ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Εξέφρασε ικανοποίηση για την υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024

Λετυμπιώτης: Εξέφρασε ικανοποίηση για την υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προέβη σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σε Ενημέρωση στα ΜΜΕ.

Στην εναρκτήρια του δήλωση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «επιθυμούμε ως Κυβέρνηση να επαναλάβουμε την ικανοποίησή μας για την υπερψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024, του πρώτου κρατικού προϋπολογισμού της παρούσας διακυβέρνησης. Η ευρεία πολιτική συναίνεση που επιτεύχθηκε για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού, με τις θετικές ψήφους των 37 βουλευτών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των δυνατοτήτων των συνεργειών Εκτελεστικής και Νομοθετικής εξουσίας προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και πυξίδα για το πώς η Κυβέρνηση επιδιώκει να πορευτεί μέσα από ειλικρινή, ωφέλιμη και παραγωγική συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία ελπίδας και προοπτικής για το σύνολο του λαού. Χαιρετίζουμε γι’ άλλη μια φορά τη στάση υπευθυνότητας που επέδειξαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι βουλευτές, με την υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού και την εποικοδομητική συμβολή του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων του τόπου στη διαμόρφωση του κρατικού Προϋπολογισμού με τις προτάσεις και τις τροπολογίες που κατέθεσαν.

Ο προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακός και πλεονασματικός με δημοσιονομικό πλεόνασμα που ανέρχεται στο 2,2% του ΑΕΠ.

Η υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, του κοινωνικού συμβολαίου του Προέδρου Χριστοδουλίδη με το λαό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη μας αποστολή. Στον ίδιο δρόμο της υπευθυνότητας, της σύνεσης και του οράματος θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους ευάλωτες συμπολίτες μας και τη μεσαία τάξη, ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειάς της χώρας μας, σε ένα σύγχρονο και ψηφιακό κράτος. Απαραίτητη προϋπόθεση των στόχων που έχουμε θέση είναι ασφαλώς μια εύρωστη, υγιής και εξωστρεφής οικονομία, μια οικονομία, η πορεία της οποίας να συνεχίζει να αναγνωρίζεται διεθνώς από τους Οίκους Αξιολόγησης αλλά και που να θωρακίζει πραγματικά την κοινωνία.

Μια ακόμη προεκλογική διακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας υλοποιείται με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ‘Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης’. Η υπηρεσία που βρίσκεται σε λειτουργία ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου 2023 αποτελούσε εκκρεμότητα εδώ και μια δεκαετία και προεκλογική δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Μέσω της υπηρεσίας ο χρήστης θα μπορεί να υποβάλλει στοιχεία για απομειώσεις καταθέσεων ή/και αξιογράφων που είχε κατά το έτος 2013, ενώ σημειώνεται ότι μόνο Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που είχαν τα χαρακτηριστικά του «ιδιώτη πελάτη» και που θα υποβάλουν τα στοιχεία τους θα τύχουν της απαραίτητης αξιολόγησης για σκοπούς διαπίστωσης της συμμετοχής τους στο Σχέδιο, με τα Νομικά Πρόσωπα να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Θρησκευτικά Ιδρύματα, Συνεταιρισμοί.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τύχουν διαχείρισης από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, ούτως ώστε να γίνει η απαραίτητη αξιολόγηση και να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι και κατ' επέκταση η κοστολόγηση και η ετοιμασία Σχεδίου μερικής Αναπλήρωσης για τους δυνητικούς δικαιούχους του Ταμείου, ενώ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη προς το κοινό μέχρι τις 30/4/2024.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προεκλογικά είχε καταθέσει σοβαρές, αξιόπιστες και μελετημένες προτάσεις, οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα και με τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Υπενθυμίζεται ότι εντός αυτού του πλαισίου, στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2024, περιλήφθηκε πίστωση €50 εκατ για το αποθεματικό του ταμείου, διπλασιάζοντας την ετήσια κρατική πίστωση από €25 εκατ που ήταν τα προηγούμενα έτη.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα χορηγήσει ποσό ύψους €4 εκ. 63 χιλιάδων για συντηρήσεις και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων άμεσης και επείγουσας προτεραιότητας που αφορούν σε θέματα ασφάλειας. Σημειώνεται ότι οι χορηγήσεις θα προέλθουν από εξοικονομήσεις του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αξιολογήσει και ιεραρχήσει κατά σειρά προτεραιότητας κατάλογο σχολικών μονάδων που κρίθηκαν ότι χρήζουν εργασιών συντήρησης και βελτίωσης στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου η επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ προς αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε χθες, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, την αύξηση του ποσού χορηγίας για εγκατάσταση φ/β συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών και την παράταση του υφιστάμενου «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες, μέχρι την ομαλή αντικατάστασή του από νέο Σχέδιο Χορηγιών, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2024 και στο οποίο θα περιληφθεί η νέα κατηγορία ‘Φωτοβολταϊκά για όλους’. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ‘Κύπρος το Αύριο’.

Το ύψος της χορηγίας για τις κατοικίες, όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται από €1.000 στα €1.250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, με μέγιστο ποσό χορηγίας €6.250, αντί €5.000 που ίσχυε προηγουμένως.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας παραλαβής αιτήσεων για το υφιστάμενο Σχέδιο έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Σχεδίου Χορηγιών (Θερμομόνωση Οροφής): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 1 μήνα μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

- Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 του Σχεδίου Χορηγιών (Θερμομόνωση Οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α του Σχεδίου Χορηγιών (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος – Γενική Κατηγορία): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών.

- Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του Σχεδίου Χορηγιών (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών): παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την έγκριση του νέου Σχεδίου Χορηγιών».

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρκαγιά στην Πάφο: Η νύχτα ήταν ήσυχη χωρίς αναζωπυρώσεις - Σε επιφυλακή τα εναέρια μέσα

Ενώπιον κακουργιοδικείου οδηγείται ο Ζαννέττου – Υπέγραψε εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ

Καύσιμα: Συνεχίζονται οι μειώσεις – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

Πιάνει δουλειά η Ελεγκτική για δαπάνες υποψηφίων - Το πρόστιμο και οι «τρύπες» στη νομοθεσία

Βρήκαν στο σπίτι του κλεμμένη μοτοσυκλέτα - Φόρεσαν χειροπέδες σε 18χρονο

Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης - 49χρονος έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείοΣε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Σε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Αναβρασμός επικρατεί στα κόμματα του κεντρώου χώρου, μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Σε μία προσπάθεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων και του φαινομένου Φειδίας, ο οποίος σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, είναι αμφίβολο εάν έχουν λάβει τα μηνύματα των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top