Καταπολέμηση εμπορίας προσώπων - Θετική η αξιολόγηση για την Κύπρο από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών

Καταπολέμηση εμπορίας προσώπων - Θετική η αξιολόγηση για την Κύπρο από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών

Το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές και συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες της Κύπρου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, αλλά και τη στήριξη των θυμάτων, αξιολόγησε θετικά την Κύπρο στην έκθεσή του για την περίοδο Απριλίου 2022-Μαρτίου 2023, διατηρώντας την στην πρώτη κατηγορία (Tier 1).

Back to top