Προσωρινά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά

Προσωρινά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά

Προσωρινά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας θα λειτουργήσει το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά, μια είδηση που ήρθε μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος».

Back to top