Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού πήγαν τα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών - Νέες ανακαλύψεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Πού πήγαν τα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών - Νέες ανακαλύψεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σε σειρά συστάσεων προέβη η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση της με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών», η οποία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm.

Οπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και τουάρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου(Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών πληρωμών του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) για το έτος 2020, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο πλαίσιο του ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τον έλεγχο των πιο πάνω συναλλαγών δενπροέκυψαν ευρήματα προς αναφορά.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης, που αφορούσε στους λογαριασμούς τριών πρεσβειών για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2020, καθώς και στη διερεύνηση καταγγελίας που αφορούσε στη χρήση Κονδυλίου για τη διαφώτιση για δαπάνες εντός Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του 2021, διενήργησε στα Κεντρικά Γραφεία του ΥΠΕΞ (Κέντρο) έλεγχο των λογαριασμών των Πρεσβειών της Μαδρίτης, του Κιέβου και του Βελιγραδίου, για την περίοδο 1.1.2019-31.12.2020 (για το Βελιγράδι μέχρι 30.6.2020) και έγινε σειρά συστάσεων, όπως πχ σε σχέση με τα πληροφοριακά στοιχεία τιμολογίων, την παραλαβή και πληρωμή τιμολογίων, την συναλλαγματική ισοτιμία, την μηνιαία συμφιλίωση των κονδυλίων, την τήρηση των μητρώων περιουσιακών στοιχείων αλλά και σχετικά με πρόσληψη ενός έκτακτου υπαλλήλου με αδιαφανείς διαδικασίες στην Πρεσβεία του Κιέβου.

Σε σχέση με τη χρήση κονδυλίου διαφώτισης για στήριξη ομάδας φίλων του ΥΠΕΞ αναφέρεται ότι τον Μάρτιο του 2022, η Υπηρεσία είχε γίνει δέκτης καταγγελίας ότι το ΥΠΕΞ επιχορηγούσε από Κονδύλια της διαφώτισης δράσεις κοινωνικού περιεχομένου της Ομάδας “MFA and Friends”. Προστίθεται ότι ζητήθηκε από τον Υπουργό όπως διερευνήσει το θέμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, με επιστολή του, ημερ. 13.4.2022, πληροφόρησε ότι «έχω ενημερωθεί ότι ο προκάτοχός μου είχε προχωρήσει στη δημιουργία της άτυπης ομάδας με την ονομασία «MFA and Friends», η οποία φαίνεται να αποσκοπούσε, όπως μου έχει λεχθεί, στην ενίσχυση των σχέσεων του Υπουργείου με ξένες Διπλωματικές Αποστολές που εδρεύουν στη Λευκωσία».

Η δημιουργία της Ομάδας, προσθέτει ο Υπουργός, έγινε με σκοπό τη συμμετοχή της στο Μαραθώνιο «Logicom Cyprus Marathon» που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2019, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να συμμετείχε και σε άλλους μαραθωνίους που πραγματοποιήθηκαν σε Πάφο, Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα.

Στην εν λόγω Ομάδα συμμετείχαν ξένοι Διπλωμάτες που υπηρετούν στην Κύπρο, λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών και μέλη των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό, απεστάλη Ρηματική Διακοίνωση στις Διπλωματικές Αποστολές που εδρεύουν στη Λευκωσία με πρόσκληση συμμετοχής στην Ομάδα «MFA and Friends». Διευκρινίζεται ότι η ομάδα «MFA and Friends» δεν έχει οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, δεν έχει κατάλογο μελών και δεν φαίνεται να έλαβε η ίδια ως οντότητα οποιοδήποτε ποσό ή χορηγία.

«Ωστόσο, διαπιστώνω ότι χρησιμοποιήθηκε το κονδύλι της Διαφώτισης για κάλυψη εξόδων που αφορούν στην προετοιμασία, προβολή και συμμετοχή της ομάδας στους ως άνω μαραθωνίους (εκτύπωση φανελών, δημιουργία διαφημιστικών πάνελ, παραχώρηση γευμάτων, δείπνων και δεξιώσεων, έξοδα μεταφοράς της ομάδας, φωτογράφηση)».

