ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρ. Γιαννάκη: Παρουσίασε το πολυσήμαντο έργο της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών – Όλα όσα πέτυχε 

Χρ. Γιαννάκη: Παρουσίασε το πολυσήμαντο έργο της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών – Όλα όσα πέτυχε 

Το πολυσήμαντο έργο της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με τα επικαιροποιημένα Εμβολιαστικά Σχήματα για παιδιά, εφήβους, ειδικές ομάδες και ενήλικες, παρουσίασε σήμερα (18/11) η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Δρ Χριστίνα Γιαννάκη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η επικαιροποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα μακροχρόνια επένδυση και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του Συστήματος Υγείας και ευημερίας των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει αποδεδειγμένα υψηλό όφελος σε σχέση με το κόστος».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κ. Γιαννάκη, η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας, ανασυστάθηκε το 2018 και στη σημερινή της μορφή το Φθινόπωρο του 2021 από τον Υπουργό Υγείας. Το πεδίο δραστηριοποίησης αφορά τη:


⦁ Διαμόρφωση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, επικαιροποίηση και προσαρμογή του σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα τοπικά και διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα.
⦁ Εμβολιαστικά Προγράμματα για ειδικές ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και οδηγίες από Επιστημονικά Σώματα και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα.
⦁ Εισαγωγή νέων τύπων Εμβολίων στο εμβολιαστικό σχήμα.
⦁ Έκτακτα μέτρα εμβολιαστικής κάλυψης σε περιπτώσεις επιδημιών, πανδημιών και έκτακτων συμβάντων της Δημόσιας Υγείας.
⦁ Άλλα θέματα που τυχόν να ανατεθούν από τον Υπουργό Υγείας.

Όπως είπε, το 2019, μετά από μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών επικαιροποήθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της Κύπρου.

Tο Επικαιροποιημένο Σχήμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, συμπλήρωσε, εφαρμόστηκε στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020 σε συνθήκες ΓεΣΥ και σε αυτό έχουν προστεθεί νέα εμβόλια που δεν περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο Σχήμα του 2012 και αφορούσαν το εμβόλιο της Ανεμευλογιάς, της Ηπατίτιδας Α, του Μηνιγγιδόκοκκος ACWY και το εμβόλιο HPV (ανθρώπινων θηλωμάτων) με επέκταση του στα αγόρια. Επίσης, το 2020, συμπεριλήφθηκε και το εμβόλιο της εποχικής γρίπης, ενώ τρέχουν μελέτες για εισαγωγή και άλλων.
Η

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα την έρευνα εμβολιαστικής κάλυψης του Υπουργείου Υγείας (2012, 2015), το ποσοστό παιδιών που εμβολιάζονταν στον δημόσιο τομέα πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ ήταν περίπου 60%, ενώ στον ιδιωτικό 40%, ενώ το κόστος στο προηγούμενο Σχήμα του Υπουργείου Υγείας (2012) που αφορούσε μόνο τα παιδιά που εμβολιάζονταν στον δημόσιο τομέα και ήταν €2.176.163, ενώ στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονταν από ιδιωτικές δαπάνες.

Σήμερα, εξήγησε, το συνολικό ετήσιο κόστος για το σύνολο των παιδιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέρχεται περίπου στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, όχι μόνο γιατί έχουν προταθεί νέα εμβόλια, αλλά αφού το εν λόγω Σχήμα εφαρμόζεται δωρεάν στο σύνολο του πληθυσμού των παιδιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημαντικό γεγονός που ακολουθεί την στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για «Ισότητα και Πρόσβαση στην Υγεία».

Παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα, η Δρ Γιαννάκη τόνισε πως, για το 2021 και εν μέσω πανδημίας, για τα νέα εμβόλια του Σχήματος Παιδιών και Εφήβων, η εμβολιαστική κάλυψη ήταν:


1. για το εμβόλιο έναντι του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων – HPV σε εφήβους (και στα δύο φύλα), άνω του 90%,
2. για το εμβόλιο της Ηπατίτιδα Α, γύρω στο 80%,
3. για το εμβόλιο της Ανεμευλογίας, γύρω στο 70%,

Σε σχέση με το Σχήμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων, σημείωσε ότι πριν από την επικαιροποίηση τους, χορηγούνταν δωρεάν μόνο τα πιο κάτω εμβόλια:


⦁ Ο Τέτανος-Διφθερίτιδα -Td Adults - εάν δεν είχε χορηγηθεί προηγουμένως και σαν αναμνηστική δόση κάθε 10 χρόνια,
⦁ Το εμβόλιο Ηπατίτιδας Β (Hep B) - σε άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου,
⦁ Το εμβόλιο για Ιλαρά-Παρωτίτιδα-Ερυθρά (MMR) - σε άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί προηγουμένως, και
⦁ Το Αντιγριπικό - σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή, πρόσθεσε, εισηγήθηκε το νέο Σχήμα για τους Ενήλικες και το νέο Σχήμα για τις Ειδικές Ομάδες. Πρόσθετα, είπε, πρότεινε επτά νέα εμβόλια που αφορούν κυρίως τις Ειδικές Ομάδες:


