ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δαπανηρό το Προεδρικό – Πόσα θα μας στοιχίσουν οι Σύμβουλοι ΠτΔ-Υπουργών, οι ανακαινίσεις και το προεδρικό αεροσκάφος

Δαπανηρό το Προεδρικό – Πόσα θα μας στοιχίσουν οι Σύμβουλοι ΠτΔ-Υπουργών, οι ανακαινίσεις και το προεδρικό αεροσκάφος

Αρκετά δαπανηρό φαίνεται πως θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο και η Προεδρία την νέα χρονιά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2024, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση την περασμένη Πέμπτη (5/10).

Μεταξύ άλλων, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πιστώσεις για τους Συνεργάτες-Συμβούλους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και των μελών της Κυβέρνησης, για κάλυψη της αντιμισθίας των αποσπασμένων υπαλλήλων στο Προεδρικό, καθώς επίσης για την συντήρηση του προεδρικού αεροσκάφους, την προβολή του κυβερνητικού έργου και για διάφορα έργα βελτίωσης, συντήρησης ή και ανακαίνισης χώρων του Προεδρικού.

Κόστος Συμβούλων και Συνεργατών

Ειδικότερα και σύμφωνα με επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, σε αυτόν περιλαμβάνονται πιστώσεις 250.000 ευρώ, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική, και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπίωτη.

Επίσης, περιλαμβάνονται πιστώσεις 322.713 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή αντιμισθίας υπαλλήλων με απόσπαση από ΔΕΦΑ, ΡΙΚ, ΤΕΠΑΚ, ΑΤΗΚ, ΚΟΑΠ στην Προεδρία και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημειώνεται ότι, στο επεξηγηματικό σημείωμα που κατατέθηκε και στη Βουλή δεν αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που έχουν αποσπαστεί στο Προεδρικό.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέλη της Κυβέρνησης, κονδύλι 62.000 ευρώ θα έχουν στη διάθεσή τους για κάλυψη της αμοιβής των ειδικών συμβούλων-συνεργατών τους οι Υφυπουργοί Έρευνας, Ναυτιλίας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού, καθώς επίσης οι Υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Ενέργειας, Εργασίας, Εξωτερικών, Παιδείας, Μεταφορών και Υγείας.

Από πλευράς του ο Υπουργός Εσωτερικών θα έχει στη διάθεσή του ποσό 60.000 ευρώ, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών ποσό 142.000 ευρώ τόσο για κάλυψη της αμοιβής των ειδικών συμβούλων-συνεργατών όσο και την αμοιβή ειδικού συμβούλου-συνεργάτη για οικονομικά θέματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στο κεφάλαιο που αφορά το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε πιστώσεις για την αμοιβή ειδικών συμβούλων-συνεργατών για τον Υφυπουργό, Κώστα Κουμή.

Ανακαινίσεις, συντηρήσεις και βελτιώσεις Προεδρικού

Εξάλλου, στον προϋπολογισμό περιλήφθηκαν και πιστώσεις 350.000 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν διάφορες συντηρήσεις/βελτιώσεις/επεκτάσεις του Προεδρικού Μεγάρου και του περιβάλλοντα χώρου, όπως εργασίες που εμπίπτουν από τις νομοθετικές απαιτήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή (έκθεση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), τόσο στο Προεδρικό Μέγαρο όσο και σε άλλα κτήρια της Προεδρίας, (Κιγκλιδώματα στα κλιμακοστάσια του Προεδρικού Μεγάρου και στις βεράντες της Προεδρικής κατοικίας, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που επιβάλλονται να γίνουν εντός των υφιστάμενων γραφείων κ.λ.π).

Το ίδιο κονδύλι προορίζεται και για εργασίες για την ψηφιακή ασφάλεια/μελέτες, Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες/σχέδια για τον ηλεκτροφωτισμό εσωτερικά κι εξωτερικά του Προεδρικού Μεγάρου, εργασίες αποκατάστασης αίθουσας Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός της αίθουσας.

Πρόσθετα προβλέπεται αποκατάσταση χώρων υγιεινής ισογείου για τους ξένους, του χώρου υγιεινής στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κουζίνας στο γραφείο του Προέδρου και του χώρου υγιεινής στο γραφείο της Πρώτης Κυρίας, όπως επίσης και εργασίες στο χώρο στάθμευσης του γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας (αγορά και εγκατάσταση συρόμενου κάγκελου από Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και κατασκευαστικά έργα από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την τοποθέτηση του), καθώς και άλλες εργασίες για ανάδειξη του ιστορικού/ ειδικού χαρακτήρα του Προεδρικού Μεγάρου.

Επίσης, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους 100.000 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν την γραφειακή επίπλωση διαμορφωμένου διατηρητέου κτιρίου στη Λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος 13, στη Λευκωσία, της Κυβερνητικής Κατοικίας 44, στην οδό Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, στους Αγίους Ομολογητές, καθώς και κάλυψη αναγκών αντικατάστασης πεπαλαιωμένων επίπλων στην Προεδρική Οικία και επίπλωση γραφείων και άλλων χώρων του Προεδρικού Μεγάρου.