Ο Υπουργός αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 2020 έχει τροποποιηθεί η ονομασία του κονδυλίου της Διαφώτισης και έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια καταλληλότητας δράσεων, με τρόπο που να καλύπτουν δραστηριότητες που αφορούν τους τομείς της επικοινωνίας και της δημόσιας διπλωματίας, καθώς και πτυχές οικονομικής και πολιτιστικής διπλωματίας.

Όσον αφορά στον Κυπριακό Σύνδεσμο Γυναικών Διπλωματών και Συζύγων Διπλωματών αναφέρεται ότι για τα έτη 2019 και 2021 καταβλήθηκαν για στήριξη του έργου του συνδέσμου το ποσό των €2.000 για κάθε έτος του με χρέωση του κονδυλίου της Διαφώτισης.

Ο Υπουργός αναφέρει ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Γυναικών Διπλωματών και Συζύγων Διπλωματών αποτελεί νομικό πρόσωπο που διοικείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του και η λειτουργία του αποτελεί συνήθη πρακτική στα Υπουργεία Εξωτερικών διαφόρων κρατών. Μέσω του Συνδέσμου, δίδεται η ευκαιρία σε μέλη της Διπλωματικής και Προξενικής Κοινότητας να γνωρίζουν από κοντά τις πολιτιστικές παραδόσεις της χώρας μας και να κατανοήσουν καλύτερα την Κύπρο, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Επομένως, σημειώνει, η αξία των δράσεων του Συνδέσμου από σκοπιάς «Διαφώτισης» είναι προφανής.

Οι πόροι του Συνδέσμου περιλαμβάνουν (α) δωρεές, εισφορές (β) έσοδα από εκδηλώσεις και (γ) ετήσιες συνδρομές μελών εγκρινόμενες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος τηρεί ταμείο και διαχειρίζεται τους πόρους του ταμείου, ενώ δεν έχει οποιαδήποτε λειτουργικά έξοδα.

«Συνοψίζοντας επιγραμματικά τις ανωτέρω παρατηρήσεις, είμαι της άποψης ότι το ζήτημα που χρήζει εξορθολογισμού είναι η απόφαση που λήφθηκε για διεύρυνση των κριτηρίων καταλληλότητας δράσεων που χρηματοδοτούνται από το κονδύλι της Διαφώτισης», συνεχίζει.

«Κατά τις προηγούμενες μου θητείες στο Υπουργείο Εξωτερικών, το κονδύλι της Διαφώτισης χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για σκοπούς προώθησης του Κυπριακού, χωρίς αυτό να καλύπτει δράσεις επικοινωνίας, δημόσιας, οικονομικής και πολιτιστικής Διπλωματίας. Για την εξέταση και έγκριση των διαφόρων αιτημάτων υπήρχε μάλιστα ειδική επιτροπή, η οποία συνερχόταν με σκοπό τη λήψη αποφάσεων ως προς την χρηματοδότηση ή μη από το κονδύλι της Διαφώτισης», σημειώνει.

Ο Υπουργός προσθέτει ότι «τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής Διαφώτισης σκοπεύω να επαναφέρω για να εξετάζει αιτήματα που αφορούν αποκλειστικά την προώθηση του Κυπριακού. Καθότι τα προηγούμενα χρόνια το κονδύλι της Διαφώτισης έμενε αδιάθετο, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης των εξοικονομήσεων για δημιουργία νέου κονδυλίου για τους τομείς της επικοινωνίας, της δημόσιας, ψηφιακής, οικονομικής και πολιτιστικής διπλωματίας».

Με αυτό τον τρόπο, συμπληρώνει, θα αποφεύγεται η χρήση του κονδυλίου της Διαφώτισης για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο σκοπό του κονδυλίου.

«Τέτοιες δραστηριότητες είναι κατά την άποψή μου αυτές της ομάδας MFA and Friends, καθώς και άλλες που καταγράφονται στη συνημμένη αναλυτική κατάσταση, όπως η μίσθωση υπηρεσιών φωτογράφων για κάλυψη επισκέψεων του Υπουργού Εξωτερικών στο εξωτερικό, η δημιουργία γραφικών, λογοτύπων, η διοργάνωση συναυλιών, φωταγωγήσεων κτιρίων και άλλων εκδηλώσεων ή ακόμα και η ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ακολουθήστε το Tothemoanline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top