⦁ Εμβόλιο ανεμευλογιάς (VAR) και έρπητα ζωστήρα (ζων εξασθενημένος ιός - ZVL)
⦁ Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου συζευγμένο (PCV13) και πολυσακχαριδικό (PPSV23)
⦁ Εμβόλιο ηπατίτιδας Α (HepA)
⦁ Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου τετραδύναμο, συζευγμένο (MenACWY)
⦁ Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδος Β, πρωτεϊνικό (MenB-4C ή MenB-FHbp)
⦁ Εμβόλιο αιμοφίλου ινφλουένζας τύπου b, συζευγμένο (Hib)
⦁ Εμβόλιο ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

Τα εν λόγω Σχήματα, σύμφωνα με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ολοκληρώθηκαν επίσης το 2019 και εφαρμόζονται σταδιακά. «Το Υπουργείο Υγείας μέχρι την πλήρη υλοποίηση του στα πλαίσια του ΓεΣΥ, έχει διασφαλίσει την πρόσβαση του πληθυσμού, μέσω των Κέντρων Εμβολιασμού Ενηλίκων του Υπουργείου Υγείας. Ήδη Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, έχει αρχίσει τους εμβολιασμούς μέσω των Προσωπικών Ιατρών Ενηλίκων για ένα αριθμό εμβολίων που περιλαμβάνουν την γρίπη, τον πνευμονιόκοκκο, τον έρπητα ζωστήρα και το HPV. Το συνολικό ετήσιο κόστος για το Σχήμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων, ανέρχεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ», επεσήμανε.

Σύμφωνα, εξάλλου, με την κ. Γιαννάκη, σε συνθήκες ΓεΣΥ, η συνολική αύξηση των δαπανών που αφορούν τους εμβολιασμούς, ανέρχεται γύρω στο 670%.

Εμβολιασμοί κατά της Covid-19

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς ενάντια στην Covid-19, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ανέφερε πως, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2022 το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης με πρωτογενή εμβολιασμό στον πληθυσμό άνω των 18 ετών ήταν 86,1%. Σε σχέση με τη ενισχυτική δόση, συνέχισε,το 73.3% του πληθυσμού άνω των 18 ετών, εμβολιάστηκε, συμπεριλαμβανομένης της 3ης, 4ης και 5ης δόσης.

Η καλύτερη άμυνα ενάντια σε σοβαρές ασθένειες ο εμβολιασμός

Η Δρ Γιαννάκη στην ομιλία της επεσήμανε πως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο εμβολιασμός αποτελεί την καλύτερη άμυνα ενάντια σε σοβαρές, αποτρέψιμες και μερικές φορές θανατηφόρες, μεταδοτικές ασθένειες. Χάρη στον εκτεταμένο εμβολιασμό, υπέδειξε, ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα και πολλές άλλες, σχεδόν εξαλείφθηκαν. Ωστόσο, τόνισε, η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει οδηγήσει σε νέα κρούσματα ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, ιδίως της ιλαράς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογράμμισε, η πανδημία του COVID-19 έχει επιδεινώσει αυτήν την κατάσταση, θέτοντας προκλήσεις στη συνέχεια των τακτικών προγραμμάτων εμβολιασμού.

«Παράγοντες που σχετίζονται με το δισταγμό εμβολιασμού, ή ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε σχέση με την κάλυψη εμβολιασμού. Η εμπιστοσύνη στα εμβόλια και τις πολιτικές εμβολιασμού, στους επαγγελματίες καθώς και στον κλάδο της υγείας είναι βασικός μοχλός των εμβολιαστικών συμπεριφορών. Επομένως κύριος στόχος της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας είναι η αύξηση των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης στην Κύπρο, μέσω της θέσπισης πολιτικών διαφώτισης και ενίσχυσης του εμβολιασμού. Το επίκεντρο αυτής της προσπάθειας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης τόσο του πολίτη, όσο και του επαγγελματία υγείας στα εμβόλια, ώστε να είναι εύκολη, απλή και έγκαιρη», εξήγησε η κ. Γιαννάκη

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, έστειλε το εξής μήνυμα: «Ο εμβολιασμός είναι το θεμέλιο του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ένα αδιαμφισβήτητο ανθρώπινο δικαίωμα. Πρόκειται για μια από τις πλέον αποδοτικές οικονομικά παρεμβάσεις δημόσιας υγείας του κράτους, για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ίσης πρόσβασης και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, βασικές αρχές του Γενικού Συστήματος Υγείας μας», κατέληξε.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Μονή Αββακούμ: Τα έγγραφα που επιδόθηκαν στις εκκλησιαστικές αρχές και τα αιτήματα των δικηγόρων των μοναχών

Μονή Αββακούμ: Τα έγγραφα που επιδόθηκαν στις εκκλησιαστικές αρχές και τα αιτήματα των δικηγόρων των μοναχών

Συνέχεια στις εξελίξεις με την υπόθεση της Μονής Αββακούμ, καθώς σήμερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο δικηγόρος των μοναχών, Δρ. Αναστάσιος Βαβούσκος δόθηκαν συγκεκριμένα έγγραφα στις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top