ΠΑΡΑ-THEMA

Εμπαιγμός πολιτικών δυνάμεων και Βουλευτών για τους κατόχους αξιογράφων της Λαϊκής

Εμπαιγμός πολιτικών δυνάμεων και Βουλευτών για τους κατόχους αξιογράφων της Λαϊκής

Παρακολουθούμε ως THEMAONLINE με ενδιαφέρον και προσοχή εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων να παρευρίσκονται σε όλες τις συνάξεις και διαμαρτυρίες οργανωμένων συνόλων και να τους υπόσχονται ότι θα είναι δίπλα τους στα αιτήματά τους.

Αυτή τη στιγμή, οι κάτοχοι αξιογράφων της Λαϊκής οι οποίοι έχουν καταχωρήσει αγωγές στο Δικαστήριο, είναι μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες, με το σύνολο το ποσού που αξιώνεται στα Δικαστήρια να μην ξεπερνά τα €200,000,000.

Μέχρι σήμερα έχει εκδικαστεί αριθμός αγωγών όπου το ποσοστό επιτυχίας των κατόχων αξιογράφων είναι περίπου 50%.

Αν συνυπολογίσει κανείς όλα τα πιο πάνω, τότε το μέγιστο ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί είναι €100,000,000.

Να σημειωθεί ότι ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Νίκος Αναστασιάδης, έξω από το Προεδρικό, υποσχέθηκε στους κατόχους αξιογράφων και αυτό ήταν και δέσμευση του στο Eurogrpoup, ότι για όσους εκδίδετο Δικαστική απόφαση υπέρ τους, αν δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν από τη Λαϊκή, τότε θα αποζημιώνονταν από το Κράτος.

Αυτό φυσικά μεταγενέστερα ξεχάστηκε, όπως ήταν και αναμενόμενο.

Και για να μην κρύβονται οι υπόλοιποι, δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό κατόχων αξιογράφων της Λαϊκής, απέστειλε το 2019, μετά που έγινε αντιληπτό ότι τα χρήματα της Λαϊκής λεηλατήθηκαν και σήμερα δεν έχει παραμείνει τίποτε, έτοιμο Νομοσχέδιο σε όλους τους βουλευτές και σε όλους τους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο στο κάτω μέρος, όπου σε μερικές παραγράφους οι οποίες μπορούσαν να ψηφιστούν από τη Βουλή, χιλιάδες καταστραμμένες οικογένειες, που τους έχουν στερήσει και την αξιοπρέπεια τους, θα μπορούσαν επιτέλους να εξιλεωθούν.

Γιατί συμπολίτες μας έχουν φτάσει στο σημείο να χάσουν και τη ζωή τους.Και ο νοών νοείτω. Από τον ξαφνικό εξευτελισμό που έχουν υποστεί, καθότι μεταξύ άλλων συνεπειών που είχαν πολλές οικογένειες κατόχων αξιογράφων, ήταν να χάσουν τα σπίτια τους, να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους αλλά και αρκετοί να μην μπορούν να πάρουν τρόφιμα στο σπίτι τους.

Να σημειωθεί ότι το μέγιστο κόστος για το Κράτος θα ήταν περί τα €100,000,000 τα οποία θα μπορούσαν να αντληθούν, είτε από Ευρωπαϊκά κεφάλαια, είτε από εξοικονόμηση μερικών ημερών στον Κρατικό προϋπολογισμό. Ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια μέχρι να εκδικαστούν όλες οι υποθέσεις, δηλαδή περίπου 20.000.000 ευρώ το χρόνο.

Το THEMAONLINE προκαλεί όλους τους υποψήφιους Προέδρους αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα, να τοποθετηθούν ευθαρσώς και ξεκάθαρα στο πιο κάτω ερώτημα, γιατί κάποτε και η κοροϊδία έχει τα όρια της:

Επειδή όλοι έχουν παραλάβει την Πρόταση-Νόμου, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφιστεί;

Και ας μη μας πουν ότι δεν την έχουν παραλάβει γιατί έχει σταλεί τρεις φορές σε όλους. Εάν πραγματικά εννοούν αυτά που υπόσχονται στον κόσμο, να ψηφίσουν την Πρόταση-Νόμου πριν τις εκλογές.

