ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφτασε η μεγάλη μέρα των Εκλογών - Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε πριν ρίξουμε τη ψήφο μας στην κάλπη

Έφτασε η μεγάλη μέρα των Εκλογών - Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε πριν ρίξουμε τη ψήφο μας στην κάλπη

Όλα είναι έτοιμα για τη σημερινή αναμέτρηση, καθώς όσο οι δεκατέσσερις υποψήφιοι ρίχνονται στη «μάχη» των εκλογών, στις κάλπες σπεύδουν σήμερα οι Κύπριοι πολίτες, οι οποίες άνοιξαν από τις 7:00 και θα κλείσουν στις 18:00, με διάλειμμα μίας ώρας, μεταξύ των ωρών 12:00-13:00.

Υπενθυμίζεται ότι, για να θεωρείται έγκυρη η ψήφος υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν ενώ παράλληλα, σε περίπτωση παραβάσεων των κανονισμών, οι παραβάτες είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δύο ποινές μαζί.

Ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, το ThemaOnline έχει συλλέξει όλα όσα πρέπει να ξέρετε προτού ρίξετε τη ψήφο σας στην κάλπη.

Μόνο μπλε ή μαύρες πένες ψηφοφορίας

Κατά την ημέρα θα υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς θαλάμους, σε κάθε εκλογικό κέντρο, για σκοπούς της ψηφοφορίας, διαθέσιμες πένες μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, για χρήση από τους εκλογείς, κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αν κάποιος/α εκλογέας ψηφίσει με πένα οποιουδήποτε άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο.

Ως εκ τούτου και με στόχο την προστασία της ψήφου τους, προτρέπονται όλοι οι εκλογείς, όπως χρησιμοποιούν τις πένες χρώματος μπλε ή μαύρου, που θα υπάρχουν στους θαλάμους ψηφοφορίας, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των τυφλών και άλλων προσώπων με φυσική ανικανότητα

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα, μπορούν να ψηφίσουν μόνοι τους, αν δηλώσουν στον προεδρεύοντα υπάλληλο ότι είναι σε θέση να το πράξουν.

Ο εκλογέας που, λόγω τυφλότητας ή άλλης φυσικής ανικανότητας, δεν μπορεί να ψηφίσει μόνος του, μπορεί επίσης να ζητήσει από τον προεδρεύοντα υπάλληλο να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς υπαλλήλους του εκλογικού κέντρου.

Οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης τους να ψηφίσει εκ μέρους τους, χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Ο προεδρεύων υπάλληλος μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο ψηφοφορίας σε ανάπηρο, ανίκανο ή αγράμματο εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου.

Διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και προστασία των εκλογέων

Με στόχο τη διενέργεια αδιάβλητων και αντικειμενικών εκλογών, λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου των εκλογέων.

Οι εκλογείς οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται, ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσουν φέρει την επίσημη σφραγίδα στο εξωτερικό του μέρος, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

Ο/η εκλογέας, αφού πάρει ψηφοδέλτιο, θα εισέρχεται στον θάλαμο ψηφοφορίας για να ασκήσει το εκλογικό του/της δικαίωμα. Στη βάση των μέτρων που προβλέπονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο, που διέπει τη διαδικασία ψηφοφορίας, οι θάλαμοι ψηφοφορίας δεν θα φέρουν κουρτίνα και θα είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο, που να διασφαλίζουν τη μυστικότητα της ψήφου και να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο για τυχόν επηρεασμό των εκλογέων, από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, οι εκλογείς πρέπει να είναι βέβαιοι/ες, ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψήφος τους, από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τονίζεται, ότι οι διοικητικές και νομοθετικές διευθετήσεις είναι τέτοιες, που διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως αυτές των εγκλωβισμένων και των φυλακισμένων.

Υπενθυμίζεται ότι τα ψηφοδέλτια των Προεδρικών Εκλογών είναι τυπωμένα σε χαρτί ασφαλείας, χρώματος άσπρου, για ολόκληρη την Κύπρο.

