ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά τα 15 επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων καταργούνται το 2024 – Σε ποια μπαίνει «ψαλίδι»

Αυτά τα 15 επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων καταργούνται το 2024 – Σε ποια μπαίνει «ψαλίδι»

Τέλος σε 15 επιδόματα που λαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι, βάζει από το 2024, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με σημείωμα που συνοδεύει την εγκύκλιο για την ετοιμασία του προϋπολογισμού που στάλθηκε σε όλα τα Υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές/Θεσμούς, τα πιο κάτω επιδόματα/οικονομικά ωφελήματα καταργούνται:

 • Επίδομα ενοικίου στην Κύπρο,
 • Επίδομα καλής διαγωγής και αξίας (και ευδόκιμης υπηρεσίας),
 • Επίδομα πολιτικής περιβολής,
 • Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας στον Στρατό, στην Εθνική Φρουρά και στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου,
 • Ειδικό επίδομα εκπαιδευτικών υπαίθρου,
 • Επίδομα σε Κτηματολογικούς Γραφείς και Επίδομα σε Ωρομίσθιους Χωρομέτρες,
 • Επίδομα διημέρευσης,
 • Παραχώρηση κυβερνητικής ή ενοικιαζόμενης ιδιωτικής κατοικίας στους Επάρχους,
 • Επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας,
 • Επίδομα γεύματος σε κρατικούς υπαλλήλους που επιστρέφουν στην έδρα εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, επίδομα γεύματος πάνω σε προσωπική βάση σε υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και επίδομα διατροφής σε ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που είτε ακολουθεί συνεχόμενο ωράριο είτε ακολουθεί ωράριο με διακοπή για γεύμα,
 • Αμοιβή κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού για συμμετοχή σε ιατροσυμβούλια,
 • Αμοιβή κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού για ετοιμασία ιατρικής έκθεσης,
 • Επίδομα οδοιπορικών, πάνω σε προσωπική ή άλλη βάση, για τη μετάβαση υπαλλήλων από τον τόπο διαμονής τους στην έδρα/ έδρες εργασίας τους ή σε τόπο εργασίας που αποτελεί το συνήθη τόπο εργασίας τους,
 • Επίδομα περιοδείας,
 • Αποζημίωση Οδηγού.

Περαιτέρω και με βάση το ίδιο σημείωμα, Επίδομα Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης από το 2024 δεν θα καταβάλλεται σε Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης που προσλαμβάνεται μετά την 1.1.2014, ενώ Ειδικό επίδομα σε νοσοκομειακό προσωπικό θα καταβάλλεται μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Επίσης, το Επίδομα Αρχιλοχία/Αρχιαστυφύλακα/Αρχιπυροσβέστη σε μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα καταβάλλεται σύμφωνα με κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ποια επιδόματα μειώνονται και πόσο

Με βάση τις ίδιες οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές, τα πιο κάτω επιδόματα/αποζημιώσεις/οικονομικά ωφελήματα μειώνονται από το 2024 κατά 5%:

Επιδόματα κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων:

 • Επίδομα Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης,
 • Επίδομα Φιλοξενίας
 • Οδοιπορικά
 • Επίδομα τηλεφώνου
 • Επίδομα απουσίας εκτός έδρας
 • Επίδομα εξωτερικού στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Μεγάλης Βρετανίας και επίδομα εξωτερικού σε μέλη του Στρατού σε
 • Πολυεθνικές Δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ειδικό επίδομα (ενοικίου) Ελλαδιτών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στην Εθνική Φρουρά και στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου
 • Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, Αστυνομία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία
 • Επίδομα επικίνδυνης εργασίας
 • Ειδικό επίδομα σε νοσοκομειακό προσωπικό
 • Επίδομα καθήκοντος
 • Επίδομα ειδικών καθηκόντων, Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Επίδομα ευθύνης, Υπουργείο Εσωτερικών – Διοίκηση και Υπουργικό Συμβούλιο
 • Επίδομα σε Δασκάλους/Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία
 • Επίδομα επιφυλακής (αναμονής και κλήσεων)
 • Επίδομα ενεργού εφημερίας περιλαμβανομένου του επιδόματος εφημερίας που καταβάλλεται σε ειδικευόμενους ιατρούς
 • Επίδομα σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αγροτικών περιοχών
 • Επίδομα Δεσμοφύλακα
 • Επίδομα συντήρησης εξωτερικού (κάτω από οποιοδήποτε άρθρο)

Επιδόματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού:

 • Επίδομα θαλάσσιας εργασίας
 • Επίδομα αναρρίχησης
 • Oδοιπορικά
 • Επίδομα απουσίας εκτός έδρας
 • Επίδομα Επιφυλακής

Επιπρόσθετα, τα πιο κάτω επιδόματα/αποζημιώσεις/οικονομικά ωφελήματα μειώνονται κατά 8,34%:

 • Επίδομα ιπτάμενων μελών του Στρατού, της Αστυνομίας και του Τμήματος Δασών
 • Επίδομα δυτών μελών του Στρατού
 • Επίδομα αλεξιπτωτιστών

Πέραν των πιο πάνω, το επίδομα δυτών μελών της Αστυνομίας μειώνεται κατά 6,19%, η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μειώνεται κατά 10% και το Επίδομα Επίβλεψης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μειώνεται κατά 25%.

