ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοίνωση ΥΠΠΑΝ: Θα γίνονται ηλεκτρονικά οι εγγραφές και επιβεβαίωση εγγραφών των μαθητών

Ανακοίνωση ΥΠΠΑΝ:  Θα γίνονται ηλεκτρονικά οι εγγραφές και επιβεβαίωση εγγραφών των μαθητών

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και η επιβεβαίωση εγγραφών των μαθητών/τριών Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίων, Λυκείων και Β΄ και Γ’ ετών Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) για τη σχολική χρονιά 2022–2023, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022 και όχι με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στα σχολεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Διευκρινίζεται ότι για τον σκοπό αυτό, θα τεθεί σε λειτουργία η Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/, η οποία θα είναι προσβάσιμη για όλους τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή (Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) ή επιβεβαίωση εγγραφής (Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και Β΄ και Γ’ έτη Τεχνικών Σχολών) των παιδιών τους, από τις 21 μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2022.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταβούν στη συγκεκριμένη Πύλη και μέσω του Διαδικτυακού Συνδέσμου (Banner) που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: www.moec.gov.cy, από την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 και αναφέρεται ότι οι γονείς/κηδεμόνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών, θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα, στην οποία θα φοιτήσει το παιδί τους, από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, ώστε να διεκπεραιωθεί η εγγραφή ή η επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού τους.

Σημειώνεται ότι, για το Α΄ έτος ΤΕΣΕΚ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Ιουνίου 2022 με φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων στις ΤΕΣΕΚ που επιθυμούν να εγγραφούν.

Το ΥΠΠΑΝ στην ανακοίνωση του αναφέρεται και στο εγχειρίδιο Χρήσης για τους γονείς/κηδεμόνες για την ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών/ριών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα,

στην Εικόνα 1 – η Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών/ριών

2. Επιβεβαίωση Εγγραφής

2.1Διαδικασία Επιβεβαίωσης Εγγραφής (από γονείς/κηδεμόνες)

Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση των εγγραφών βασίζεται στα πιο κάτω σημαντικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας:

Αριθμός Ταυτοποίησης Μαθητή/ριας – Ο μοναδικός αριθμός για αναγνώριση του/της μαθητή/ριας (Αριθμός Ταυτότητας / Αριθμός Διαβατηρίου / Αριθμός ARC)

Ημερομηνία Γέννησης Μαθητή/ριας

Επόμενη Χρονιά

Επόμενο Σχολείο – το σχολείο που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/ρια στην επόμενη σχολική χρονιά.

Επόμενη Τάξη – η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/ρια στην επόμενη σχολική χρονιά.

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Πατέρα/Κηδεμόνα

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Μητέρας/Κηδεμόνα

Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να είναι καταχωρισμένα σωστά, για να μπορεί να γίνει η επιβεβαίωση εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες.

Σχετικά με τη διαδικασία Επιβεβαίωσης Εγγραφής από Γονείς / Κηδεμόνες

1. Συνδεθείτε με την Πύλη Επιβεβαίωσης Εγγραφών (https://engrafes.moec.gov.cy)

Επιλέξτε το κουμπί “Επιβεβαίωση Εγγραφής”

2. (1) Τηλέφωνο Γονέα/Κηδεμόνα: το τηλέφωνο του γονέα/κηδεμόνα που είναι καταχωρισμένο στα στοιχεία μαθητή/ριας. Στο τηλέφωνο αυτό θα λάβετε και το μήνυμα (SMS) επιβεβαίωσης εγγραφής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

(2) Ηλεκτρονική Διεύθυνση: η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα λάβετε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής.

(3) Ταυτοποίηση Μαθητή/ριας: ο αριθμός ταυτότητας / αριθμός διαβατηρίου / αριθμός ARC που είναι καταχωρισμένος στα στοιχεία του/της μαθητή/ριας.

(4) Ημερομηνία Γέννησης: η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/ριας.

Τα στοιχεία 1, 3 και 4 χρησιμοποιούνται για να γίνει ταυτοποίηση του/της μαθητή/ριας με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρισμένα στον Κατάλογο Μαθητών/ριών του σχολείου. Εάν τα στοιχεία που δίνονται εδώ δεν συμπίπτουν με τα στοιχεία κάποιου/ας μαθητή/ριας, τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα στον/στη χρήστη/ρια ότι θα πρέπει να προχωρήσει με την επιβεβαίωση εγγραφής μέσω του σχολείου.

Επιλέξτε την “Αποστολή Κωδικού” για να συνεχίσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης εγγραφής.

3. Στο σημείο “Προσωρινός κωδικός πρόσβασης” καταγράψτε τον κωδικό που έχει σταλεί σε μορφή μηνύματος (SMS) στο Τηλέφωνο Γονέα/Κηδεμόνα.

