Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετοιμάζει νομοσχέδιο ο Ιωνάς για τα στημένα παιχνίδια του ποδοσφαίρου - Ερχονται βαριά πρόστιμα

Ετοιμάζει νομοσχέδιο ο Ιωνάς για τα στημένα παιχνίδια του ποδοσφαίρου - Ερχονται βαριά πρόστιμα

Διαβάστε τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο του Ιωνά Νικολάου για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων.

Σε γραπτή του ανακοίνωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Ιωνάς Νικολάου αναφέρει πως μετά και τα τελευταία γεγονότα που δημιουργηθεί με τους προσυνεννοουμένους αγώνες, ετοιμάζει νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Ο Ιωνάς Νικολάου στην ανακοίνωση του αναφέρει «Το γεγονός ότι στην χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένη νομοθεσία, ούτε νομικές δυνατότητες, για εξιχνίαση υποθέσεων χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και οι προειδοποιήσεις από την ΟΥΕΦΑ ότι βρισκόμαστε στις πιο ψηλές θέσεις των χωρών για τις οποίες υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή σε προσυνεννοουμένους αγώνες, σε βαθμό που κινδυνεύουν οι κυπριακές ομάδες να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει οδηγήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην απόφαση να ετοιμάσει νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του φαινομένου».

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αυτό εισάγει μέτρα για την πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων ως φαινομένου διαφθοράς στον αθλητισμό και περιλαμβάνει διατάξεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, παρέχοντάς τους τα αναγκαία ανακριτικά εργαλεία, περιλαμβανομένης της δυνατότητας συλλογής τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και αποκάλυψης λογαριασμών. Σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο για άρση του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας θα αποτελέσουν επαρκές νομικό πλαίσιο για εξιχνίαση και καταστολή των φαινομένων, αφού οι εμπειρογνώμονες της ΟΥΕΦΑ, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους με στελέχη της Αστυνομίας και της ΚΟΠ, επισήμαναν ότι σε χώρες που εξιχνιάστηκαν τέτοιες υποθέσεις αυτό επιτεύχθηκε μετά από παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο, καθίσταται υποχρεωτική η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα δεσμεύει όλους τους αθλητές και αθλητικούς παράγοντες του αθλητισμού και συστήνεται Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία, μεταξύ άλλων θα έχει αρμοδιότητα να επιτηρεί την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αναλαμβάνει δράσεις και να εκδίδει οδηγίες για εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση ή και αποτροπή της χειραγώγησης αποτελεσμάτων και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή διερευνά αυτεπάγγελτα ή εξετάζει καταγγελίες που αφορούν παραβάσεις του νόμου, συλλέγει πληροφορίες ή στοιχεία από πρόσωπα που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της και σχετίζονται με την εφαρμογή, συμμόρφωση ή παράβαση των διατάξεων του νόμου και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι για διερεύνηση ποινικών ευθυνών, υποβάλλει το πόρισμα της και τα στοιχεία που συγκέντρωσε στο Γενικό Εισαγγελέα για σκοπούς διεξαγωγής ποινικών ανακρίσεων. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το νομοσχέδιο αφορά όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και δεν θα περιορίζεται στο ποδόσφαιρο, ενώ θα ποινικοποιεί οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί στη χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος, με ποινή που μπορεί να φτάσει τα επτά χρόνια φυλάκισης και τα €300.000 ευρώ πρόστιμο.

Περαιτέρω, μέσα από το Νόμο, δημιουργείται ιδιώνυμο αδίκημα για την δωροδοκία- δωροληψία που σκοπό έχουν την αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €100000, απαγορεύεται ο στοιχηματισμός σε αθλητές, αθλητικούς παράγοντες και παράγοντες αθλητικών ομοσπονδιών, απαγορεύεται η διάδοση εμπιστευτικών, των ομάδων, πληροφοριών και καθιερώνεται η υποχρέωση για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής για παραβάσεις του νόμου.

Σημαντική είναι επίσης, η ρύθμιση του ασυμβίβαστου στην ιδιότητα του αθλητή και αθλητικού παράγοντα με την ιδιότητα του εκπροσώπου ή συμβούλου αθλητών και την ιδιότητα των συμμέτοχων σε επιχειρήσεις παροχής στοιχήματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και σε περίπτωση παράλειψης αποκάλυψης του ασυμβιβάστου θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €75.000.