Και κάτι άλλο. Να μην νομίζουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές και οι υποψήφιοι Προέδροι ότι TOTHEMAONLINE θα ξεχάσει. Θα επανέλθει πριν τις Προεδρικές εκλογές και θα θέσει όλους ενώπιον των ευθυνών τους.

Εκ της έκδοσης.

 

 

Πιο κάτω παρατίθεται αυτούσια η Πρόταση Νόμου:

Ο Περί εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων υπέρ των κατόχων αξιογράφων και εναντίον της Cyprus Popular Bank Co Ltd Νόμος (Ν…../2019)

Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ αποτέλεσε προτροπή του Eurogroup και η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την υποχρέωση αποζημίωσης των εκ της δικαστικής αποφάσεως δικαιωθέντων κατόχων αξιογράφων και

ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη ανάδοχος της Cyprus Popular Bank Co Ltd,

ΕΠΕΙΔΗ η Cyprus Popular Bank Co Ltd έχει τεθεί υπό καθεστώς εξυγίανσης και αναμένεται στο άμεσο μέλλον να τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και

ΕΠΕΙΔΗ η εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης εναντίον της Cyprus Popular Bank Co Ltd καθίσταται αδύνατη λόγω οικονομικής αδυναμίας στην αποπληρωμή των οφειλών της προς τους πιστωτές της

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

“αξιόγραφα” σημαίνει αξιόγραφα κεφαλαίου και/ή αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου και/ή μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου και συμπεριλαμβάνουν αξιόγραφα οποιασδήποτε έκδοσης και οποιασδήποτε χρονολογίας της Cyprus Popular Bank Co Ltd.

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εγείρεται αγωγή, ή το Ανώτατο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εγείρεται έφεση από κατόχους αξιογράφων εναντίον της Cyprus Popular Bank Co Ltd, ή οποιοδήποτε Δικαστή αυτού αντίστοιχα.

“Δικαστική Απόφαση” σημαίνει οποιαδήποτε απόφαση εκδίδεται κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας από το Επαρχιακό ή Ανώτατο Δικαστήριο υπέρ οποιουδήποτε κατόχου αξιογράφων και εναντίον της Cyprus Popular Bank Co Ltd υπό οποιοδήποτε καθεστώς ευρίσκεται κατά την έκδοση της απόφασης, για παραβίαση οποιουδήποτε νομοθετήματος και/ή λόγω δόλου και/ή ψευδών παραστάσεων και/ή απάτης και/ή αθέμιτης επιρροής και/ή παράβασης σύμβασης.

“κάτοχος αξιογράφων” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απέκτησε αξιόγραφα της Cyprus Popular Bank Co Ltd.

“τράπεζα” σημαίνει την Cyprus Popular Bank Co Ltd υπό οποιοδήποτε καθεστώς.

Εκτέλεση δικαστικής απόφασης από την Κυπριακή Δημοκρατία

3. Οποιοσδήποτε κάτοχος αξιογράφων επιτύχει στην έκδοση δικαστικής απόφασης στα πλαίσια αγωγής και/ή έφεσης η οποία καταχωρήθηκε στο Δικαστήριο δικαιούται σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νοείται ότι στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και για σκοπούς εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης η Κυπριακή Δημοκρατία θα αντικαθιστά την τράπεζα σε όλες τις δικαστικές και/ή άλλες διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Έκταση εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την …./2019 και έχει αναδρομική ισχύ για οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ σε νέους Πρέσβεις: «Δέσμευση για λύση στη βάση ΔΔΟ»

ΠτΔ σε νέους Πρέσβεις: «Δέσμευση για λύση στη βάση ΔΔΟ»

Τη δέσμευσή του για μια λύση στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τις τελετές επίδοσης διαπιστευτηρίων Πρέσβεων ξένων χωρών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top