ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Εργασίας: Εξέφρασε βεβαιότητα για κάλυψη αναγκών αγοράς εργασίας

Υπ. Εργασίας: Εξέφρασε βεβαιότητα για κάλυψη αναγκών αγοράς εργασίας

Τον απολογισμό και τον προγραμματισμό της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου του Υπουργείου Εργασίας για τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο της διακυβέρνησης αντίστοιχα παρουσίασε την Τρίτη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της αγοράς εργασίας θα καλυφθεί ως αποτέλεσμα των δράσεων που προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο.

Διαβεβαίωσε επίσης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση της Κυβέρνησης για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες να εξορθολογίσει την επενδυτική πολιτική του ΤΚΕ ώστε να σταματήσει η αύξηση της οφειλής του κράτους προς το Ταμείο.

Ξεκινώντας από τον απολογισμό του έργου του Υπουργείου με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, δίνοντας έμφαση στις ενισχυμένες απολαβές για τους εργαζόμενους, στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη μεγαλύτερη υποστήριξη των νέων εργαζομένων. Επιπρόσθετα, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την επιτάχυνση της καταβολής του ανεργιακού επιδόματος, σύμφωνα με τα οποία επιταχύνθηκε η διαδικασία και πλέον πέραν του 80% των αιτητών λαμβάνει την πρώτη πληρωμή σε περίπου ενάμιση μήνα από την πρώτη ανανέωση της εγγραφής στο μητρώο ανέργων, σε αντιδιαστολή με τις πολύμηνες καθυστερήσεις του παρελθόντος.

Ειδικότερα, ο κ. Παναγιώτου στάθηκε στην ενίσχυση των απολαβών 180.000 εργαζομένων με τη συμφωνία αυξημένου ποσοστού καταβολής της ΑΤΑ, το διάταγμα αύξησης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού στα €1.000 που επηρέασε 25.000 χαμηλόμισθους και το διάταγμα αύξησης κατώτατων μισθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, από την οποία επωφελήθηκαν 5.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας με τον νόμο για την αξιοποίηση της τηλεργασίας από οργανισμούς και επιχειρήσεις, το διάταγμα για τη διακοπή των εργασιών λόγω καύσωνα στις μεταφορές και τα εργοτάξια και τον νόμο για την προστασία των εργαζομένων από την παρατεταμένη ορθοστασία.

Αναφορικά με την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ανέδειξε την καταβολή της θεσμοθετημένης σύνταξης εντός ενός μηνός για 6.000 νέους συνταξιούχους ετησίως, με την ανταπόκριση στο 95% των 220.000 εισερχόμενων κλήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο και με την επιτάχυνση κατά 60% στην εξέταση των αιτημάτων των εργοδοτών για άδειες εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην επιτάχυνση της καταβολής του ανεργιακού επιδόματος, με πέραν του 80% των ανέργων να λαμβάνουν την πρώτη πληρωμή για το ανεργιακό επίδομα μέσα σε ενάμιση μήνα από την πρώτη ανανέωση της εγγραφής τους στο μητρώο ανέργων.

Σχετικά με την υποστήριξη των νέων εργαζομένων για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, αναφέρθηκε στη Συμφωνία για την αύξηση κατά €100 των απολαβών για 500 νέους ασκούμενους δικηγόρους και μηχανικούς, την έναρξη των Συμβάσεων για προγράμματα ανάπτυξης πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων για 34.000 συμμετέχοντες, και με τον Νόμο για την αύξηση της άδειας μητρότητας στους πεντέμισι μήνες για 5.000 νέες εργαζόμενες μητέρες.

Στη δεύτερη ενότητα της παρουσίασης, ο κ. Παναγιώτου παρουσίασε τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας για τον δεύτερο χρόνο διακυβέρνησης, ο οποίος, όπως είπε, βασίζεται στην καλύτερη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών της εργασίας, στην αποτελεσματικότερη στελέχωση της αγοράς εργασίας, στην περαιτέρω στήριξη των εργαζομένων γονιών, στην ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, στη δραστική αντιμετώπιση της παράνομης εργασίας, στην επένδυση στη μάθηση και στην ανάπτυξη των εργαζομένων, στη στρατηγική αναβάθμιση της ασφάλειας στην εργασία και στη μεθοδική προεργασία για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Συγκεκριμένα, ως προς τις συνθήκες εργασίας το Υπουργείο προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, με Σχέδιο Κινήτρων για τους εργοδότες που εφαρμόζουν καλές εργασιακές πρακτικές και με την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς, για την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

Ως προς την αποτελεσματική στελέχωση της αγοράς εργασίας, ο Υπουργός έκανε λόγο για περαιτέρω αξιοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση του κυπριακού κορμού της οικονομίας, σε συνδυασμό με στοχευμένα σχέδια που τίθενται άμεσα σε εφαρμογή με προσέλκυση Ευρωπαίων εργαζομένων, τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής απασχόλησης των ξένων φοιτητών και διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Για τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων, είπε ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταβολή του επιδόματος της γονικής άδειας και στους αυτοεργοδοτούμενους γονείς, την ηλικιακή επέκταση και την στοχευμένη αύξηση της γονικής άδειας, την άμεση καταβολή και την αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού για το βοήθημα τοκετού και τον εκσυγχρονισμό του Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής.

