτυακά μαθήματα συνεχίστηκαν, με την παρουσίαση από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠΑΝ της θεματικής «Ψυχολογική Ενδυνάμωση Μαθητών/Μαθητριών σε Περιόδους Πανδημίας», στο πλαίσιο της οποίας επεξηγήθηκε η έννοια ψυχικής ανθεκτικότητας και έγιναν διάφορες πρακτικές εισηγήσεις για τους τρόπους ψυχικής ενδυνάμωσης στην περίοδο της πανδημίας.

Ακολούθησε το διαδικτυακό μάθημα «Επιχειρηματικότητα-Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός», από την Ένωση Τραπεζών, στο οποίο οι μαθητές και μαθήτριες εξοικειώθηκαν με τις βασικές έννοιες τους οικονομικού εγγραμματισμού, τα βήματα δημιουργίας μιας επιχείρησης, όπως επίσης και με το να θέτουν στόχους για το μέλλον τους όσον αφορά στα οικονομικά τους.

Το μάθημα «Περιβάλλον-Κλιματική Αλλαγή-Αειφορία» που ακολούθησε, διεξήχθη από τη Μονάδα για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΠΑΝ και επικεντρώθηκε στην παρουσίαση σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων και ζητημάτων Αειφόρου Ανάπτυξης, οι επιπτώσεις των οποίων συνδέονται με την ποιότητα ζωής μας. Στόχο της παρουσίασης ήταν η ενδυνάμωση του ρόλου των νέων για την ανάληψη δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Τα διαδικτυακά μαθήματα ολοκληρώθηκαν με τη θεματική «Η Υγεία μας και οι Εξαρτήσεις», από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, στην οποία αναφέρθηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις των εξαρτήσεων στην ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά.

Όλο το υλικό των παρουσιάσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους μαθητές και μαθήτριές μας αλλά και χρήσιμες για τον/την  κάθε εκπαιδευτικό στο έργο του/της, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ στο σύνδεσμο: http://bit.ly/psifiako-scholeio για παιδαγωγική αξιοποίηση, τόσο σε σχολικό, όσο και σε μη σχολικό χρόνο. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στο ψηφιακό σχολείο, με τη χρήση παρουσιάσεων, βίντεο, στατιστικών στοιχείων, της παιγνιώδους μορφής μαθήματος αλλά και με την αξιοποίηση πηγών, κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και προσφέρει μια υγιή παιδαγωγική ενασχόληση στον ελεύθερο τους χρόνο.

Το ΥΠΠΑΝ, στοχεύοντας στη στήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών μας σε οριζόντια θέματα ενδιαφέροντος, τα οποία επιτυγχάνουν την κατάκτηση γνώσεων αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, θα συνεχίσει την προσφορά διαδικτυακών μαθημάτων, εμπλουτίζοντας  τις θεματικές με σύγχρονα και ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώς από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου. Μέσω συνεργασιών με διάφορους φορείς, το ΥΠΠΑΝ θα προωθήσει θεματικές όπως ο Νομικός Γραμματισμός, ο Εθελοντισμός και οι Αξίες του, η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, οι Αξίες του Ολυμπισμού κ.ά. Τα μαθήματα αυτά θα τυγχάνουν στήριξης και από επιμορφωτικές δράσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς τους εκπαιδευτικούς διάφορων βαθμίδων, ώστε να ενισχύεται πολυεπίπεδα η διδασκαλία και η μάθηση στην τάξη.