ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές οι ομάδες πληθυσμού έχουν δικαίωμα σε χαμηλότερη χρέωση στο ρεύμα - Ποιος επωμίζεται το κόστος;

Αυτές οι ομάδες πληθυσμού έχουν δικαίωμα σε χαμηλότερη χρέωση στο ρεύμα - Ποιος επωμίζεται το κόστος;

Μπορεί τα μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας να δίνουν μικρή ανάσα στον γενικό πληθυσμό της Κύπρου τους τελευταίους μήνες, ωστόσο υπάρχει ένα εργαλείο για την προστασία των ευάλωτων πελατών της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτό το εργαλείο προέρχεται με σχετική Απόφαση και σχετικά Διατάγματα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΕΕB) και καθορίζει τις κατηγορίες ευάλωτων πελατών που είναι δικαιούχοι της ειδικής διατίμησης. 

​​Η ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών με κώδικα 08, ισχύει για τους πελάτες που είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που ένα παιδί εμπίπτει στις κατηγορίες ευάλωτων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί η οικογένεια του να επωφεληθεί από την έκπτωση στον λογαριασμό ηλεκτρισμού της.

Οι ευάλωτοι πελάτες με διατίμηση 08, επωφελούνται έως και 20% έκπτωση σε κάθε λογαριασμό ρεύματος.

Κατηγορίες και αριθμός δικαιούχων

Οι δικαιούχες ομάδες πελατών έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες από 8 σε 18, μετά από αρκετές συζητήσεις για να διευρυνθεί η λίστα. Οι δικαιούχοι σήμερα αγγίζουν τις 18.100 οι οποίοι είναι σύμφωνα με την ΑΗΚ εντεταγμένοι στην ειδική οικιακή διατίμηση 08.

Δικαιούχοι:

 1. Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 2. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 3. Τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 4. Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 5. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 6. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 7. Λήπτες Επιδόματος Διακίνησης σε αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 8. Λήπτες Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας
 9. Παθόντες οι οποίοι είναι δικαιού​​​​χοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, τα στοιχεία των οποίων θα λαμβάνονται σε συνεχή βάση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, που λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου Ν.114/1988, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται
 10. Νεφροπαθείς περιτοναϊκής κάθαρσης τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 11. Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 12. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 13. Άτομα με ενεργή Μεγαλακρία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 14. Άτομα με ενεργή νόσο Cushing τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 15. Άτομα με ενεργό Φαιοχρωμοκύττωμα τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 16. Άτομα με αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 17. Ασθενείς με μόνιμη τραχειοστομία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 18. Ασθενείς με πρωτοπαθή ή μεταστατικό όγκο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

 Ποιος επωμίζεται το κόστος της έκπτωσης των ευάλωτων πελατών;

Ενα ερώτημα το οποίο εύλογα γεννιέται, είναι ποιος επωμίζεται το κόστος και το ποσό το οποίο αποκόβεται ως έκπτωση στις ευάλωτες ομάδες. 

Η απάντηση έρχεται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2022-2030, το οποίο αναφέρει 3 μέτρα για την κάλυψη του εν λόγω κόστους.

 Μέτρο 1: τα μειωμένα έσοδα της ΑΗΚ που προκύπτουν από την εφαρμογή της ειδικής διατίμησης (περίπου €10 εκατομμύρια/έτος για όλες τις κατηγορίες) ανακτώνται αναλογικά από όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού μέσω Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρισμού.

Μέτρο 2: η παροχή χορηγίας γίνεται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)(περίπου 10 εκατομμύρια/έτος για όλες τις κατηγορίες ευάλωτων για το 2023) το οποίο χρηματοδοτείται από το Τέλος Κατανάλωσης που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρισμού.

Μέτρο 3: η χορηγία παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Περίπου €1 εκατομμύριο το έτος δαπανείται για όλες τις κατηγορίες ευάλωτων.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

• Απλήρωτα χιλιάδες εξώδικα από τις κάμερες: Το νέο αυστηρό σύστημα και η αναμονή για τα κλιμακωτά πρόστιμα

• Καύσιμα: Καλά τα νέα για τους καταναλωτές – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

• Φόνος Ορμήδεια: Δηλώνει αθώος στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας ο Αντωνίου - Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης

• Έμπλεξε 22χρονος: Νόμιζε ότι οδηγούσε... αεροπλάνο με την ταχύτητα που πήγαινε - Δεν είχε ούτε άδεια

• Στα χέρια της Αστυνομίας 55χρονος: Επιτέθηκε σε 48χρονο με εργαλείο οικοδομών και τον έστειλε στο νοσοκομείο

• Κάνει «θραύση» η κυπριακή ταινία στο Netflix - Κατέκτησε την πρωτιά με εκατομμύρια θεάσειςΟι αποφάσεις του Υπουργικού για τη στεγαστική πολιτική - Εγκρίθηκαν τα Ειδικότερα Κριτήρια για τα Σχέδια

Οι αποφάσεις του Υπουργικού για τη στεγαστική πολιτική - Εγκρίθηκαν τα Ειδικότερα Κριτήρια για τα Σχέδια

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top