ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Στόχοι, δράσεις και έργα στην Κύπρο

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: Στόχοι, δράσεις και έργα στην Κύπρο

Το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη, ως ο Εθνικός Συντονιστής για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, διοργάνωσε Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού του Εθνικού Πλάνου για το Έτος, σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2022, στο Experience Center της PwC Cyprus, στη Λευκωσία.

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν να διασφαλιστούν οι συνέργειες και συνεργασίες που απαιτούνται μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και Υπηρεσιών του Κράτους, καθώς και των αντιπροσωπευτικών ενώσεων των νέων της Κύπρου, για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

Στο Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση. Επίσης, στο Εργαστήριο έλαβαν μέρος η κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Γενικοί Διευθυντές και στελέχη από όλα τα Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, τη Σύνοδο Πρυτάνεων Κυπριακών Πανεπιστημίων, καθώς και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και άλλων αντιπροσωπευτικών ενώσεων νεολαίας.

Η ΕΕ αποφάσισε να ορίσει το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, έχοντας διαγνώσει τον σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο που έχει η πανδημία στους νέους ανθρώπους. Βασικός σκοπός της ΕΕ είναι να στρέψει την προσοχή στις ευκαιρίες και τις προοπτικές που πρέπει να διασφαλιστούν για τη νέα γενιά, στη μετά πανδημία περίοδο. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει, επίσης, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή των κρατών μελών, στο πλαίσιο και της προσπάθειας για οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης.

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Παναγιώτης Σεντώνας, Επίτροπος του Πολίτη, αναφέρθηκε στους Στόχους του Εθνικού Πλάνου για το Έτος Νεολαίας, καθώς και στον συσχετισμό τους με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την ισότητα όλων των φύλων, τη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, την ψυχική υγεία και ευεξία, τη διασφάλιση απασχόλησης για όλους, τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Περαιτέρω, ο κ. Σεντώνας ανέφερε ότι: «Η πανδημία επέφερε μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στους νέους ανθρώπους – στην εκπαίδευσή τους, την κοινωνική τους ένταξη, την απασχόληση και την ψυχική τους υγεία. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας μας δίνει την ευκαιρία να εστιάσουμε στο πώς διανοίγονται εκ νέου προοπτικές και ευκαιρίες για τη νέα γενιά στη μετά την πανδημία περίοδο, μέσα από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης NextGenerationEU».

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, στην εισαγωγική του παρέμβαση, ανέφερε ότι «ως Υπουργείο αρμόδιο για θέματα της νέας γενιάς είδαμε από την πρώτη στιγμή με θετικό φακό την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ανακήρυξη του 2022 ως έτους Νεολαίας. Η επιλογή που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα εύστοχη: έτος νεολαίας, για να εστιάσουμε στο αύριο, στην ελπίδα για το αύριο και γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται να ενδυναμώσουμε τους νέους και τις νέες και να τους δώσουμε ευκαιρίες. Συμφωνούμε με το σκεπτικό και τη στοχοθεσία της, καθώς και το πνεύμα που την διέπει». Ο κ. Προδρόμου επεσήμανε ότι η νεολαία έχει πληγεί σοβαρά από την πρωτοφανή πανδημία, στη σκιά της οποίας ζούμε τα τελευταία δύο χρονιά και χρειάζεται άμεσα υποστήριξη και ενδυνάμωση. «Η παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών στους νέους, ειδικότερα στους λιγότερο προνομιούχους είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να διανοιχθεί σε όλα τα επίπεδα: το τοπικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευσή μας για ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των νέων για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον: ένα μέλλον πιο πράσινο, για όλους και όλες, συμπεριληπτικό και βέβαια ένα μέλλον ψηφιακό. Θέλουμε οι νέες και οι νέοι να οδηγήσουν το μέλλον, την πορεία μετά και έξω από την πανδημία», τόνισε.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ότι το Υφυπουργείο προτίθεται να δρομολογήσει εντός του έτους στοχευμένες ενέργειες στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, που θα συνδιαμορφωθούν μαζί με τους ίδιους τους νέους, ώστε να ανταποκρίνονται στις δικές τους ιδέες, ενδιαφέροντα και προσδοκίες. «Ενέργειες για συνδιαμόρφωση πολιτικών και ευρεία διάχυση της σημασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που τόσο χρειάζεται η χώρα», επεσήμανε.

Στη δική της παρέμβαση, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση υπογράμμισε τον ρόλο που διαδραματίζει το Υφυπουργείο στην επίτευξη των στόχων για την ενδυνάμωση των νέων στη χώρα μας, και πρόσθεσε: «συμμεριζόμαστε πλήρως τον στόχο για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Το σημαντικότερο για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η προώθηση στρατηγικών από την παιδική κιόλας ηλικία». Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε, το Υφυπουργείο, ανταποκρινόμενο στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά(2021/1004), έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2022. Στόχος της εν λόγω Σύστασης είναι, μεταξύ άλλων, η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών, η πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες (προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, τροφή και στέγαση).

Η επίσημη εκδήλωση για την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2022, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Προειδοποιητική σήμανση στους δρόμους: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε - Πού τοποθετήθηκαν μέχρι σήμερα

Μπορεί o εργοδότης να καθυστερεί την καταβολή του μισθού σε ένα εργοδοτούμενο; - Τι προνοεί ο Νόμος

Ήρθαν για διακοπές στην Κύπρο και έζησαν τον απόλυτο τρόμο - Μπούκαραν στο διαμέρισμα προτάσσοντας πιστόλια και τους ζήτησαν χρήματα

Χαμάς: Πατέρας και γιος ομολογούν πως βίασαν Ισραηλινή και μετά την εκτέλεσαν

Σύννεφα και βροχές στο «μενού» του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Έτσι θα χάσουμε τα περιττά κιλά πριν το καλοκαίρι – Τα πέντε χρήσιμα tips -  Τι ισχύει για καρπούζι και παγωτό – Απαντά ειδικός στο «Τ»Moody’s: Αναβάθμισε τις προοπτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας

Moody’s: Αναβάθμισε τις προοπτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αναθεώρησε την προοπτική της κυπριακής Οικονομίας από σταθερή σε θετική, ο Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody’s, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας στις δύο βαθμίδες πάνω από την επενδυτική βαθμίδα, στο ‘Baa2’ δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top