ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανησυχητικά στοιχεία για τη βία στην οικογένεια – Υπερτριπλασιάστηκαν οι καταγγελίες μέσα σε μία πενταετία

Ανησυχητικά στοιχεία για τη βία στην οικογένεια – Υπερτριπλασιάστηκαν οι καταγγελίες μέσα σε μία πενταετία

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για την βία στην οικογένεια στην Κύπρο, αφού μέσα σε μία πενταετία ο αριθμός των περιστατικών που καταγγέλθηκαν στις Αρχές και δη στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων (ΥΔΥΕΠ) έχει υπερτριπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ενώ το 2018 τα αναφερόμενα περιστατικά βίας στην οικογένεια ανήλθαν στα 965, το 2022 ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στις 3.082, παρουσιάζοντας αύξηση 319%.

Σε ό,τι αφορά το είδος της βίας, αξίζει να σημειωθεί πως σχεδόν έξι στις δέκα περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν αφορούσαν σωματική βία, σχεδόν τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις αφορούσαν ψυχολογική, ενώ ποσοστό 1,45% αφορούσαν σεξουαλική βία.

Αναλυτικότερα και με βάση τα στοιχεία, τα αναφερόμενα περιστατικά βίας στην οικογένεια κατά είδος την πενταετία 2018-2022, έχουν ως εξής:
Το 2018 αναφέρθηκαν 965 περιστατικά βίας στην οικογένεια, εκ των οποίων τα 648 αφορούσαν σωματική βία, τα 301 ψυχολογική βία και τα 16 σεξουαλική βία.
Το 2019 αναφέρθηκαν 1.199 περιστατικά βίας στην οικογένεια, εκ των οποίων τα 798 αφορούσαν σωματική βία, τα 374 ψυχολογική βία και τα 27 σεξουαλική βία.
Το 2020 αναφέρθηκαν 1.881 περιστατικά βίας στην οικογένεια, εκ των οποίων τα 1.076 αφορούσαν σωματική βία, τα 777 ψυχολογική βία και τα 28 σεξουαλική βία.
Το 2021 αναφέρθηκαν 3.347 περιστατικά βίας στην οικογένεια, εκ των οποίων τα 1.925 αφορούσαν σωματική βία, τα 1.371 ψυχολογική βία και τα 51 σεξουαλική βία.
Το 2022 αναφέρθηκαν 3.082 περιστατικά βίας στην οικογένεια, εκ των οποίων τα 1.752 αφορούσαν σωματική βία, τα 1300 ψυχολογική βία και τα 30 σεξουαλική βία.

Πού οφείλεται η αύξηση των καταγγελιών

Σε δηλώσεις της στο ThemaOnline η Διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Υποθέσεων Διαχείρισης Ευάλωτων Προσώπων, Κυριακή Λαμπριανίδου, ανέφερε ότι συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, από το 2021 έχει παρατηρηθεί αύξηση στα περιστατικά που καταγγέλλονται στην Αστυνομία σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία.

Αυτό, εξήγησε, μπορεί να συμβαίνει για πολλούς και σημαντικού λόγους. Όπως είπε, «έχουν ψηφισθεί δύο νέες νομοθεσίες, ο νόμος 115(Ι)/2021 που έχει αναφερθεί πιο πάνω και αφορά τόσο την βία κατά γυναικών, αλλά και την ενδοοικογενειακή βία, γεγονός το οποίο ενδυναμώνει το νομοθετικό πλαίσιο για την Βία στην Οικογένεια, με την προσθήκη νέων αδικημάτων βίας (ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική κ.α.) και ο νόμος 114(Ι)/2021, ο οποίος αφορά την προστασία από την παρενόχληση και παρενοχλητική παρακολούθηση», προσθέτοντας ότι «το γεγονός της ψήφισης των δύο νέων νομοθεσιών είναι σημαντικό γιατί προσφέρεται μεγαλύτερη δυνατότητα πρόληψης και καταπολέμησης των περιστατικών και καταγγελιών βίας στην οικογένεια».

Επίσης, υπογράμμισε, «η δημιουργία των Επαρχιακών Κλιμακίων Διερεύνησης Υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια, στα Επαρχιακά ΤΑΕ, έχει συμβάλει θετικά στην καταπολέμηση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας καθότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα περιστατικά βίας και γίνεται άμεση διερεύνηση και διαχείριση τους, ώστε να οδηγείται όσο το δυνατόν τάχιστα η υπόθεση ενώπιον της δικαιοσύνης», ενώ «τα θύματα μπορούν να αποτείνονται άμεσα στα Κλιμάκια αυτά, γεγονός που ελαχιστοποιεί το χάσιμο πολύτιμου χρόνου στη διερεύνηση», τονίζοντας πως «οι ανακριτές των Κλιμακίων είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων αυτών και κατ’ επέκταση των θυμάτων βίας».

