Σταθμός παρακολούθησης ναυσιπλοΐας θα γίνει στα κατεχόμενα

Σταθμός παρακολούθησης ναυσιπλοΐας θα γίνει στα κατεχόμενα

Στην δημιουργία «συστήματος υπηρεσιών ελέγχου διακίνησης πλοίων» στο ακρωτήριο του Αποστόλου Ανδρέα προχωρούν τα κατεχόμενα.

Back to top