ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έως 22 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Έως 22 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2024 για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, άρχισε την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024 στις 9:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 στις 24:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα δέχεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων για ακόμη πέντε ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 24:00 και τονίζει ότι μετά και την παρέλευση των πέντε επιπρόσθετων ημερολογιακών ημερών, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Διευκρινίζει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις ΠΕΠ 2024 θα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτήν θα μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Προσθέτει ότι οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και επιθυμούν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις στις ΠΕΠ 2024, θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις ΠΕΠ 2024 τα σχετικά πεδία και εξηγεί πως όσοι αιτηθούν παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις ΠΕΠ 2024 την Αίτησή τους για παροχή Διευκολύνσεων, την οποία θα έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά, να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. Απόφαση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ιατρικά πιστοποιητικά, άλλες αξιολογήσεις κλπ) και να τα παραδώσουν στον/στην αρμόδιο/α για το θέμα καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου τους.

Αναφέρει ακόμα ότι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και άτομα τα οποία διαμένουν στο εξωτερικό και θα υποβάλουν αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα και τα απαραίτητα ιατρικά ή άλλα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά προς υποστήριξη της αίτησής τους.

Προσθέτει ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ενημερώσει όλους τους/τις υποψήφιους/ες στους/στις οποίους/ες θα εγκριθεί η παροχή διευκολύνσεων και ότι η αρμόδια για το θέμα Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου θα μεριμνήσει για τη διαδικασία παροχής τους κατά τις ΠΕΠ 2024.

Οι υποψήφιοι της Εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας η οποία απαιτείται για σκοπούς εισδοχής στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας (Πλαίσιο 9), αλλά και οι υποψήφιοι που θα αιτηθούν πριμοδότηση ως διακριθέντες αθλητές, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2024 (Τόμος Α΄, σελ. 73-81) και να αποστείλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2024, θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν στο Υπουργείο Άμυνας επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους υποψήφιους για τις Στρατιωτικές Σχολές βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2024 (Τόμος Α΄, σελ. 97-114).

Διευκρινίζει ακόμα πως σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας για το έτος 2023, στην κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων, εφόσον ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Προσθέτει πως οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, με την κατηγορία Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διευκρινίζει επίσης ότι οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων, οι οποίοι δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν δικαιούνται να εισαχθούν στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, αλλά μπορούν άλλες διαδικασίες (π.χ. εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού), οι οποίες αποφασίζονται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας.

Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων και άτομα τα οποία διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να συμμετέχουν στις ΠΕΠ 2024, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) μέχρι και την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου) τα σχετικά έγγραφα.

Η Υπηρεσία αναφέρει ακόμα ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ΠΕΠ 2024 θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη εξέτασης €25.00, κάθε μαθήματος Πρόσβασης καθώς και €50.00 της Πρακτικής Δοκιμασίας από την Πέμπτη, 4 Απριλίου μέχρι την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024.

Αναφέρει ακόμα ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΝ (ypp16739) ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2024 (https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp16739), συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των τελών για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2024.

Οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, στην περίπτωση που εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών, θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα και τα σχετικά επικαιροποιημένα πρωτότυπα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ή πιστά αντίγραφα αυτών.

ΑΠΟ ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Θλίψη στον Κυπριακό πολιτισμό: Πέθανε η Ελένη Νικήτα - Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Συμπλοκή νεαρών στην Λευκωσία: Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες - Διερευνά τους ισχυρισμούς τους η Αστυνομία

Στο νοσοκομείο 19χρονος - Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε πάσσαλο

Ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο η σκόνη: Ο λόγος που «προτιμά» τη χώρα μας – «Αυξομειώσεις μέχρι τη Δευτέρα»

Πράξη ανθρωπιάς από Κύπριο: Νοικιάζει αφιλοκερδώς την οικία του σε μητέρα μονογονιό 5 ανήλικων παιδιώνΑυτός διορίστηκε ειδικός σύμβουλος του ΠτΔ για θέματα εκπαίδευσης

Αυτός διορίστηκε ειδικός σύμβουλος του ΠτΔ για θέματα εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με απόφασή του διόρισε τον Γεώργιο Σκαλιά ως Ειδικό του Σύμβουλο για θέματα Εκπαίδευσης. Ο διορισμός του είναι άνευ απολαβών και δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εκτελεστικές αρμοδιότητες και εξουσίες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top