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, συμπλήρωσε η κ. Λαμπριανίδου, είναι η προσπάθεια την Αστυνομίας Κύπρου, να μειώσει τον σκοτεινό αριθμό του εγκλήματος για τέτοιες μορφές εγκλήματος και «ουσιαστικά η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα κάλεσμα στο κοινό για να αποταθεί στις διωκτικές αρχές και το θύμα ενδοοικογενειακής βίας να αναφέρει το πρόβλημα του, ούτως ώστε να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση/θεραπεία», καθώς και «η ενημέρωση του κοινού η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τις εκδηλώσεις, δράσεις και διαφωτιστικά έντυπα, που πραγματοποιούνται από την Αστυνομία, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό μέρος της πρόληψης και ως εκ τούτου, της ευαισθητοποίησης του πολίτη στο να αναφέρει ή να καταγγείλει τα οποιαδήποτε περιστατικά βίας στην οικογένεια».

«Η δημιουργία της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων (ΥΔΥΕΠ) στο Αρχηγείο Αστυνομίας έχει συνδράμει τα μέγιστα, τόσο στην διαχείριση των υποθέσεων αυτών, όσων και στη δημιουργία σχετικών Πρωτοκόλλων, Εγκυκλίων και άλλων εργαλείων, ώστε η διαχείριση των υποθέσεων αυτών να γίνεται με βάση σταθερές διαδικασίες και σχετικά πρωτόκολλά», επεσήμανε περαιτέρω εκτιμώντας, παράλληλα, πως «σίγουρα ο αριθμός των καταγγελιών σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας δυνατόν να είναι μεγαλύτερος, αφού και με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία τα εγκλήματα αυτά έχουν το ψηλότερο σκοτεινό αριθμό, αλλά από τα στοιχεία που διαθέτει η Αστυνομία, έχει παρατηρηθεί η αύξηση αυτή και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2023, πράγμα που αποδεικνύει ότι τα θύματα αισθάνονται πιο ασφαλή στο να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά».

Δύσκολη η διερεύνηση των υποθέσεων

Ερωτηθείσα πόσο δύσκολη είναι η διερεύνηση περιστατικών βίας στην οικογένεια, η Διευθύντρια της ΥΔΥΕΠ αφού υπέδειξε ότι «σίγουρα δεν πρόκειται για περιστατικά που είναι εύκολη η διερεύνησή τους, κυρίως επειδή στις υποθέσεις αυτές εμπλέκονται ευάλωτα θύματα και πολλές φορές δεν είναι σε θέση, ή καλύτερα δεν είναι έτοιμα να εμπλακούν με τις διαδικασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο μίας ποινικής διερεύνησης», τόνισε, ωστόσο, πως όλα τα περιστατικά τυγχάνουν ιδιαίτερου χειρισμού από τα μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο της ευάλωτης θέσης στην οποία βρίσκονται τα θύματα, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών και πρωτοκόλλων της Αστυνομίας).

Αναμφίβολα, συμπλήρωσε, «η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες (κυβερνητικές και ΜΚΟ) όπως, μεταξύ άλλων, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, ο ΣΠΑΒΟ και το Σπίτι της Γυναίκας, είναι καθοριστική για τον αποτελεσματικό χειρισμό τέτοιας φύσεως περιστατικών από την Αστυνομία, καθότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των εν λόγω Υπηρεσιών/Οργανισμών, προσφέρεται στα θύματα εξειδικευμένη βοήθεια, στήριξη, καθοδήγηση κ.α. στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών τους».

Οι ενέργειες των Αρχών μετά την υποβολή καταγγελίας

Κληθείσα να πει σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Υποδιεύθυνση μετά την υποβολή καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία, η κ. Λαμπριανίδου ανέφερε πως «όλες οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τυγχάνουν χειρισμού και διερεύνησης από τα Επαρχιακά Κλιμάκια Διερεύνησης Υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια (Ε.Κ.Δ.Υ.Β.Ο.), τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε όλες τις επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και υπάγονται στα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων», υπογραμμίζοντας ότι «ο στόχος της λειτουργίας τους είναι η αποτελεσματική παρέμβαση και διερεύνηση των υποθέσεων βίας στην οικογένεια που διαπράττονται στα όρια της οικείας Επαρχιακής Αστυνομικής Διεύθυνσης και τα μέλη των Ε.Κ.Δ.Υ.Β.Ο είναι ειδικά εκπαιδευμένα στη διερεύνηση τέτοιας φύσεως περιστατικών».

