ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέραν των 20 εκατ. ευρώ η στήριξη κατοίκων στα ορεινά - Τριπλάσιες οι δαπάνες για το 2022

Πέραν των 20 εκατ. ευρώ η στήριξη κατοίκων στα ορεινά - Τριπλάσιες οι δαπάνες για το 2022

Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στη Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση των αναθεωρημένων Στεγαστικών Σχεδίων και Επιδομάτων για τη στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών

Πριν από ένα χρόνο παρουσιάζοντας την αναθεωρημένη στεγαστική μας πολιτική, είχαμε δηλώσει ότι τα σχέδια μας είχαν συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις, που συνοψίζονταν κατά κύριο λόγο, στην στήριξη της υπαίθρου, των νέων ανθρώπων, την αναζωογόνηση των ακριτικών μας περιοχών αλλά και την αντιμετώπιση της αστυφιλίας.

Είχαμε επίσης δεσμευτεί ότι εκείνη η πολιτική θα αναθεωρείτο στο τέλος της περασμένης χρονιάς ώστε να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι και να ληφθούν υπόψη οι όποιες θέσεις και εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων αλλά και των ιδίων των πολιτών ώστε με την επαναπροκήρυξη των σχεδίων αυτά να καταστούν ακόμα πιο ελκυστικά και επωφελή.

Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω, ότι οι δεσμεύσεις μας τηρήθηκαν στο έπακρο. Τα σχέδια που σήμερα εξαγγέλλονται είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τα θέλω και τις εισηγήσεις των ιδίων των πολιτών αλλά πολύ περισσότερο, όπως θα ακούσετε ευθύς αμέσως, έχουν επέλθει πολλές και εξαιρετικά ουσιώδεις διαφοροποιήσεις, όλες υπέρ των δικαιούχων.

Κυρίες και Κύριοι,

Παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθετώντας τις οδηγίες του ιδίου του ΠτΔ και σε απόλυτη ταύτιση με τις υπόλοιπες κυβερνητικές πολιτικές, όχι μόνο δεν ανέστειλε την όποια αναπτυξιακή δραστηριότητα, αλλά αντίθετα επιλέξαμε την πετυχημένη συνταγή του παρελθόντος. Και στην στεγαστική πολιτική, επενδύουμε στην ανάπτυξη, τριπλασιάζοντας τις δαπάνες για το 2022 με την βεβαιότητα ότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια.

Τα νέα σχέδια όπως προείπα, είναι εμπλουτισμένα με ένα μεγάλο αριθμό βελτιωτικών προνοιών με αποτέλεσμα να υπάρχει η βεβαιότητα ότι στους μέχρι σήμερα 573 επιδοτηθέντες αιτητές που εγκρίθηκαν συνολικής βοήθειας 20,1 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στην φετινή χρονιά αυτοί θα πολλαπλασιαστούν.

Όπως καλά γνωρίζετε τα σχέδια καλύπτουν τις ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η αξιολόγηση μας, κατέδειξε πως η ανταπόκριση στις ακριτικές περιοχές υπερείχε συντριπτικά έναντι αυτής στις ορεινές περιοχές. Ως εκ τούτου έμφαση στην βελτίωση δόθηκε στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με ιδιαίτερη όμως αναφορά στο σχέδιο για τις Εξόχως Ορεινές και Εξόχως Μικρές και Απόμακρες περιοχές το οποίο και συγκέντρωσε την ιδιαίτερη προσοχή μας.

Με βάση αυτό το σκεπτικό διαφοροποιήθηκαν συγκροτήθηκαν τα νέα κριτήρια ώστε τα σχέδια για τις ορεινές μειονεκτικές και εξόχως ορεινές περιοχές να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά, ενώ όπως προαναφέρθηκε οι πιστώσεις για το 2022, σε σχέση με τα 5 εκατομμ. που διατέθηκαν το 2021, αυτές αυξήθηκαν στα 15 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει την βούληση της κυβέρνησης για έμπρακτη στήριξη αυτών των περιοχών.

