ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποσύρονται από την αγορά επικίνδυνα USB - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρονται από την αγορά επικίνδυνα USB - Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo είναι κατασκευασμένο με τρόπο που δεν πληρoί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMCD). Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE.

Ως εκ τούτου, o διανομέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

1. Απόσυρση USB HUB SELF IMPORT AGENCIES (Αρ. ΕΑΗ-2021-41 / 06-2022 USB HUB – 111-000370)

 

Προϊόν

 • Κατηγορία: Μετατροπείς, προσαρμογείς και φορτιστές
 • Είδος: USB HUB
 • Κατασκευαστής: SELF IMPORT AGENCIES
 • Μοντέλο: 111-000370
 • Χαρακτηριστικά: usb 2.0, 4 ports
 • Χώρα κατασκευής: Κίνα (στη συσκευασία)
 • Διανομέας: Superhome Center (DIY) Ltd

 

 

 

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 22800514 και 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22348202.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν στον πωλητή δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

2. Απόσυρση USB HUB Gembird (Αρ. ΕΑΗ-2021-44 / 06-2022 USBHUB - Gembird / UHB-U2P7-03)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo είναι κατασκευασμένο με τρόπο που δεν πληρoί τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMCD). Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

 • Κατηγορία: Μετατροπείς, προσαρμογείς και φορτιστές
 • Είδος: USB HUB
 • Κατασκευαστής: Gembird Europe B.V.
 • Εμπορική επωνυμία: Gembird
 • Μοντέλο: UHB-U2P7-03
 • Χαρακτηριστικά: usb 2.0, 7 ports,

                     Ιnput: 5 V DC, Οutput: up to 2 A

 • Χώρα κατασκευής: Κίνα
 • Διανομέας: P.A.C. CHARALAMBOUS & SON  LTD