Ακόμη στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πιστώσεις 320.000 ευρώ που προορίζονται, μεταξύ άλλων, να καλύψουν δαπάνες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Πιστοποίηση του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (Κανονισμός ΕΜΑΣ), για τη μετατροπή του Προεδρικού Μεγάρου σε Κτίριο μηδενικών αποβλήτων στις χωματερές (zero waste to landfill), στα πλαίσια των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του νομοθετικού Πακέτου Fit-For-55, καθώς και για θέματα ασφάλειας και υγείας με βάση τις συστάσεις που έγιναν, που περιλαμβάνει την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για όλους τους χώρους του Προεδρικού Μεγάρου, την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, τις μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε όλους τους χώρους καθώς και την εκπαίδευση και καθοδήγηση της Ομάδας Ασφάλειας και Υγείας για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως επίσης για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του έργου της Γραμματείας Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, για τη θέσπιση του Μηχανισμού Παρακολούθησης και Συντονισμού Κυβερνητικού και Έργου και αφορά οργανωτικές πτυχές και την εκπόνηση εγχειριδίων ή άλλων εργαλείων και για την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους.

Έξοδα χρήσης προεδρικού αεροσκάφους

Στον προϋπολογισμό, επίσης, περιλήφθηκαν πιστώσεις 650.000 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν στα έξοδα χρήσης του αεροσκάφους, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από την Ελληνική Δημοκρατία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι, στα έξοδα χρήσης περιλαμβάνονται το κόστος της επίγειας εξυπηρέτησης του αεροσκάφους για τις υπηρεσίες της εταιρείας «handling agent», για τις υπηρεσίες «catering», για τα καύσιμα, το κόστος συντήρησης και λοιπά έξοδα.

Προβολή πολιτικών της Κυβέρνησης

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται και πιστώσεις 600.000 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν τη προβολή των πολιτικών της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο επεξηγηματικό σημείωμα, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και της προβολής των κύριων προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης.

Ο στόχος της επικοινωνιακής στρατηγικής σε σχέση με επιλεγμένες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, προστίθεται, επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων των τμημάτων του ΓΤΠ και με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στο έπακρο η μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει το ΓΤΠ σε παρόμοιας φύσεως εκστρατείες.

«Οι επικοινωνιακές δράσεις ή εκστρατείες που θα προκύψουν έχουν ως κύριο στόχο την προώθηση των πολιτικών της Κυβέρνησης. Προώθηση στο πλαίσιο αυτό γίνεται και για τις δραστηριότητες του ιδίου του ΓΤΠ», αναφέρεται περαιτέρω.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επισημαίνεται, οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υφυπουργεία, γραφεία Επιτρόπων, δεν διαθέτουν κονδύλι για διαφωτιστικές δράσεις ή εκστρατείες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έντυπη διαφήμιση, εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων, παραγωγών, παραγωγή ενημερωτικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων, εκτύπωση αφισών, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, παρακολούθηση και διοχέτευση πληροφοριών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ηλεκτρονικές πλατφόρμες / portals, καθώς και έρευνες αγοράς κλπ.

«Ενώ υπάρχει και ανάγκη για δράσεις ή ενημερωτικές εκστρατείες σε θέματα που αφορούν προβολή σε κινηματογράφους και οριζόντιες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς και προβολή σε πλατφόρμες, αεροσκάφη, ΜΜΕ και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης αποδεκτών στο εξωτερικό», αναφέρεται ακόμη.

Επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας

Πέραν των πιο πάνω, στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 περιλαμβάνονται πιστώσεις 123.984 ευρώ, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως του Κυβερνητικού Εκπροσώπου (26.496 ευρώ), της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω (26.496 ευρώ), του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας (26.496 ευρώ), του Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα (26.496 ευρώ), παρά το γεγονός πως η εν λόγω θέση δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί, και του Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό (18.000 ευρώ).

Περιλαμβάνονται, επίσης, πιστώσεις 13.440 ευρώ που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας των Επιτρόπων Περιβάλλοντος, Προεδρίας, Ισότητας, του Πολίτη (παρότι η εν λόγω θέση δεν υπάρχει) και Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων -θέση η οποία δεν υπάρχει-, καθώς και του Εκπροσώπου της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη ΔΕΑ (2.280 ευρώ έκαστος).

Άλλες πιστώσεις ύψους 18.000 ευρώ προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως που παραχωρείται στον ασκούντα καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 94.507 και ημερομηνία 1/3/2023, ενώ πιστώσεις 5.844 ευρώ προορίζονται να καλύψουν το επίδομα ευθύνης που παραχωρείται στον ασκούντα καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 94.507 και ημερομηνία 1/3/2023.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Ο «χάρτης» της φτώχειας στην Κύπρο - Πόσα άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο

Παραλίες: Ξεκίνησε ο «πόλεμος» της πετσέτας - Χρεώνουν κρεβατάκια μέχρι και… 10 ευρώ λόγω νερού και αναψυκτικού

Ξενοδοχεία: 9 στις 10 διανυκτερεύσεις από ξένους τουρίστες – Αύξηση 21,4% σε σχέση με το 2023

Στους δρόμους από αύριο η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει

Έφυγε από τη ζωή ηλικιωμένη γυναίκα από θερμοπληξία - Άλλα τρία πρόσωπα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σοφία Χατζηπαντελή: Φωτογραφίζεται φορώντας μόνο τις μπότες της και «κολάζει» τα social mediaΈτσι προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στον Φαρμακά - Τέθηκε υπό έλεγχο, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή

Έτσι προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στον Φαρμακά - Τέθηκε υπό έλεγχο, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή

Τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς στον Φαρμακά, ανέλυσαν από νωρίς το πρωί οι αρμόδιες Αρχές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top