Στο Υφ. Έρευνας τα αιτήματα για απόκτηση πληροφοριακών και ψηφιακών συστημάτων

Στο Υφ. Έρευνας τα αιτήματα για απόκτηση πληροφοριακών και ψηφιακών συστημάτων

Σε διαβούλευση με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής θα υλοποιούνται πλέον τα αιτήματα του κάθε Υπουργείο ή Υφυπουργείου για απόκτηση πληροφοριακών και ψηφιακών συστημάτων, με στόχο να επιλέγονται οι λύσεις που θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος τόσο από οικονομικής όσο και κοινωνικής σκοπιάς, όπως δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος Υφυπουργός Φίλιππος Χατζηζαχαρίας.

Back to top