Σχετικά με την παράνομη εργασία, ο κ. Παναγιώτου έκανε λόγο για κλιμακωτές αυξήσεις των ποινών και αυξήσεις των ελέγχων κατά 65% τους ελέγχους, με παράλληλη ηλεκτρονική απογραφή του συνόλου των εργαζομένων και υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των νέων για την αξία της κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο του Εθνικού Έτους Νεολαίας.

Αναφορικά με τη μάθηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων, είπε ότι θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα με επίκεντρο τις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες για 34.000 εκπαιδευόμενους, αναβαθμίζοντας το πλαίσιο πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων για την προώθηση της εξειδίκευσης, και διασυνδέοντας τη γνώση και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με την έκδοση και την ανανέωση αδειών εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών.

Είπε επίσης ότι θα αναβαθμιστεί στρατηγικά η ασφάλεια στην εργασία αυστηροποιώντας τα επίπεδα ασφαλείας σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες για την αποφυγή ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και με την προώθηση της συμφωνίας για την προεκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας, ως προϋπόθεσης για την εργασία σε εργοτάξια.

Τέλος, ανέφερε ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, διορθώνοντας στρεβλώσεις και επιλύοντας προβλήματα με παρεμβάσεις όπως η στοχευμένη ελάφρυνση για την αναλογιστική μείωση των πρόωρων συντάξεων και αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες που θα εποπτεύουν τον ενισχυμένο δεύτερο ασφαλιστικό πυλώνα.

Ερωτηθείς μετά το τέλος της παρουσίασης αν θεωρεί ότι θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της αγοράς εργασίας ως αποτέλεσμα των δράσεων που προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο, δεδομένων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά τα λεγόμενά τους πολλές επιχειρήσεις ως προς την ανεύρεση κατάλληλου εργατικού δυναμικού, ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η αγορά εργασίας θα στελεχωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της, αξιοποιώντας τόσο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και εργαζόμενους από το εξωτερικό όπου αυτό δεν είναι επαρκές.

Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του για την προοπτική καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για θέματα που αφορούν στη στελέχωση της αγοράς εργασίας και την έλευση εργαζομένων από τρίτες χώρες, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του δεν θα επηρεαστεί η οικονομία με τρόπο αρνητικό λόγω μη επαρκούς στελέχωσης της αγοράς εργασίας.

Σε άλλη ερώτηση για το αν υπήρξε κάποιος τομέας κατά το πρώτο έτος διακυβέρνησης όπου το Υπουργείο δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την πρόοδο που επιθυμούσε, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι διαμορφωμένο με ρεαλιστικό και ορθολογικό τρόπο με αποτέλεσμα να μην προκύψουν εκπλήξεις κατά το πρώτο αυτό έτος υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος.

Συμπλήρωσε ότι στην πορεία προκύπτει ότι ο κοινωνικός διάλογος ενδεχομένως να χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, είναι ωστόσο απαραίτητος για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη συναίνεση, ενώ στην προσπάθεια της επιτάχυνσης της εξέτασης διαφόρων αιτημάτων προκύπτουν φυσικοί περιορισμοί μέσα και από τις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές, σημειώνοντας πως σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο πέτυχε σε συνεργασία με τα στελέχη του και όλους τους εμπλεκόμενους τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ερωτηθείς για το ύψος του κρατικού χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αν υπάρχουν μέτρα για τη μείωσή του, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι το ΤΚΕ είναι βιώσιμο για τις επόμενες και τις μεθεπόμενες γενιές και συνεχίζοντας την προσεκτική του διαχείριση θα παραμείνει βιώσιμο για πολλές δεκαετίες.

Προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση έχει εκφράσει δημόσια σαφή πολιτική βούληση για εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου μέσω της επικείμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ως προς την οποία το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε παράλληλα με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη μείωση του δημόσιου χρέους να αξιοποιείται μέρος των δυνατοτήτων του Ταμείου για ενισχυτικές επενδύσεις προς ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες του προκύπτουν από το σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη βιωσιμότητα του Ταμείου» και επανέλαβε την πρόθεση της Κυβέρνησης για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες να εξορθολογίσει την επενδυτική πολιτική του ΤΚΕ ώστε να σταματήσει η αύξηση της οφειλής του κράτους προς το Ταμείο, η οποία έχει υπερβεί τα 10 δισεκ. ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Μέχρι πότε θα μας «πνίγει» η σκόνη - Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

Χειροπέδες σε 31χρονο για έκρηξη σε υποστατικό στον Πρωταρά

Πασχαλινά αυγά από «χρυσάφι» - Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές του κακάο; Οι λόγοι, το ποσοστό και η νόσος του μαύρου λοβού

Δρόμος Πάφου-Πόλης: Έμεινε στα χαρτιά η ολοκλήρωση της Α’ φάσης λόγω καθυστερήσεων - Εν αναμονή αποφάσεων

Εκλογές 2024: Τα μηνύματα του εκλογικού σώματος και η χαλαρή ψήφοςLIVE: Παγκόσμια ανησυχία - Ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Έκρηξη από πύραυλο κοντά σε μεγάλη αεροπορική βάση

LIVE: Παγκόσμια ανησυχία - Ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Έκρηξη από πύραυλο κοντά σε μεγάλη αεροπορική βάση

Ισραηλινός πύραυλος έπληξε το Ιράν, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί πάνω από πολλές πόλεις, σύμφωνα με το Associated Press. Το ThemaOnline σας μεταφέρει τις εξελίξεις 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top