ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική Τράπεζα: Έδιωξε τα «κόκκινα» δάνεια και επιστρέφει σε μία υγιή ανοδική πορεία

Ελληνική Τράπεζα: Έδιωξε τα «κόκκινα» δάνεια και επιστρέφει σε μία υγιή ανοδική πορεία

Με ζημιά € 11,7 εκατ. για το έτος 2021 έκλεισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας, κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης από το Project Starlight, με την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ΜΕΧ (Μη Εξυπηρετούμενων Χρεώσεων) ύψους €0,7 δισ.

Παρόλα αυτά, καταγράφεται μία σταθερή κεφαλαιακή βάση και μείωση κινδύνου στον ισολογισμό.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το 2021, παρά τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία και τις σχετικές συνέπειές της, είδαμε μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης. Στην Ελληνική Τράπεζα καταφέραμε να επιδείξουμε ανθεκτικότητα και ευελιξία κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες και είμαι περήφανος για τους συναδέλφους μου, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα.

Από την αρχή της πανδημίας παραμείναμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και συνεργαστήκαμε μαζί τους ώστε να τους παρέχουμε τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές λύσεις σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον. Η Τράπεζα στέκεται δίπλα στους πελάτες της σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και κατά το 2021 στήριξε την οικονομική ανάκαμψη παραχωρώντας €908 εκατ. σε νέα δάνεια ενώ είχε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €256 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων Ομίλου €103 εκατ. το 2021.

Οι ζημιές για το έτος 2021 ανήλθαν στα €11,7 εκατ. κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης που προκύπτουν από το Project Starlight, που αφορά την επικείμενη πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους €0,7 δισ. μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Η πώληση αυτού του χαρτοφυλακίου θα οδηγήσει στη δραστική βελτίωση της ποιότητας των ενεργητικών μας στοιχείων με τις ΜΕΧ να μειώνονται σε λιγότερο από 5% (pro forma), εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,7% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 499%) στο τέλος του 2021 παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και παρέχουμε χρηματοδότηση σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία. Αυτό φάνηκε από περισσότερο με την πρόσφατη ανακοίνωση της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών διευκολύνσεων ύψους €556 εκατ. από την RCB Bank, σε απόλυτη εναρμόνιση με την αναπτυξιακή μας στρατηγική για την ενίσχυση της πελατειακής μας βάσης και των εσόδων μας από το υγιές χαρτοφυλάκιό μας.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε και παραμένουμε επιφυλακτικοί με τις αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλότερων τιμών στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες και στα προϊόντα καλλιέργειας, ενώ παραμένει η αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη πανδημία.

Σχέδιο Μετασχηματισμού – Ο δρόμος προς τα εμπρός
Το 2021, υπό νέα ηγεσία και πιο λιτή και αποτελεσματική διαχειριστική δομή, ξεκινήσαμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, επιταχύνοντας τις προσπάθειές μας να ξεκλειδώσουμε όλες μας τις δυνατότητες και να αναπτύξουμε τη στρατηγική μας, ώστε να πετύχουμε μια βιώσιμη κερδοφορία. Είμαστε στη διαδικασία μετεξέλιξης της Τράπεζας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο της προσοχής μας, βελτιώνοντας την εμπειρία του μέσω της ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Η μείωση του κόστους και η αναδιάρθρωση της Τράπεζας είναι μερικά από τα κύρια στοιχεία του τριετούς Σχεδίου Μετασχηματισμού μας. Ιδιαίτερα, η μείωση του υψηλού δείκτη εξόδων / εσόδων της Τράπεζάς μας, παραμένει κομβική και πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας τόσο στην αύξηση των εσόδων από τόκους, μέσω νέων δανείων και μέσω της δημιουργίας διάφορων εσόδων, όσο και στη συγκράτηση όλων των λειτουργικών εξόδων.

Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του δείκτη εξόδων/ εσόδων είναι η συνολική μείωση του κόστους μισθοδοσίας με τις απαιτούμενες μειώσεις στον αριθμό του προσωπικού αλλά και με πιο ορθολογικές αυξήσεις μισθών στο μέλλον. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συλλογική σύμβαση για το προσωπικό μας και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την Τράπεζα σε μια σταθερή και βιώσιμη πορεία. Πραγματικά ευελπιστώ ότι η ηγεσία της Συντεχνίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα επιδείξει μια εποικοδομητική στάση, προς όφελος των εργαζομένων μας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Κυρίως όμως να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για τη σκληρή τους εργασία και αφοσίωση σε αυτές τις απαιτητικές στιγμές.

Άλλα βασικά στοιχεία:
• Καθαρά έσοδα από τόκους για το 2021 στα €256,0 εκατ.
• Ζημιές απομείωσης για το 2021 στα €108,4 εκατ.
• Οι νέες χορηγήσεις που εγκρίθηκαν κατά τo 2021 ανήλθαν στα €908 εκατ.
• Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 53% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 70%
• Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2021 ανήλθε στο 73%
• Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 499% και πλεόνασμα ρευστότητας στα €6,4 δισ.
• Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 38,4%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη
• Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Παράνομα φωτοβολταϊκά: Προς διερεύνηση δύο περιπτώσεις - Πώς επηρεάζουν το δίκτυο της ΑΗΚ

Ξεκάθαρος ο Κεραυνός: «Ανέκδοτο ότι έχουν αντικατασταθεί οι συντάξεις με φιλοδώρημα»

Αυξήσεις στις τιμές καυσίμων: Πόσο έχουν ανέβει - «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν»

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου - Ποιος αναλαμβάνει στη θέση του

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Μωρό ενός έτους έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου και σκοτώθηκεΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η μοναδική βάση λύσης»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η μοναδική βάση λύσης»

Η μοναδική βάση επίλυσης του Κυπριακού είναι η λύση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα των ΗΕ, των συγκλίσεων που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό του, ο οποίος αναγνώσθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε επίσημο δείπνο των ομογενών στη Νέα Υόρκη με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top