Στεγαστικά Σχέδια

1) Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Στο σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών, για τις ακριτικές περιοχές, δεν υπήρξε αλλαγή στα κριτήρια επιλεξιμότητας γιατί όπως ανέφερα η ανταπόκριση στο προηγούμενο σχέδιο ήταν εξαιρετικά μεγάλη, γεγονός που καταδεικνύει την ορθότητα των υφιστάμενων κριτηρίων. Οι μόνες βελτιώσεις που έγιναν αφορούν στην προσθήκη επτά πρόσθετων οδών στο Δήμο Λευκωσίας, ένταξη ολόκληρης της ζώνης Η1, Η2 και Η3 στη Κοινότητα της Πύλας, και μιας συγκεκριμένης περιοχής βόρεια του κυκλικού κόμβου Κολοκασίδη στον Άγιο Δομέτιο.
Αναφορικά με τις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές, αφουγκραζόμενοι μεταξύ άλλων και τις εισηγήσεις που μας διαβιβάστηκαν, προχωρήσαμε σε σωρεία βελτιωτικών προνοιών οι οποίες συνίστανται στα εξής :

Α. Διαφοροποιήσαμε τον τρόπο υπολογισμού του υψομέτρου της κάθε κοινότητας, ώστε να λαμβάνεται υπ΄όψη το μέγιστο υψόμετρο της οικιστικής ζώνης, αντί του υψομέτρου του κέντρου της κατοικημένης περιοχής.

Β. Περιλάβαμε ένα νέο κριτήριο ένταξης στο σχέδιο κοινοτήτων/περιοχών με πληθυσμό ίσο ή κάτω των 50 κατοίκων, ασχέτως απόστασης και ασχέτως υψομέτρου, ώστε να βοηθηθούν αυτές οι ιδιαίτερα μικρές Κοινότητες ενώ,

Γ. Διαφοροποιήσαμε τον συνδυασμό του πληθυσμιακού κριτηρίου με την απόσταση από το αστικό κέντρο, ώστε να αυξήσουμε τις επιλέξιμες κοινότητες. Με την αλλαγή που έγινε εντάσσονται πλέον Κοινότητες με πληθυσμό ίσο ή λιγότερο από 500 κατοίκους που βρίσκονται σε απόσταση 25 μόνο χιλιομέτρων από το αστικό κέντρο, σε σχέση με τα 30 χλμ που ίσχυε στο προηγούμενο σχέδιο.

Σαν αποτέλεσμα αυτών των βελτιώσεων, το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών επεκτείνεται σε 19 πρόσθετες Κοινότητες/ περιοχές, καλύπτοντας πλέον 277 συνολικά Κοινότητες, Δήμους και περιοχές, αντί των 258 που κάλυπτε το προηγούμενο σχέδιο με συνολικό πληθυσμό, πέραν των 82.000 κατοίκων.

Κυρίες και Κύριοι,

Όπως ανέφερα εισαγωγικά, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε ιδιαίτερα στις λεγόμενες εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες Κοινότητες και περιοχές.

Για να δώσουμε πρόσθετη βοήθεια στην κατηγορία αυτή, προχωρήσαμε στις πιο κάτω βελτιωτικές ενέργειες:

Α. Στις κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από 70 χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο, διαφοροποιήσαμε την βαρύτητα των κριτηρίων ένταξης τους στη κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα :

  • Η βαρύτητα για το υψόμετρο μειώθηκε από το 50% σε 40%
  • Η βαρύτητα για το πληθυσμιακό κριτήριο αυξήθηκε από 25% σε 30% και
    η βαρύτητα για το κριτήριο απόστασης από το αστικό κέντρο επίσης αυξήθηκε από 25% σε 30%.

Β. Πρόσθετα εφαρμόζεται και στην κατηγορία αυτή η νέα μέθοδος μέτρησης του υψομέτρου της Κοινότητας χρησιμοποιώντας το μέγιστο της οικιστικής και όχι το υψόμετρο του κέντρου της κατοικημένης περιοχής.