Με μάσκες στην κάλπη οι θετικοί στον κορωνοϊό

Στα άτομα που βρίσκονται σε περιορισμό μετά από θετικοποίηση τους για τη νόσο Covid 19, και είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο, χορηγείται άδεια για να μεταβούν αποκλειστικά και μόνο στο Εκλογικό Κέντρο όπου είναι εγγεγραμμένα, για σκοπούς άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

• Στο εκλογικό κέντρο μπορούν να μεταβούν είτε με τα πόδια είτε με ιδιωτικό όχημα στο οποίο θα έχουν για αποκλειστική χρήση για την ημέρα εκείνη και χωρίς άλλες στάσεις επισκέψεις.

• Σημειώνεται πως απαγορεύεται η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.

• Θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν προστατευτική μάσκα.

Aίθουσες:

• Οι αίθουσες να αερίζονται επαρκώς. Επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών νοουμένου ότι διασφαλίζεται η συνεχής και επαρκής εισαγωγή φρέσκου αέρα, είτε με τη χρήση μηχανικών συστημάτων είτε με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου.

• Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων θα πρέπει απαραίτητα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο εκλογικό κέντρο, να φέρουν προστατευτική μάσκα.

• Σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους ψηφοφόρους εντός των εκλογικών κέντρων

o Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και εξόδους (όπου εφαρμόζεται), των αιθουσών ψηφοφορίας, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των ψηφοφόρων.

• Οι εκλογικοί θάλαμοι δεν θα φέρουν κουρτίνα και θα αποτελεί ευθύνη του προσωπικού του κέντρου η τακτική απολύμανση τους, όπως και όλων των επιφανειών με τις οποίες οι ψηφοφόροι και το προσωπικό έρχονται σε επαφή καθώς και των στυλό.

• Η απολύμανση των χεριών των ψηφοφόρων κατά την είσοδο και έξοδο από το εκλογικό κέντρο είναι υποχρεωτική.

Υγιεινή Προσωπικού

Όλοι οι υπάλληλοι των εκλογικών κέντρων και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων, συστήνεται όπως προβούν σε διαγνωστικό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self test) για την ασθένεια του COVID19 την προηγούμενη των εκλογών.

- Θα πρέπει από τη διεύθυνση της εκλογικής διαδικασίας, να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εκλογική διαδικασία πρέπει να έχει κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις:

o Κανόνες ατομικής προστασίας

o αναπνευστική υγιεινή (σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτεται άμεσα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτεται το στόμα και η μύτη με το εσωτερικό του αγκώνα),

o αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό,

o συχνή υγιεινή των χεριών ιδιαίτερα μετά από επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις, πριν από το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας (η υγιεινή των χεριών περιλαμβάνει είτε καθαρισμό των χεριών με σαπούνι και νερό είτε το τρίψιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα, το τρίψιμο με αλκοολούχο διάλυμα είναι προτιμότερο όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ιδίως όταν είναι εμφανώς λερωμένα).

- Προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να απέχει από την εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά στον προσωπικό του ιατρό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας, το εργαζόμενο άτομο θα πρέπει να εγκαταλείπει αμέσως την εργασία. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να εξασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα πριν αποχωρήσει.

- Η διεύθυνση της εκλογικής διαδικασίας θα προβαίνει σε διευθετήσεις για την συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού αναφορικά με πιθανή εμφάνιση σχετικών συμπτωμάτων.

- Να γίνεται προσπάθεια το προσωπικό να εργάζεται σε ομάδες με μόνιμη σύσταση έτσι ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα διασποράς του ιού σε περίπτωση κρούσματος.

- Να γίνει σύσταση σε άτομα που δυνατό να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να μην εργαστούν στις εκλογές.
Οργάνωση χώρων εκλογών

- Πριν τις εκλογές, για την ενημέρωση του προσωπικού των εκλογών τυχόν συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν, αυτές θα πρέπει να γίνονται με τον λιγότερο αριθμό ατόμων και θα πρέπει να διέπονται από τα μέτρα ατομικής προστασίας.

- Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί πως η πρόσβαση στα εκλογικά κέντρα θα διεξάγεται χωρίς συνωστισμό και συγχρωτισμό.

 Θα πρέπει να γίνει γεωγραφικός διασκορπισμός των εκλογικών κέντρων (π.χ σε περισσότερους χώρους)

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα είναι ανοικτά όλα τα σημεία πρόσβασης στα εκλογικά κέντρα.

- Να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση εκλογικών κέντρων που η πρόσβασή τους γίνεται με ανελκυστήρα.

- Υποχρεωτική διασπορά ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στο Κέντρο και να αποφεύγεται η άσκοπη παραμονή τους στο χώρο.