Σύμφωνα περαιτέρω με την κ. Λαμπριανίδου, τα μέλη της Αστυνομίας στα πιο πάνω αναφερόμενα Κλιμάκια, κατά τη λήψη της καταγγελίας από το θύμα, αναλαμβάνουν την:
1/ άμεση διερεύνηση και διαχείριση όλων των υποθέσεων και περιστατικών Βίας στην Οικογένεια, στη βάση πρωτοκόλλου ενεργειών.
ενημερώνουν το θύμα για τα δικαιώματα του με βάση τη νομοθεσία,
2/ προβαίνουν σε αξιολόγηση των οποιωνδήποτε αναγκών του ή και κινδύνων και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ανάλογα με την περίπτωση, όπως για παράδειγμα την σύλληψη του υπόπτου, εξασφάλιση διαταγμάτων αποκλεισμού ή/και περιοριστικών μέτρων για τα οποία αποφασίζει πάντοτε το Δικαστήριο μετά από αίτημα της Αστυνομίας ή άλλων συναρμόδιων με στόχο την ασφάλεια και προστασία του θύματος.

Επιπρόσθετα, σε όλη τη διαδικασία διερεύνησης υπάρχει και η ενδεδειγμένη συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και άλλες υπηρεσίες.

Πέραν των πιο πάνω, η κ. Λαμπριανίδου υπενθύμισε ότι λειτουργεί και το «Σπίτι της Γυναίκας», η οποία είναι μια νέα δομή που προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες θύματα και τα ανήλικα παιδιά τους. Στη δομή αυτή, εξήγησε, υπάρχει σε σταθερή βάση μέλος της Αστυνομίας και είναι δυνατή η λήψη καταθέσεων από θύματα και μάρτυρες.

«Όλες οι καταγγελίες που λαμβάνονται από την Αστυνομία, αφού διερευνηθούν, στη συνέχεια θα προωθηθούν στη Νομική Υπηρεσία για να ληφθεί η απόφαση για την πορεία της υπόθεσης», συμπλήρωσε.

Συμβουλές προς το κοινό

Κληθείσα, δε, να δώσει μερικές συμβουλές/καθοδήγηση προς το κοινό για προστασία και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια, η Διευθύντρια της ΥΔΥΕΠ ανέφερε ότι «όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του κοινού για το θέμα της βίας στην οικογένεια και της έμφυλης βίας, αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια, οι δράσεις της Αστυνομίας έχουν εντατικοποιηθεί και στον τομέα αυτό. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, είχε και η σύσταση νέου Κλάδου στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων, και πιο συγκεκριμένα του Κλάδου Εκπαίδευσης, Διαφώτισης και Επικοινωνίας», εξήγησε.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εν λόγω Κλάδου, συνέχισε, ετοιμάζεται διαφωτιστικό υλικό της Αστυνομίας, ετοιμάζονται τηλεοπτικά σποτς τα οποία προωθούνται σε τηλεοπτικά κανάλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστυνομίας, προωθείται η συμμετοχή της Αστυνομίας συστηματικά σε διάφορες εκστρατείες διαφώτισης του κοινού, καθώς και οι εκπαιδεύσεις των μελών της Αστυνομίας για θέματα που αφορούν την βία κατά γυναικών, τη βία στην οικογένεια και την κακοποίηση παιδιών.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα και με εκστρατεία διαφώτισης που τρέχει η Αστυνομία Κύπρου μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιστατικά βίας στην οικογένεια μπορούν να καταγγέλλονται στα τηλέφωνα 1460 και 112, καθώς και στην Υποδιεύθυνση της Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων στο τηλέφωνο 22808442.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των υποψήφιων έφεδρων αξιωματικών της 2024 ΕΣΣΟ

Ενώπιον κακουργιοδικείου οδηγείται ο Ζαννέττου – Υπέγραψε εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ

Καύσιμα: Συνεχίζονται οι μειώσεις – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

Πιάνει δουλειά η Ελεγκτική για δαπάνες υποψηφίων - Το πρόστιμο και οι «τρύπες» στη νομοθεσία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική - Οι πληροφορίες που αξιολογούν για τα αίτιαΣε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Σε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Αναβρασμός επικρατεί στα κόμματα του κεντρώου χώρου, μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Σε μία προσπάθεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων και του φαινομένου Φειδίας, ο οποίος σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, είναι αμφίβολο εάν έχουν λάβει τα μηνύματα των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top