Σαν αποτέλεσμα της αλλαγής αυτών των δύο κριτηρίων, επετεύχθη η ένταξη του συνόλου των Κοινοτήτων της ακριτικής Τηλλυρίας που ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους και συνολικά 13 πρόσθετων Κοινοτήτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των Κοινοτήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας από τις 117 στις 130, με συνολικό πλέον πληθυσμό τις 22,434 κατοίκους, αυξημένο δηλαδή κατά 5,586 κατοίκους σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο.

Κυρίες και Κύριοι,

Κατά την διάρκεια της περασμένης χρονιάς, τόσο εγώ με τους συνεργάτες μου όσο και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις διάφορες επισκέψεις του, γίναμε αποδέκτες μαζικών αιτημάτων για την κατ΄εξαίρεση παραχώρηση δυνατότητας ανέγερσης κατοικίας εκτός ορίου ανάπτυξης.

Κατ΄εξαίρεση και μόνο στις «Εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες» κοινότητες/περιοχές,αποφασίστηκε να δοθεί αυτή η δυνατότητα γιαανέγερση κατοικίας, είτε στους μόνιμα διαμένοντες ή και σε όσους κατάγονται από την συγκεκριμένη κοινότητα και επιθυμούν να επιστρέψουν σ΄αυτή, αλλά δεν διαθέτουν τεμάχιο εντός της ζώνης ανάπτυξης. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της επιδότησης για ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι,

  • η ανάπτυξη να αποτελεί την μόνιμη διαμονή του αιτητή,
  • ο αιτητής και τα μέλη της οργανικής του οικογένειας να μην έχουν εγγεγραμμένο στο όνομα τους άλλο κατάλληλο για άμεση ανάπτυξη τεμάχιο εντός της καθορισμένης οικιστικής ζώνης ή περιοχής της Κοινότητας στην οποία προτείνεται η ανάπτυξη,
  • ο αιτητής να έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής από τις αρμόδιες αρχές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, πάντα για τις Κοινότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία των «Εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων περιοχών»,

Διαφοροποιήθηκε και ο τρόπος υπολογισμού του εμβαδού της κατοικίας. Ενώ μέχρι σήμερα το επιτρεπόμενο εμβαδόν και σε αυτή την κατηγορία ήταν όπως και στις υπόλοιπες, δηλαδή επιτρεπόμενο εμβαδό μέχρι 200 τμ ή κατά μέγιστο 250 τμ στην περίπτωση αγοράς ετοιμοπαράδοτης κατοικίας, με τα νέα κριτήρια, πρόσθετοι χώροι, που προκύπτουν εξαιτίας της μορφολογίας του οικοπέδου και εγκρίνονται σαν βοηθητικοί χώροι της οικοδομής, ΔΕΝ θα υπολογίζονται στο συνολικό εμβαδόν.
Κυρίες και Κύριοι,

Το γεγονός ότι βιώνουμε μια νέα κρίση, το γεγονός ότι η πανδημία προκάλεσε αναδιανομή πλούτου και καθυστερήσεις, είναι παράμετροι που επίσης λήφθηκαν υπ΄όψη.

Κύριο χαρακτηριστικό του νέου Σχεδίου όπως φαίνεται στον Πίνακα, είναι η περαιτέρω αύξηση κατά 5,000 έως 10,000 ευρώ των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία «ορεινές και μειονεκτικές» και κατά 10,000 ευρώ για την κατηγορία των «εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων» κοινοτήτων/ περιοχών, αναλόγως σε ποια Κατηγορία εμπίπτει η κάθε Κοινότητα. Για τον καθορισμό της κατηγορίας στην οποία θα συμπεριληφθεί ο κάθε αιτητής, λαμβάνεται υπ΄όψη η σύνθεση της οικογένειας. Με αυτή την σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων.

Το Σχέδιο διακρίνεται επίσης από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα προς τα νεαρά ζευγάρια και τις πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν πιο ελκυστικό.

Το ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης αναλόγως σύνθεσης οικογένειας αυξάνεται, για την κατηγορία «ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» κατά 5.000 ευρώ, ενώ η αύξηση ανέρχεται σε 15,000 ευρώ για την κατηγορία των «εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων» κοινοτήτων και περιοχών.

