ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη 71 εκατ. ευρώ το 2022, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου – Ρεκόρ νέου δανεισμού και ισχυρή ανάπτυξη

Κέρδη 71 εκατ. ευρώ το 2022, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου – Ρεκόρ νέου δανεισμού και ισχυρή ανάπτυξη

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2022 έναντι 30 εκατ. ευρώ για το έτος 2021, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/2) η Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς κατέγραψε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους 2.1 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 17% σε ετήσια βάση.

Μάλιστα, ένεκα των πολύ καλών επιδόσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, ανακοίνωσε ότι το Συγκρότημα προχωρεί στην αναβάθμιση του στόχου που είχε τεθεί για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) για το 2023 σε πάνω από 13% (από πάνω από 10%), «θέτοντας τις βάσεις για να ξεκινήσουμε ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων».

«Η αναβάθμιση του στόχου μας για την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) βασίζεται στην ευνοϊκή μας θέση στις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, στη σημαντική συνεισφορά των μη επιτοκιακών εσόδων διατηρώντας παράλληλα τα έξοδα υπό περιορισμό, στο υγιές δανειακό χαρτοφυλάκιο και στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση», τονίζει ο κ. Νικολάου.

Κύρια Σημεία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

Yψηλότερη επίδοση της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με την ευρωζώνη
• Οικονομική ανάπτυξη ύψους 4.4% το δ’ τρίμηνο 2022, και αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης ύψους περίπου 3.0% για το 2023, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης
• Ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €2.1 δις., αυξημένος κατά 17% σε ετήσια βάση
• Xαρτοφυλάκιο καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €9.6 δις. αυξημένο κατά 3% σε ετήσια βάση

Ισχυρή ανάπτυξη κερδοφορίας από οργανικές δραστηριότητες
• Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €370 εκατ., αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων €136 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 53% σε τριμηνιαία βάση
• Συνολικά λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 49%, μειωμένος κατά 11 ε.μ. σε ετήσια βάση
• Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €188 εκατ., αυξημένα κατά 107% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την αύξηση των επιτοκίων
• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €80 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2022 έναντι ζημιάς ύψους €59 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2022 η οποία περιλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους €101 εκατ. από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ)
• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €71 εκατ. για το έτος 2022 έναντι €30 εκατ. για το έτος 2021
• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 11.3% για το έτος 2022 και 19.1% για το δ’ τρίμηνο 2022

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα
• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.4%4 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.6%
• Καταθέσεις ύψους €19.0 δις, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση
• Ισχυρή θέση ρευστότητας με €7.6 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ, σε ευνοϊκή θέση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων

Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 4.0%
• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.0% (1.3%6 μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 8.4 ε.μ. σε ετήσια βάση
• Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 69%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 44 μ.β.
• Ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ ύψους €0.6 δις (Helix 3) τον Νοέμβριο 2022
• Καλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος, Πανίκου Νικολάου:

«Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022 που ανακοινώνουμε σήμερα, ξεπερνούν τους στόχους μας και επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου με καλά διαφοροποιημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα κέρδη μετά τη φορολογία πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ανήλθαν σε €188 εκατ., και έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 11.3%.

Η κυπριακή οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική και σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη, παρά τις προκλήσεις που επικρατούν στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 4.4% κατά το δ’ τρίμηνο και αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3.0% το 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία χορηγώντας ρεκόρ νέων δανείων ύψους €2.1 δις το 2022, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Το χαρτοφυλάκιο μας εξυπηρετούμενων δανείων (μετά από προβλέψεις) ύψους €9.6 δις αυξήθηκε κατά 3% το 2022. Έχουν τεθεί ισχυρά θεμέλια στο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, τοποθετώντας το έτσι σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων.

Κατά το 2022, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €699 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €318 εκατ., αυξημένα κατά 62% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €370 εκατ., αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εκ των οποίων €136 εκατ. το δ’ τρίμηνο. Τα μη επιτοκιακά μας έσοδα για το 2022 περιλάμβαναν αυξημένα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, καθώς και εξαιρετικά υψηλά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, με συνολική συνεισφορά ύψους 47% στο σύνολο των εσόδων.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1%, καθώς οι ενέργειες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας εντός του έτους, υπερκάλυψαν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστος προς έσοδα, αναπροσαρμοσμένος για τα ειδικά τέλη και άλλες εισφορές, μειώθηκε σε 49%, βελτιωμένος κατά 11 ε.μ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. H χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 44 μ.β. παρέμεινε εντός των στόχων μας, αντικατοπτρίζοντας την καλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν κέρδη ύψους €71 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το οποίο αντικατοπτρίζει το σημαντικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος το οποίο αναγνωρίσαμε νωρίτερα μέσα στο έτος, για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού.

Τον Νοέμβριο 2022, ολοκληρώσαμε το Project Helix 3 και ΜΕΔ ύψους περίπου €550 εκατ., αποαναγνωρίστηκαν από τον ισολογισμό μας. Μαζί με την περαιτέρω οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €360 εκατ., το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ανήλθε σε 4% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, επιτυγχάνοντας τον στόχο μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια κάτω από 5%.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.6% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 15.4%, με μεταβατικές διατάξεις.

Η ρευστότητά μας παραμένει ισχυρή και ως εκ τούτου οι καταθέσεις μετρητών μας με την ΕΚΤ (εξαιρουμένης της χρηματοδότησης από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €2.0 δις), ανήλθαν σε €7.6 δις, με την Τράπεζα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα κατά το τρίμηνο, αλλά αυξημένες κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθαν σε €19.0 δις.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ισχυρή επίδοση, αναβαθμίζουμε σήμερα τον στόχο μας για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) για το 2023 σε πάνω από 13% (από πάνω από 10%), θέτοντας τις βάσεις για να ξεκινήσουμε ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων. Η αναβάθμιση του στόχου μας για την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) βασίζεται στην ευνοϊκή μας θέση στις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, στη σημαντική συνεισφορά των μη επιτοκιακών εσόδων διατηρώντας παράλληλα τα έξοδα υπό περιορισμό, στο υγιές δανειακό χαρτοφυλάκιο και στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Απαγόρευση κινητών: Πώς θα εφαρμοστεί και ποιες είναι οι ποινές - Όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας στο «Τ»

«Σαν την Κύπρο εν έσχει»: «Πέταξαν» τα έσοδα από τον τουρισμό – Αυτές οι αγορές ξόδεψαν τα περισσότερα – Πίνακες

Στο Νοσοκομείο 29χρονος μετά από συμπλοκή: Εντοπίστηκε σε δρόμο με τραύμα στην πλάτη - Άφαντος ο δράστης

Νέα τοποθέτηση Λετυμπιώτη - «Εντελώς ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί εμπλοκής της Κύπρου στον πόλεμο στη Γάζα»

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Αποκαλύπτει τι θέλει να γίνει η κόρη της όταν μεγαλώσει – Δείτε φωτογραφία

Πυρκαγιά στην Τριμίκλινη: Τεράστιες οι καταστροφές - «Καταθλιπτική η κατάσταση, κάηκε ολόκληρο το βουνό» - ΒίντεοΣτις Βρυξέλλες για τη Συνόδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο ΠτΔ - Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Στις Βρυξέλλες για τη Συνόδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο ΠτΔ - Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει αύριο αργά το βράδυ στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top