- Τοποθέτηση αφισών/οδηγιών ατομικής υγιεινής.

- Απολύμανση των κουβούκλιων και του εξοπλισμού κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

- Θα υπάρχει αδιάληπτη διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο των εκλογικών κέντρων, στις τουαλέτες και άλλα περίοπτα σημεία.

- Επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών νοουμένου ότι διασφαλίζεται η συνεχής και επαρκής εισαγωγή φρέσκου αέρα είτε με τη χρήση μηχανικών συστημάτων είτε με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου.

Πρακτικές κατά την διεξαγωγή των εκλογών

- Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε στο εσωτερικού του κέντρου να παραμένει ο ελάχιστος δυνατό αριθμός ατόμων. Αναμονή ψηφοφόρων να γίνεται στον εξωτερικό χώρο

- Να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό τόσο σε αριθμό όσο και σε χρόνο η παρουσία εντός των κέντρων τόσο τυχόν παρατηρητών οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους υποψηφίων και τυχόν επισκέψεις από υποψηφίους /κομματικούς αξιωματούχους.

- Το προσωπικό να περιορίσει στο βαθμό που είναι δυνατό την συνομιλία με ψηφοφόρους και μεταξύ τους στα απολύτως απαραίτητα.

- Πρόταση για διάταξη και ανάθεση καθηκόντων

o Το άτομο που χειρίζεται τον εκλογικό κατάλογο (1) κάθεται δίπλα (στα αριστερά) από το άτομο (2) που θα δίνει τα ψηφοδέλτια.

o Με την είσοδο του ψηφοφόρου στον Κέντρο, αυτός προχωρεί στο άτομο (1) που χειρίζεται τον εκλογικό κατάλογο. Το άτομο (2) που κάθεται δίπλα του δίνει στυλό για να υπογράψει τον κατάλογο και του ζητεί με το ίδιο στυλό να ψηφίσει. (Στυλό προέρχεται από κιτίο Α)

o Αφού ο ψηφοφόρος υπογράψει τον κατάλογο σε αυτό δίνεται από το άτομο 2 το ψηφοδέλτιο.

o Στη συνέχεια ο ψηφοφόρος υπογράφει τον κατάλογο και κρατώντας το ίδιο στυλό προχωρεί στο κουβούκλιο.

o Συστήνεται στα άτομα 1 και 2 να απολυμάνουν τα χέρια τους.

o Αφού σημειώσει την επιλογή του εξέρχεται από το κουβούκλιο και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στην κάλπη και το στυλό στο κιτίο Β.

o Όταν αποχωρήσει o ψηφοφόρος, γίνεται απολύμανση του κουβουκλίου όπου ο ψηφοφόρος χρησιμοποιεί για την σημείωση της επιλογής του.

o Κατά τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων να γίνεται συχνή απολύμανση χεριών.

o Να μην γίνεται ανάλωση τροφίμων/ροφημάτων εντός της του Κέντρου (κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αφαίρεση της μάσκας).

Καθαρισμός και απολύμανση

- Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να εκπαιδευτεί στην κατάλληλη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19. Χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό τα κατάλληλα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ενότητα «Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους» στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (εδώ).

- Επιμελής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση των αντικειμένων κοινής χρήσης.

- Συσκευές σαπουνιού και χαρτοπετσετών (soap and paper dispensers) στα αποχωρητήρια να υπάρχει μέριμνα να είναι πάντα με διαθέσιμο σαπούνι και χαρτοπετσέτες, να ελέγχονται συχνά ως προς την ορθή λειτουργία τους και να καθαρίζονται συχνά.

- Εφοδιασμός των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης (οι οποίες θα απορρίπτονται σε κάδους με ποδοκίνητο μοχλό πλησίον των νιπτήρων), και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη). Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, π.χ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.

- Πέραν από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού των αποχωρητηρίων, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, διακόπτες, βρύσες, κουμπιά ασανσέρ, κλπ.) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης (υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 0,1%), ή υπεροξείδιο του υδρογόνου σε συγκέντρωση 0,5%, ή αλκοολούχο αντισηπτικό (αιθανόλη 70%). Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και κατάλληλη για το σκοπό αυτό στολή εργασίας.