Για τις «εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες» κοινότητες, παραχωρείται και μια ακόμα πρόσθετη, σημαντική αύξηση. Το ποσό για τις ειδικές κατασκευές λόγω μορφολογίας του εδάφους, αυξάνεται από τις 15,000 ευρώ που ίσχυε στο προηγούμενο σχέδιο σε 25,000 ευρώ, ώστε να βοηθηθούν οι δικαιούχοι εκεί και όπου απαιτούνται ειδικές κατασκευές για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας, όπως για παράδειγμα η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

Πέραν όμως από τα προαναφερθέντα ειδικά κριτήρια έχουμε διαφοροποιήσει και μια σειρά από κίνητρα και προϋποθέσεις για το σύνολο των Κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο.

Πιο συγκεκριμένα,

Καθίστανται δικαιούχοι και αιτητές όλοι όσοι απόκτησαν κατοικία και κατέθεσαν το αγοραπωλητήριο στο ΤΚΧ μεταξύ 1.1.2022 μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου σχεδίου.
Πρόσθετα, τροποποιήθηκε το κριτήριο το οποίο δεν επέτρεπε την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, εάν είχαν διενεργηθεί εργασίες πέραν του σταδίου του σκελετού και της πλάκας της στέγης, εάν αυτές ήταν προγενέστερες από την υπογραφή της συμφωνίας. Το νέο κριτήριο καθορίζει σαν το επιτρεπόμενο ημερολογιακό σημείο, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αντί της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας ώστε να μην αδικούνται οι αιτητές εάν παρατηρείται καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης τους από τις κρατικές Υπηρεσίες.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που αντί ανέγερσης ο αιτητής προχώρησε στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας.

Διαφοροποιείται επίσης, η πρόνοια που αφορά στην τεκμηρίωση της επάρκειας οικονομικών πόρων των αιτητών ώστε να συμπεριλαμβάνονται ως συνοφειλέτες, σε περίπτωση δανεισμού, γονείς ή και γονείς εξ αγχιστείας των αιτητών, αντί μόνον οι αιτητές. Πρόσθετα μπορούν πλέον να λαμβάνονται υπόψη καταθέσεις που προέρχονται από γονείς ή γονείς εξ΄αγχιστείας των αιτητών κάτι που δεν επιτρέπετο στο προηγούμενο σχέδιο. Με αυτή την βελτίωση ικανοποιείται ένα αίτημα αποκλειστικά των νέων ανθρώπων που από μόνοι τους αδυνατούσαν να εξεύρουν δανεισμό.
Αναγνωρίζοντας ότι η πανδημία προκάλεσε και οικονομική δυσκολία σε πολλά νοικοκυριά αλλά και καθυστερήσεις στην δυνατότητα ολοκλήρωσης οικοδομικών έργων, διαφοροποιήθηκε το κριτήριο που διελάμβανε το περιθώριο έναρξης αλλά και λήξης των κατασκευαστικών εργασιών ανέγερσης μιας κατοικίας, από έξι σε εννέα μήνες για την έναρξη και από δύο σε τρία χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου.
2) Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Το δεύτερο σχέδιο αφορά τις λεγόμενες Συγκεκριμένες Περιοχές της Υπαίθρου. Στο Σχέδιο αυτό μέχρι πρότινος συμπεριλαμβάνονταν συνολικά 128 Κοινότητες της υπαίθρου που ΔΕΝ περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο Σχέδιο. Με αυτό το δεύτερο σχέδιο, καλύπτονται όλες οι Κοινότητες παγκύπρια από τα στεγαστικά μας σχέδια.

Με τις αλλαγές στα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, 19 από τις 128 Κοινότητες με συνολικό πληθυσμό 2,697 κατοίκους αυτού του Σχεδίου, δηλαδή του Σχεδίου Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου, έχουν αναβαθμιστεί στο πρώτο Σχέδιο, με αποτέλεσμα ο αριθμός των Κοινοτήτων στο υπό συζήτηση Σχέδιο να έχει μειωθεί στις 109.

