Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έτσι μπορούν να εμβολιάζονται όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ - Όλες οι πληροφορίες και το σχετικό έντυπο

Έτσι μπορούν να εμβολιάζονται όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ - Όλες οι πληροφορίες και το σχετικό έντυπο

Με στόχο την προστασία μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού έναντι της COVID-19 και για να περιοριστεί η διασπορά και η μετάδοση του ιού στην κοινότητα, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να διευκολύνει τον εμβολιασμό των πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή δικαιούχοι του ΓεΣΥ μέσω των κέντρων εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης (walk-in).

Ο εμβολιασμός των πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο λογισμικό του ΓεΣΥ θα αρχίσει από την Παρασκευή, 6 Αυγούστου, και κάθε Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το απόγευμα, στα ακόλουθα σημεία:

-Επαρχία Εμβολιαστικό Κέντρο Walk-In

-Λευκωσία Κρατική Έκθεση Δ, Ε, ΣΤ

-Λεμεσός Σπύρος Κυπριανού Α, Β, Γ

-Λάρνακα Λιμάνι Δ

Τα πιο πάνω κέντρα θα αντικαταστήσουν αυτά που λειτουργούν σήμερα και θα καλύπτουν και τις ανάγκες των ατόμων εντός ΓεΣΥ.

Στην περίπτωση των Επαρχιών Πάφου και Αμμοχώστου, οι μη εγγεγραμμένοι ή δικαιούχοι του ΓεΣΥ πολίτες θα μπορούν να εμβολιάζονται στα ήδη υπάρχοντα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης για άτομα εντός ΓεΣΥ, που λειτουργούν στα Γενικά Νοσοκομεία των δύο Επαρχιών, σε καθημερινή βάση (Δευτέρα με Παρασκευή).

Για τον εμβολιασμό τους, οι πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα τα ακόλουθα:

1. Έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, κοκ),
2. Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού ή αποδεικτικό σχετικής αίτησης εγγραφής (για περιπτώσεις που πρόκειται για αλλοδαπό άτομο), και
3.Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ στην Πύλη Εμβολιασμού για COVID-19. Το έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, ώστε να είναι δυνατός ο εμβολιασμός.

Δυνατότητα εμβολιασμού στα κέντρα αυτά θα έχουν και τα ανήλικα άτομα (12-17 ετών) που πληρούν τα πιο πάνω, νοουμένου ότι συμπληρωματικά θα έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολουθήσει την υπάρχουσα διαδικασία για τον εμβολιασμό ανήλικων πολιτών. Σημειώνεται ότι στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέσω της οποίας γινόταν η διαχείριση των αιτημάτων των μη εγγεγραμμένων ή δικαιούχων του ΓεΣΥ πολιτών, καταργείται και οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται στα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει μέσω κινητών μονάδων, τους εμβολιασμούς σε δομές όπως οι Κεντρικές Φυλακές, τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, κτλ, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, καθώς και σε βιομηχανικές περιοχές και άλλους οργανισμούς (π.χ. ακαδημαϊκά ιδρύματα), σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.

Αυτό είναι το έντυπο:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΓεΣΥ

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Όνομα :…………………………………………… Επίθετο………………………………………………………………...

Ημερομηνία Γέννησης:……/……../………..

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ALIENS REGISTRATION CARD NUMBER- ARC) (Αντίγραφο Δελτίου επισυνάπτεται): …………………………..................

Υπηκοότητα: ………………………………………..

Επάγγελμα: …………………………………………

Διεύθυνση διαμονής:……………………………………, Αρ.: …………, Πόλη/χωριό:………………………………..

Ταχ. Κώδικας:……………..., Επαρχία:………………………., Xώρα: ……………………………………...................

Αρ. Τηλεφώνου: …………………………………, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:………………………………………….

Είμαι κάτοχος ταυτότητας νοσηλείας ΝΑΙ /ΟΧΙ (Αν ΝΑΙ επισυνάπτω αντίγραφο)


MΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Υγείας να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας, με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία της αίτησης μου κρίνουν απαραίτητο.

Εγώ ο πιο κάτω δηλώνω ότι:

1. Δίνω την παρούσα εξουσιοδότηση στα πλαίσια της αίτησης Εγγραφής στο Λογισμικό Εμβολιασμών για COVID 19.
2. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πιο πάνω πληροφορίες που με αφορούν και η πιο πάνω ενημέρωση προς το Υπουργείο Υγείας είναι απαραίτητη, για να καταστεί δυνατή η εξέταση αίτησης Εγγραφής στο Λογισμικό Εμβολιασμών για COVID 19.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής, υποχρεώνομαι να ενημερώσω άμεσα τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙl: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου διέπετέ από τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν.125(Ι)/2018)».

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemoanline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top