Υπάρχουν στην Κύπρο περιβαλλοντικές γειτονιές; Πώς λειτουργούν και πως επηρεάζονται οι πολίτες

Υπάρχουν στην Κύπρο περιβαλλοντικές γειτονιές; Πώς λειτουργούν και πως επηρεάζονται οι πολίτες

Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου οι γείτονες τσακώνονται για τις θέσεις πάρκινγκ ενώ οι περισσότεροι σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους πάνω σε πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εμποδίζουν αναπήρους, τυφλούς οι γονείς με τα παιδιά τους.

Back to top