Και για το Σχέδιο αυτό ισχύουν όλες οι βελτιώσεις που προαναφέρθηκαν για το προηγούμενο Σχέδιο δηλαδή την ημερομηνία απόκτησης της κατοικίας, τη διαφοροποίηση για το στάδιο διενέργειας εργασιών ανέγερσης ή της ημερομηνίας απόκτησης στην περίπτωση αγοράς ετοιμοπαράδοτης κατοικίας, τη διαφοροποίηση της πρόνοιας που αφορά στην τεκμηρίωση της επάρκειας οικονομικών πόρων, καθώς και στην επέκταση του περιθωρίου έναρξης και λήξης κατασκευαστικών εργασιών ανέγερσης κατοικίας.

Στο Σχέδιο αυτό, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται μέχρι και €20.000 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.

Καταληκτικά και για τα δύο Σχέδια η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, ορίζεται η 4η Απριλίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου της φετινής χρονιάς 2022.

Επιδόματα

Χαρακτηρίσαμε την στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης, μια ολιστική προσέγγιση. Και αυτό γιατί πέραν από τα δύο προαναφερθέντα Σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προσφέρει μέσω επιδοματικής πολιτικής, πρόσθετη στήριξη και παροχή οικονομικής βοήθειας στους κατοίκους των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και υπό τη μορφή επιδόματος.

Με αυτό τον τρόπο συμπληρωματικά και αθροιστικά βοηθούνται ακόμη πιο αποφασιστικά οι κάτοικοι της υπαίθρου μας, αφού μεταξύ άλλων τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους.

Για την υλοποίηση του σχεδίου επιδοματικής πολιτικής το οποίο θα επεξηγηθεί ευθύς αμέσως, οι πιστώσεις στον Προϋπολογισμό έχουν επίσης αυξηθεί.

Από τα €6,5εκ. που προϋπολογίστηκαν το 2021, οι διαθέσιμες πιστώσεις για την φετινή χρονιά 2022 ανέρχονται σε €7.5.

1) Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Πλαίσια Στήριξης των Κατοίκων Ορεινών Κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων

Το πρώτο επιδοματικό σχέδιο αφορά τους κατοίκους των ορεινών Κοινοτήτων με υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων.

Είναι παραδεκτό ότι οι κάτοικοι αυτών των κοινοτήτων μας χρήζουν της ιδιαίτερης προσοχής μας. Ιδιαίτερα φέτος λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, αλλά και λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τον Ιανουάριο, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του στις 26.1.2022, ενέκρινε την παραχώρηση εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος, ίσου με το 50% του ποσού που παραχωρήθηκε στους λήπτες του εν λόγω επιδόματος για το 2021.

Με τη συγκεκριμένη πολιτική επωφελήθηκαν 19.000 δικαιούχοι ή 8.000 νοικοκυριά, σε 110 κοινότητες των ορεινών μας περιοχών, με πρόσθετα ποσά ύψους €2.1 εκ. και σύνολο δαπάνης για το 2022 6,5 εκ.

Το Σχέδιο συνεχίζει να διατηρεί σαν βασικό κριτήριο το υψόμετρο των 600 μέτρων και άνω.
Λόγω όμως της αλλαγής της μεθοδολογίας υπολογισμού των υψομέτρων των κοινοτήτων, βάσει του μέγιστου υψομέτρου των οικιστικών ζωνών της κοινότητας, αντί του υψομέτρου του κέντρου της κατοικημένης περιοχής που ίσχυε μέχρι πέρυσι, εντάσσονται πρόσθετα ακόμη εννέα κοινότητες/ περιοχές με πληθυσμό 1.880 κατοίκους περίπου (και αυτές είναι ο Άγιος Γεώργιος Λεμεσού, η Τριμήκληνη, η Πιττοκόπος, η Κορφή, η Ορά, η Κρίτου Τέρα, η Λυσός, οι Καπέδες και τα Κελοκέδαρα).
Επίσης, 37 ακόμα κοινότητες αναβαθμίζονται σε κατηγορία με μεγαλύτερο ποσό επιδότησης ανά νοικοκυριό.
Σαν αποτέλεσμα, το Σχέδιο καλύπτει πλέον, συνολικά 119 κοινότητες, με πληθυσμό 25.500 κατοίκους.

2) Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Πλαίσια Στήριξης των Κατοίκων Απομακρυσμένων Περιοχών

Το δεύτερο και τελευταίο επιδοματικό σχέδιο υιοθετά ένα πρόσθετο ευνοϊκό για τους κατοίκους κριτήριο γεωγραφικής επιλεξιμότητας, που δίνει την δυνατότητα ένταξης στο Σχέδιο πρόσθετων Κοινοτήτων σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα επιτρέπει την ένταξη Κοινοτήτων που βρίσκονται σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 700 μέτρων και που ταυτόχρονα βρίσκονται σε χιλιομετρική απόσταση μεταξύ 30-39χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο. Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η ένταξη στο Σχέδιο 24 πρόσθετων κοινοτήτων/περιοχών, ανεβάζοντας το σύνολο των επωφελούμενων Κοινοτήτων από 106 σε 130 με συνολικό πληθυσμό τις 27,000 κατοίκους. (Διαφάνεια 28)

Θέλοντας να στηρίξουμε τα εργαζόμενα πρόσωπα, που είναι ουσιαστικά αυτά τα οποία έχουν ανάγκη της στήριξης για τις πολλαπλές μετακινήσεις τους από και προς την εργασία τους, διαφοροποιήσαμε υπέρ τους ένα ακόμα κίνητρο.

Από τούδε και στο εξής σε κάθε μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο νοικοκυριό, παραχωρείται το επίδομα χωρίς την ύπαρξη του οποιουδήποτε εισοδηματικού κριτηρίου, σε αντίθεση με τι συνέβαινε μέχρι πρότινος που το επίδομα ήταν συνάρτηση των εισοδηματικών κριτηρίων της οικογένειας στην οποία ανήκε ο δικαιούχος. Λαμβάνεται όμως υπ΄όψη η απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται 3 κατηγορίες επιδομάτων :

Για τους διαμένοντες σε απόσταση 40-59 χλμ ή σε απόσταση 30-39 χλμ και που ταυτόχρονα το υψόμετρο είναι άνω των 700 μέτρων το ετήσιο επίδομα για κάθε μέλος της οικογένειας καθορίστηκε στα 300 ευρώ.

Για τους διαμένοντες σε απόσταση 60-79 χλμ το ετήσιο επίδομα για κάθε μέλος της οικογένειας καθορίστηκε στα 500 ευρώ.

Για τους διαμένοντες σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 80 χλμ το ετήσιο επίδομα για κάθε μέλος της οικογένειας καθορίστηκε στα 600 ευρώ.

Και για τα δύο προαναφερθέντα επιδοματικά σχέδια η υποβολή αιτήσεων καθορίστηκε από την 4η Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2022 και η πληρωμή θα γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Σχέδιο Διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα

Κυρίες και Κύριοι,

Το 2013 η κυβέρνηση εν μέσω της οικονομικής κρίσης αλλά και σαν αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τότε στεγαστικών σχεδίων τερμάτισε το Σχέδιο διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.

Σήμερα 9 χρόνια μετά και παρά τον τερματισμό του συγκεκριμένου Σχεδίου, η διαπίστωση είναι πως υπάρχουν αδιάθετα διαχωρισμένα οικόπεδα. Η κυβέρνηση προσεγγίζοντας το θέμα από την σημερινή οπτική γωνία της ολιστικής παρέμβασης στο τομέα της στέγασης, αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία διάθεσης, των αδιάθετων οικοπέδων. Θέλοντας να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα να διεκδικήσουν την απόκτηση ενός τέτοιου οικοπέδου αποφασίσαμε την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων του καταργηθέντος Σχεδίου διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ώστε αυτά να συνάδουν με τα ισχύοντα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τα Στεγαστικά Σχέδια των Ακριτικών Περιοχών και περιοχών Υπαίθρου αλλά και των Σχεδίων για Εκτοπισθέντες.