Κάντε κλικ στο κουμπί “Επιβεβαίωση Κωδικού”.

4. Σε αυτή την οθόνη επιβεβαιώστε το Σχολείο και την Τάξη του/της μαθητή/ριας για την επόμενη σχολική χρονιά.

Δηλώστε επίσης αν ενδιαφέρεστε για μεταφορά του παιδιού με λεωφορείο στο σχολείο. Εφόσον επιλέξετε ‘ΝΑΙ’ τότε θα πρέπει να δηλώσετε τη διεύθυνση διαμονής του παιδιού.

Επίσης, αν ο μαθητής/ρια έχει ήδη επιλέξει Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού κατά τις εγγραφές, επιβεβαιώστε και την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που παρουσιάζεται σε αυτή την οθόνη.

Εφόσον το Σχολείο, η Τάξη και η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (αν υπάρχει) είναι ορθά, τότε επιλέξτε το κουτί “Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητή/ριας” και κάντε κλικ στο κουμπί “Επιβεβαίωση Εγγραφής”.

5. Το σύστημα σας ενημερώνει ότι η επιβεβαίωση εγγραφής έχει ολοκληρωθεί.

6.Προαιρετικό Βήμα (6 – 8)

Μπορείτε να πληρώσετε για τις εκδρομές της νέας χρονιάς για τον/τη μαθητή/ρια επιλέγοντας το κουμπί “Πληρωμή τέλους εκδρομών”

7. Καταγράψτε τις πληροφορίες της κάρτας για την πληρωμή.

Κάντε κλικ στο κουμπί “Submit”.

8. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμών, θα επιστρέψετε πίσω στην οθόνη “Επιβεβαίωσης Εγγραφών”.

Το σύστημα σας ενημερώνει ότι έχει γίνει η πληρωμή για το κόστος των εκδρομών.

9. Προαιρετικό Βήμα (9 – 10) Μπορείτε να συμπληρώσετε επιπρόσθετες πληροφορίες για τον/τη μαθητή/ρια επιλέγοντας το κουμπί “Επιπρόσθετες Πληροφορίες (Προαιρετικό)”

10. Η οθόνη “Επιπρόσθετες Πληροφορίες” χρησιμοποιείται για τη συλλογή άλλων χρήσιμων στοιχείων για τον/τη μαθητή/ρια.

Μετά τη συμπλήρωση των επιπλέον πληροφοριών, επιλέξτε το κουμπί “Υποβολή”. Με την υποβολή, ο/η χρήστης/ρια ενημερώνεται αν έχει γίνει η αποθήκευση και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Επίσης, αποστέλνεται ηλεκτρονικό μήνυμα, αν είχε δηλωθεί και ηλεκτρονική διεύθυνση, το οποίο περιέχει όλες τις επιπρόσθετες πληροφορίες όπως έχουν υποβληθεί στο ΥΠΠΑΝ.

Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε στοιχεία, επιλέξτε το κουμπί “Πίσω”.

11. Επιλέξτε την “Έξοδο” για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της Πύλης ηΕπιβεβαίωσης Εγγραφών.

Επιλέξτε τη “Νέα Εγγραφή” για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της επιβεβαίωσης εγγραφών, έτσι ώστε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή ακόμη ενός/μίας μαθητή/ριας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Πόσο προσβάσιμες είναι πραγματικά οι παραλίες σε ΑμεΑ; Πόσες υπάρχουν και ποιες ξεχωρίζουν;

Σάνεν Ντόχερτι: Πέθανε στα 53 της, η πρωταγωνίστρια του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»

Στη Γαλλία μεταφέρεται ο εθνοφρουρός που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην Εντατική του ΓΝ Λευκωσίας

Αγία Νάπα: Υποβλήθηκε σε έπεμβαση ο 23χρονος - Η κατάσταση της υγείας - Ενώπιον δικαστηρίου ο 42χρονος

«Ο ένοπλος εξουδετερώθηκε, έτοιμοι να φύγουμε; - Περιμένετε να πάρω τα παπούτσια μου» - Ακούστε τους διαλόγους του Τραμπ με τους πράκτορες

Υπόθεση Metamax: Επιμένει ότι έπεσε θύμα απάτης ο 54χρονος - Στο κελί για άλλες πέντε μέρες

Άνοια: Πέντε μικρά σημάδια που προμηνύουν έναν μεγάλο κίνδυνο«Η βία δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες» - Τρομοκρατημένος ο ΠτΔ με την απόπειρα κατά Τραμπ

«Η βία δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες» - Τρομοκρατημένος ο ΠτΔ με την απόπειρα κατά Τραμπ

Τρομοκρατημένος δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφορικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top