Εισπράχθηκαν πάνω από 30 χιλιάδες ευρώ από εντάλματα στην Πάφο

Εισπράχθηκαν πάνω από 30 χιλιάδες ευρώ από εντάλματα στην Πάφο

Συνολικά €36.156 εισπράχθηκαν την Τρίτη από την εκτέλεση συνολικά 178 ανείσπρακτων ενταλμάτων στην Πάφο.

Back to top