Με αυτό τον τρόπο δίνουμε μια πρόσθετη ευκαιρία να επωφεληθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων προσώπων και να διατεθούν τα ήδη διαχωρισμένα οικόπεδα σε οικογένειες που χρήζουν στήριξης.

Κε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,

Η λεπτομερής αναφορά στα σχέδια αλλά και η παρουσίαση που θα ακολουθήσει από τον φίλο Επίτροπο Ορεινών Περιοχών Κώστα Χαμπιαούρη, δείχνουν την προσέγγιση της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει αριθμός συνανθρώπων μας.

Δείχνει όμως το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη αφού παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία που επηρέασαν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας, επιλέξαμε να στηρίξουμε με γενναιόδωρα και διευρυμένα σχέδια την ιδιοκατοίκηση στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών.

Η μεγάλη ανταπόκριση κατά την περσινή χρονιά, οι σημαντικότατες βελτιώσεις, η διεύρυνση της δεξαμενής των δικαιούχων, η μεγιστοποίηση των επιλέξιμων περιοχών αλλά και η αύξηση των οικονομικών κινήτρων μας δημιουργεί την βεβαιότητα ότι τα νέα Σχέδια θα αγκαλιαστούν με θέρμη από τους συμπατριώτες μας.

Η διαμόρφωση αυτών των πολύπλοκων Σχεδίων δεν έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού. Γι΄αυτό εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την χώρα για να αφουγκραστούν τον κόσμο και να μορφώσουν ιδία άποψη για την κάθε περιοχή. Επιτρέψτε λοιπόν να ευχαριστήσω την ομάδα του ΥΠΕΣ που κάτω από την καθοδήγηση του Γενικού Δντη και της Πατρίνας Ταραμίδου διαμόρφωσαν αυτά τα Σχέδια. Ευχαριστώ ακόμα την Έλενα Πάτσαλου και την Ιωάννα Νικηφόρου, τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών Κώστα Χαμπιαούρη, τον φίλο Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέα Κιτρομηλίδη, αλλά και όλους τους Επάρχους μας που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των Σχεδίων από αύριο.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν είμαστε αγνώμονες. Ευχαριστούμε λοιπόν τόσο τον προκάτοχο μου Υπουργό Εσωτερικών και νυν Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, όσο και ιδιαίτερα την κα Ανθούλα Σαββίδου νυν επικεφαλής Διεύθυνσης της Γ.Δ. Ανάπτυξης που έβαλαν τις βάσεις για να δομήσουμε τα σημερινά Σχέδια.

Τέλος θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επιμονή του να συγκροτηθούν γενναιόδωρα σχέδια για την στήριξη της Κυπριακής υπαίθρου.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Σε ελεύθερη πτώση ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ - Μονόδρομος οι παραιτήσεις των ηγεσιών

Σε ελεύθερη πτώση ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ - Μονόδρομος οι παραιτήσεις των ηγεσιών

Σε μία περίοδο «εσωστρέφειας» βρίσκονται τα κόμματα του κέντρου, τα οποία αφού ξεπέρασαν το πρώτο σοκ από την ήττα των διπλών εκλογών, ψάχνουν απαντήσεις για το τι πραγματικά έφταιξε ώστε να φτάσουν σε αυτό το απογοητευτικό σημείο, που βρίσκονται σήμερα. Παρά τα μηνύματα που έλαβαν από τους πολίτες, φαίνεται πως οι ηγεσίες των τριών κομμάτων να μην αντιλαμβάνονται το τεράστιο πρόβλημα ή αρνούνται να το αντιληφθούν, ενώ θεωρούν τα κόμματά τους, ως περιουσιακό τους στοιχείο, αρνούμενοι να παραιτηθούν. Σε μία εποχή όπου η κοινωνία έχει δώσει την απάντησή της, επιλέγοντας τον νεαρό Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος έλαβε μεγαλύτερο ποσοστό από το σύνολο των ποσοστών των τριών κομμάτων ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, οι ηγεσίες τους εξακολουθούν να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top