ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προδρόμου: «Τα επόμενα τρία χρόνια σταδιακά θα ενταχθούν στην προδημοτική εκπαίδευση ακόμα 10 χιλ. παιδιά»

Προδρόμου: «Τα επόμενα τρία χρόνια σταδιακά θα ενταχθούν στην προδημοτική εκπαίδευση ακόμα 10 χιλ. παιδιά»

Τα επόμενα τρία χρόνια σταδιακά θα ενταχθούν στην προδημοτική εκπαίδευση περίπου δέκα χιλιάδες ακόμα παιδιά, αριθμός πολύ σημαντικός για τα μεγέθη της Κύπρου, είπε ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, σε χαιρετισμό του στην Εναρκτήρια Συνάντηση για το Έργο «Υποστήριξη της Επέκτασης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο».

Αναφορικά με το Έργο, ο κ. Προδρόμου είπε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021-26, προσθέτοντας ότι στη βάση της ειδικής μελέτης που προβλέπεται θα ετοιμαστεί η πρώτη Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα στην Κύπρο.

Σημείωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία και με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, έρχεται να συμβάλει αποφασιστικά στη διεύρυνση της συμμετοχής στην Προδημοτική Εκπαίδευση, στη βελτίωση της πρόσβασης, αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στον τομέα της εκπαίδευσης και φροντίδας.

«Επιδιώκουμε να εκσυγχρονίσουμε τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αλλά και να αναβαθμίσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Απώτερος στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει πίσω. Η πολιτική μας αποσκοπεί να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό», συμπλήρωσε.

Ο κ. Προδρόμου είπε, παράλληλα, ότι μέσα από αυτό τον προγραμματισμό για τη σχολική ένταξη, την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, ενισχύεται αναμφίβολα και η οικογένεια, διότι, όπως ανέφερε, με την επέκταση της προδημοτικής σε περισσότερα παιδιά, στηρίζονται οι γονείς που μπορούν έτσι να αναπτύξουν πιο άνετα κοινωνικές και, ιδιαίτερα, επαγγελματικές δραστηριότητες.

Σημείωσε ότι σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης για περαιτέρω επέκταση της γονικής άδειας, η επέκταση και της προδημοτικής εκπαίδευσης διευκολύνει την εργασιακή απασχόληση των γονέων -και ιδιαίτερα των γυναικών που συχνά επωμίζονται μεγαλύτερο βάρος.

«Μέσα από αυτό τον προγραμματισμό, τα επόμενα τρία χρόνια σταδιακά θα ενταχθούν στην προδημοτική εκπαίδευση περίπου δέκα χιλιάδες πρόσθετα παιδιά, αριθμός πολύ σημαντικός για τα μεγέθη της χώρας μας», σημείωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι στο πλαίσιο μεταρρύθμισης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο «Κύπρος το Αύριο», η δωρεάν προδημοτική εκπαίδευση θα επεκταθεί σε ηλικίες που θα καλύπτουν ακόμη οκτώ μήνες.

«Κατ’ αυτό τον τρόπο μέχρι το 2025 το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα θα παρέχει διετή δωρεάν (υποχρεωτική) προδημοτική εκπαίδευση, σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων έως έξι ετών. Επιπλέον, την οικογένεια και τους εργαζόμενους γονείς στηρίζουμε με τη λειτουργία το απόγευμα Ολοήμερων Προαιρετικών Δημόσιων Νηπιαγωγείων», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι την ίδια όμως ώρα που επιτυγχάνεται διευρυμένη πρόσβαση στα σχολεία, δηλαδή ενός είδους ποσοτική ανάπτυξη, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για την ποιότητα στην Προδημοτική Εκπαίδευση.

Αυτός ο στόχος, συνέχισε ο κ. Προδρόμου, εξυπηρετείται από την αναθεώρηση που έγινε πρόσφατα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων, με ενιαίο σχεδιασμό για τις ηλικίες τριών έως έξι ετών.

Όπως είπε, το νέο Αναλυτικό στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην απόκτηση γνώσεων, ενώ λαμβάνει υπόψη την ατομική αφετηρία κάθε παιδιού, προκειμένου να παρέχει σε όλα τα παιδιά την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους.

«Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης των μικρών παιδιών. Αυτό διότι, από τη μια, υπάρχει ομολογουμένως ανάγκη για μια μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας. Ενώ, από την άλλη, πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς συσσωμάτωσης και στις ανάγκες διεθνούς επικοινωνίας, με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας να ξεκινά από μικρότερες ηλικίες», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, είπε ο Υπουργός Παιδείας, το σημερινό σχολείο λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία όπου υπάρχει μεγαλύτερος πλουραλισμός και, βεβαίως, προωθεί το σεβασμό στη διαφορά που μπορεί να προκύπτει από το οικογενειακό περιβάλλον.

Σημείωσε ότι εξειδικευμένα προγράμματα παρέχουν υποστήριξη σε παιδιά που κινδυνεύουν από αναλφαβητισμό, ενώ αναπτύσσεται και εξειδικευμένη μεθοδολογική προσέγγιση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι το Υπουργείο στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τα παιδιά με αναπηρίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προσθέτοντας ότι ενεργοποιούνται διαδικασίες για να τους παρέχεται η δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τη μαθησιακή και κοινωνική ανάπτυξή τους.

«Απώτερος στόχος είναι να διευκολύνεται η προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα η ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο», σημείωσε.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι λαμβάνεται μέριμνα και γίνεται συνεχής επιμόρφωση των νηπιαγωγών και ενημέρωσή τους για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση με σκοπό την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Όπως είπε, η προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο εστιάζει το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σημείωσε ότι το έργο «Resilient Preschools-Ψυχική Ανθεκτικότητα και Προαγωγή της Ευημερίας στην Προσχολική Εκπαίδευση, για την Πρόληψη Συναισθηματικών και Κοινωνικών Προβλημάτων, καθώς και την Εξάλειψη Ανεπιθύμητων Συμπεριφορών» αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νηπιαγωγών, προκειμένου να καλλιεργηθεί η ψυχολογική ανθεκτικότητα στα παιδιά και συνεπώς να διαφυλαχθεί η συνολική τους ευημερία.

Πρόσθεσε ότι το Έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή έξι ευρωπαϊκών φορέων, στοχεύει στην ανάπτυξη ποιοτικών πόρων για θετική κουλτούρα στα νηπιαγωγεία, με βάση πρακτικές θετικής ψυχολογίας και επιστημονικά ευρήματα.

Ο κ. Προδρόμου είπε πως μέσα από εμπειρίες, όπως η οξύτατη οικονομική κρίση της περιόδου 2012-13, η οικονομική συρρίκνωση ως παράγωγο της πανδημίας, αλλά και τώρα οι συνέπειες στη διεθνή οικονομία ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία, «αναπτύσσουμε πρόσθετα αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση της υλικής υστέρησης».

«Έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται ειδικοί μηχανισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημά μας, όπως το Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Προγεύματος σε παιδιά που χρήζουν βοήθειας, όπως και στη διάρκεια της πανδημίας είχε αναπτυχθεί μηχανισμός εξασφάλισης δωρεάν ηλεκτρονικής συσκευής ή και σύνδεσης στο Διαδίκτυο για μαθητές και μαθήτριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στόχος πάντοτε να εξασφαλίζεται η ομαλή και όσο γίνεται απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και στη σχολική ζωή», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Μεταξά: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες κατά τριών αξιωματούχων – Συνεχίζονται να διώκονται ποινικά άλλοι δώδεκα

Φωτιές σε δυο διαφορετικά σχολεία στη Λεμεσό - Σε συναγερμό οι Αρχές

Έρχονται κι άλλα «έξυπνα φώτα» - Πού και πότε αναμένεται να τα δούμε στους δρόμους

«Ατυχής και άστοχη» χαρακτήρισε την δήλωση του Αρχιεπίσκοπου ο Βαβούσκος - «Ό,τι άλλο ακούσετε είναι μούφα»

Επίδομα Τέκνου: Όσα πρέπει να ξέρεις για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Συνελήφθη 27χρονος για υπόθεση παράνομης απασχόληση - Κατηγορήθηκε ο εργοδότης τουΠτΔ σε Εμίρη του Κατάρ - «Υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση από την Κυπριακή Δημοκρατία να εργαστεί μαζί σας»

ΠτΔ σε Εμίρη του Κατάρ - «Υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση από την Κυπριακή Δημοκρατία να εργαστεί μαζί σας»

Στην αμοιβαία βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου – Κατάρ, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Εμίρης του Κατάρ  Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ο οποίος πραγματοποιεί, για πρώτη φορά, επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top