Αναλώσιμα

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει αδιαλείπτως άμεσα προσβάσιμο στα εκλογικά κέντρα επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων:

• υγρό σαπούνι

• αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών (70% αιθανόλη)

• χαρτομάντιλα

• προστατευτικές μάσκες προσώπου.

• σακούλες απορριμμάτων

• υγρά απορρυπαντικά καθαρισμού επιφανειών

• κιτία σημασμένα Α & Β για τοποθέτηση των στυλό.

Με το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα, θα πρέπει να εξαεριστούν με φυσικό τρόπο για τουλάχιστο μισή ώρα και να απολυμανθούν.

Έλεγχος στα εκλογικά κέντρα

Λειτουργοί του Γραφείου της Ειρήνης Νικολαΐδου Λοϊζίδου θα επισκεφθούν τα εκλογικά κέντρα για έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πιο κάτω:

Υπενθυμίζεται ότι ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα κόμματα/υποψηφίους σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 34.361 και ημερομηνία 1.11.1990.

Στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγούνται στα κόμματα /υποψηφίους δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα.

Είναι νόμιμο και θεμιτό, οι αντιπρόσωποι να κρατούν σημειώσεις κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν αναφωνείται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της κοινοποίησής του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Μετά το πέρας των εκλογών κατάλογοι και σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ασύμβατους με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων και θα πρέπει να καταστρέφονται.

Επί ποδός η Αστυνομία

Περισσότερα από δύο χιλιάδες μέλη της θα κινητοποιήσει η Αστυνομία,  με σκοπό την διαφύλαξη της ομαλής διεξαγωγής και ασφάλειας των Προεδρικών Εκλογών 2023.

Στο πλαίσιο της αποστολής της Αστυνομίας, μέλη της, θα στελεχώσουν όλα τα εκλογικά κέντρα με σκοπό την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το σχεδιασμό της όλης επιχείρησης, θα συγκροτηθούν μηχανοκίνητα περίπολα, τα οποία θα καλύπτουν εκλογικά κέντρα, γραφεία Πολιτικών Κομμάτων και Προεδρικών Υποψηφίων, καθώς και άλλους χώρους, που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν κατά την καταμέτρηση των ψήφων, ενώ η μεταφορά των καλπών, προς τα γραφεία του Εφόρου Εκλογής, πέραν από την αστυνομική συνοδεία, θα επιτηρείται και από τα εναέρια μέσα της Αστυνομίας (ελικόπτερα και drone).

Στο Αρχηγείο Αστυνομίας (εγκαταστάσεις ΜΜΑΔ), θα λειτουργήσει το Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως, ενώ στις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, θα λειτουργήσουν τα Επαρχιακά Κέντρα Επιχειρήσεων, για παρακολούθηση της όλης επιχείρησης/ κατάστασης και συντονισμό των ενεργειών της Αστυνομίας. Σε περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, από τον πρώτο γύρο των εκλογών, έχει εκπονηθεί ειδικό πλάνο αστυνόμευσης για παροχή ασφάλειας, κατά την τελετή ανακήρυξης του νέου προέδρου.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Πόσο προσβάσιμες είναι πραγματικά οι παραλίες σε ΑμεΑ; Πόσες υπάρχουν και ποιες ξεχωρίζουν;

Σάνεν Ντόχερτι: Πέθανε στα 53 της, η πρωταγωνίστρια του «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»

Στη Γαλλία μεταφέρεται ο εθνοφρουρός που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στην Εντατική του ΓΝ Λευκωσίας

Αγία Νάπα: Υποβλήθηκε σε έπεμβαση ο 23χρονος - Η κατάσταση της υγείας - Ενώπιον δικαστηρίου ο 42χρονος

«Ο ένοπλος εξουδετερώθηκε, έτοιμοι να φύγουμε; - Περιμένετε να πάρω τα παπούτσια μου» - Ακούστε τους διαλόγους του Τραμπ με τους πράκτορες

Υπόθεση Metamax: Επιμένει ότι έπεσε θύμα απάτης ο 54χρονος - Στο κελί για άλλες πέντε μέρες

Άνοια: Πέντε μικρά σημάδια που προμηνύουν έναν μεγάλο κίνδυνο«Η βία δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες» - Τρομοκρατημένος ο ΠτΔ με την απόπειρα κατά Τραμπ

«Η βία δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες» - Τρομοκρατημένος ο ΠτΔ με την απόπειρα κατά Τραμπ

Τρομοκρατημένος δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφορικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top