Υπ. Ενέργειας: Προανήγγειλε έργα ενεργειακής ανακαίνισης

Υπ. Ενέργειας: Προανήγγειλε έργα ενεργειακής ανακαίνισης

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, προχωρεί με την ετοιμασία πρότυπων διαδικασιών για προκήρυξη και υλοποίηση έργων ενεργειακής ανακαίνισης από δημόσιους φορείς, ενώ προτίθεται να προβεί σε αλλαγές στα Σχέδια Χορηγιών για κατοικίες και επιχειρήσεις με τρόπο, που να διευκολύνονται και τέτοιου είδους έργα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου.

Back to top