Άλλες πρόνοιες που θα εμπεριέχονται στον Νόμο είναι:

  • Η δυνατότητα να ζητεί από την διοργανώτρια ομοσπονδία τη μετάθεσης της ώρας ενός αγώνα ή αναβολή της διεξαγωγής του, σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής σαφής πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος αγώνας ή αθλητικό γεγονός πιθανόν να είναι αντικείμενο χειραγώγησης.
  • Η προστασία της ταυτότητας των προσώπων που παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή και του περιεχομένου των παρεχομένων πληροφοριών, η προστασία των προσώπων που δεσμεύονται με συμβόλαιο με οποιανδήποτε αθλητική εταιρεία ή αθλητικό σωματείο ή αθλητική ομοσπονδία από επιβλαβείς για τον ίδιο ενέργειες που συνδέονται ή οφείλονται με την αποκάλυψη πληροφοριών ή στοιχείων και η παροχή προστασίας σε πρόσωπο που έχει σχέση με την αποκάλυψη και χρησιμοποιείται ως μάρτυρας σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.
  • Η υποχρέωση στις ομοσπονδίες να διατηρούν σχετικό μητρώο, όπου θα καταγράφεται τυχόν εμπλοκή αθλητή σε προσυνεννοημένους αγώνες καθώς επίσης και τυχόν καταδίκες του. Οι πληροφορίες αυτές θα συνοδεύουν την μπλε κάρτα του αθλητή, όταν αυτή θα αποστέλλεται στην οικεία ομοσπονδία του κράτους στο οποίο ο αθλητής θα αγωνιστεί όταν φύγει από την Κύπρο.
  • Όλες οι ομοσπονδίες θα έχουν την υποχρέωση να συντάξουν κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, ο οποίος θα υπογράφεται από όλους τους αθλητές και αθλητικούς παράγοντες. Η παράλειψη υπογραφής του θα επιφέρει την απαγόρευση την καθοιονδήποτε τρόπο ενασχόληση τους με τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Για σκοπούς του συγκεκριμένου νόμου ως «αθλητής» θεωρείται κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε αθλητικό σωματείο που συμμετέχει σε αθλητική δραστηριότητα ή αγώνες στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει το προπονητή και τους βοηθούς του και ως «αθλητικός παράγοντας»  κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει οργανωτική, διοικητική, διευθυντική, τεχνική ή άλλη παρόμοιας φύσεως θέση σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο ή ομοσπονδία και περιλαμβάνει διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές αγώνα, παρατηρητές διαιτησίας, μέλη διοικητικών συμβουλίων σωματείων, ομάδων και ομοσπονδιών, κάθε μέλος του ιατρικού ή τεχνικού επιτελείου, και οποιοδήποτε έμμισθο στέλεχος αθλητικού σωματείου ή ομάδας.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Ακύρωση διαγωνισμού για το νέο κτίριο της Νομικής Υπηρεσίας – Η επίσημη ανακοίνωση του Υπ. Μεταφορών

Τ/κ ΜΜΕ για επίθεση σε 13χρονο μαθητή: «Το έκαναν επειδή έχει Τ/κ γονιό»

Επεισόδια στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 26χρονο - Συνδέθηκε επιστημονικά με φωτιά σε κουρείο

Qatargate: Ελεύθερος ο Παντσέρι - Ήταν σε κατ' οίκον περιορισμό

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή επί της σορού της 65χρονης Γεωργίας - Τα ευρήματα

Έμπειρος πιλότος ο 65χρονος Μιχάλης Λάμπος που ανασύρθηκε νεκρός από το ελικόπτερο στην Εύβοια - ΒίντεοΚάλεσμα MED9 για γρήγορη επανέναρξη συνομιλιών και διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου - Στην Κύπρο η προεδρία για το 2024

Κάλεσμα MED9 για γρήγορη επανέναρξη συνομιλιών και διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου - Στην Κύπρο η προεδρία για το 2024

Για γρήγορη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τον διορισμό ενός απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών που θα παρέχει σημαντική στήριξη σε αυτή τη διαδικασία καλούν τα εννιά μεσογειακά κράτη που μετέχουν στην ομάδα MED9 στην Διακήρυξη που υιοθετήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής τους στη Μαλτα, στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top