Έτσι θα αποζημιώνονται για βάρδιες τις Κυριακές και τις αργίες

Επιπρόσθετα και βάσει των οδηγιών, ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις Κυριακές όταν η Κυριακή αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση του καθορισμένου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους, καθορίζεται από το 2024 στο 1:0,93 για κάθε ώρα απασχόλησης, ενώ ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά την Κυριακή του Πάσχα, και τις αργίες της 6ης Ιανουαρίου, 1ης Απριλίου, 15ης Αυγούστου, 28ης Οκτωβρίου, 25ης και 26ης Δεκεμβρίου, στην περίπτωση που συμπίπτουν να είναι Κυριακή, όταν η εργασία αποτελεί μέρος του ωραρίου του υπαλλήλου, καθορίζεται στο 1:1,85.

Την ίδια ώρα, ο τρόπος υπολογισμού της πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις δημόσιες αργίες, για τις εργάσιμες ώρες που είναι πέραν από το καθορισμένο ωράριο του προγράμματος εργασίας, καθορίζεται στο 1:1,85, ενώ ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, όταν δεν εργάζονται κατά τις αργίες αλλά έχουν συμπληρώσει το καθορισμένο ωράριό τους κατά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας καθορίζεται στο 1:1,39 για 6 ώρες.

Ταυτόχρονα, από το 2024 το ύψος του επιδόματος βάρδιας για νυκτερινή εργασία των κρατικών υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας καθορίζεται στο 25,65% των δεδουλευμένων ωρών. Σε ό,τι αφορά, πάντως, στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, το επίδομα Σαββατοκύριακου και νύκτας καθορίζεται στο 18,5% επί του μηνιαίου μισθού, ενώ το επίδομα Σαββατοκύριακου στο 13,88%.

Εξάλλου, η αποζημίωση του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που απασχολείται σε απογευματινή εργασία ή με ακανόνιστο ωράριο έναρξης και λήξης εργασίας μειώνεται από το 2024 κατά 7,5%.

Σύμφωνα, ακόμη, με τις οδηγίες, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας από το 2024 θα λογίζεται κατά τις καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως 1,35 ώρες, και κατά τα Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,75 ώρες, με εξαίρεση των κρατικών υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τα Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυκτα λογίζεται ως 1,35 ώρες.

Στην περίπτωση, δε, του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας θα λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως 1,35 ώρες, και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,75 ώρες, με εξαίρεση του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες λογίζεται ως 1:1,85 ώρες.

Επίσης, σε καμιά περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση κρατικού υπαλλήλου ή ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες, πλην του Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 5.00 μ.μ., πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας, θα γίνεται αποκλειστικά με την παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή σε χρήμα ή με συνδυασμό των δύο, και με προτεραιότητα σε ελεύθερο χρόνο, όπως εγκρίνεται από τον οικείο Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας.

Χριστοδουλίδης μπροστά στην πρώτη κρίση, οι χειρισμοί και η ασπίδα προστασίας

Πέντε πανέμορφες τοποθεσίες για εξορμήσεις τον Αύγουστο - Βίντεο

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη και το κινητό ανά… χείρας για φάσσες και ορτύκια 18.000 κυνηγοί - Τι πρέπει να προσέξουν

Αυτά τα 15 επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων καταργούνται το 2024 – Σε ποια μπαίνει «ψαλίδι»

Νέα άφιξη παράτυπων μεταναστών στο Κάβο Γκρέκο – Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα

Ζέστη και σκόνη στο σημερινό «καιρικό μενού» - Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των υποψήφιων έφεδρων αξιωματικών της 2024 ΕΣΣΟ

Ενώπιον κακουργιοδικείου οδηγείται ο Ζαννέττου – Υπέγραψε εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ

Καύσιμα: Συνεχίζονται οι μειώσεις – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

Πιάνει δουλειά η Ελεγκτική για δαπάνες υποψηφίων - Το πρόστιμο και οι «τρύπες» στη νομοθεσία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική - Οι πληροφορίες που αξιολογούν για τα αίτιαΓεν.Εισαγγελέας: «Στο παρελθόν είχα οδηγίες από ΠτΔ για διαδικασία παύσης Γεν.Ελεγκτη και δεν το έκανα»

Γεν.Εισαγγελέας: «Στο παρελθόν είχα οδηγίες από ΠτΔ για διαδικασία παύσης Γεν.Ελεγκτη και δεν το έκανα»

Είχε οδηγίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο παρελθόν να ξεκινήσει διαδικασία παύσης του Γενικού Ελεγκτή και δεν το έκανε, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, την Πέμπτη κατά την δεύτερη μέρα αντεξέτασής του ενώπιον του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με το αίτημά του για παύση του Γενικού Ελεγκτή για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top