Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Έκθεση Γ.Ε για τον Δ. Λεμεσού: Άλλαξαν χρήση υποστατικού μπροστά από την Επαρχιακή Διοίκηση - Συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο είχε εμπλοκή στην αδειοδότηση της Μαρίνας Λεμεσού

02.12.2016
13:59
Οικονομία

Οι διαδικασίες έκδοσης αδειών, διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, αλλά και απόφαση για αλλαγή χρήσης του περιπτέρου μπροστά στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, βρέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του διαχειριστικού ελέγχου που διενέργησε για το Δήμο Λεμεσού, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

Σε σχέση με την έκδοση αδειών, η Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή της που απέστειλε στο Δήμαρχο το Μάρτιο του 2015 επικεντρώθηκε στην ανέγερση επταώροφης οικοδομής επί της λεωφόρου Μακαρίου ΙΙΙ, οι αποφάσεις για την οποία λήφθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2005 και τέλη Ιουλίου 2007 με μελετητή του έργου αρχιτεκτονικό γραφείο που άνηκε σε άτομο με στενή οικογενειακή σχέση με το Δήμαρχο.

«Δεν έχουμε διαπιστώσει παραβίαση των νόμων αυτών από μέλη του νυν Δημοτικού Συμβουλίου», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία στη σύστασή της.

Θεωρούμε ωστόσο, σημειώνει, «ότι παραμένει η ανάγκη, κατά το δυνατό, αποφυγής από τους ασκούντες δημόσια εξουσία καταστάσεων που δημιουργούν στους πολίτες την εντύπωση ύπαρξης ευνοϊκής μεταχείρισης ιδιωτών».

Εκφράζει τη θέση ότι «σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει αυξημένη ανάγκη, αν δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα στη βάση των αιτιών που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, π.χ. με τη μη επαγγελματική δραστηριοποίηση στα όρια του οικείου Δήμου, τουλάχιστον να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα καθήκοντα να ασκούνται αυστηρά σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της υπεροχής του δημοσίου συμφέροντος».

Αυτό, προσθέτει, «αφορά τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα στελέχη του Δήμου».

Στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι «στις 15.11. Στις 15.11.2005, σε συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής του Δήμου, Πρόεδρος της οποίας ήταν τότε ο μελετητής του Έργου, αποφασίστηκε όπως εγκριθεί η έκδοση της εν λόγω Πολεοδομικής Άδειας».

Σημειώνεται ότι «ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σύμφωνα με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας, αποχώρησε κατά την εξέταση του θέματος, λόγω του ότι ήταν ο μελετητής του έργου».

Στις 17.11.2005, προστίθεται, «το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, στην οποία παρευρίσκετο ο μελετητής του Έργου και Πρόεδρος της Πολεοδομικής Επιτροπής που αναφέρεται πιο πάνω, επικύρωσε ομόφωνα το πρακτικό της Πολεοδομικής Επιτροπής και κατά συνέπεια ενέκρινε την έκδοση της πιο πάνω πολεοδομικής άδειας».

«Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η παρουσία στις συνεδριάσεις μελετητών (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων-μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών κ.λπ.) ή δικηγόρων, λογιστών κ.λπ., τη στιγμή που συζητείται η αίτηση για την οποία εκπροσωπούν τους αιτητές, είναι παράτυπη και παραβιάζει τις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου», αναφέρεται.

Παράλληλα, ο Δήμος απάντησε αρνητικά σε ερώτημα αν το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σχεδιασμό ή και την αδειοδότηση της Μαρίνας Λεμεσού. «Είχε όμως αναλάβει τη μελέτη για αποκατάσταση του κελύφους των διατηρητέων αποθηκών που βρίσκονται δίπλα από τη Μαρίνα». Η έκδοση όμως της πολεοδομικής άδειας, αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, «έγινε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως».

Οι αποφάσεις του Δήμου να είναι πλήρως τεκμηριωμένες

Εξάλλου, η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει σε σύσταση για τεκμηρίωση των αποφάσεων του Δήμου σε σχέση με την απόφαση που λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε δημοτικούς χώρους και υποστατικά του δήμου που προκηρύχθηκε το 2015 με τελική απόφαση ακύρωσης τον Φεβρουάριο 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι όπως «οι αποφάσεις που λαμβάνει ο Δήμος όσον αφορά τη διεκπεραίωση διαγωνισμών θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να βασίζονται στις πρόνοιες της νομοθεσίας».

Πρόκειται συγκεκριμένα για θέμα για το οποίο απευθύνθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία η Δημοτική Γραμματέας τον Οκτώβριο του 2015 ζητώντας να πληροφορηθεί κατά πόσο ο Δήμος μπορούσε να δεχθεί προσφορές για ποσό χαμηλότερο της κατώτατης ωριαίας αμοιβής €6,21 ή θα έπρεπε να τις απορρίψει, αφού στους όρους του διαγωνισμού αναφερόταν ότι ο Δήμος δεν θα αποδεχθεί προσφορές χαμηλότερες των αποδοχών που είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εργασίας και η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε απαντήσει με εισήγηση όπως ζητηθούν διευκρινίσεις από τους προσφορόδοτες.

Η Δημοτική Γραμματέας πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι «ο Δήμος, αφού αξιολόγησε τις απαντήσεις των προσφοροδοτών, είχε τη άποψη ότι αυτές δεν ήταν ικανοποιητικές, όσον αφορούσε την πλήρη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία». Η Ελεγκτική Υπηρεσία από την πλευρά της έκρινε ότι «οι λόγοι που παρατέθηκαν στην πιο πάνω επιστολή, ότι δηλαδή οι διευκρινήσεις των προσφοροδοτών δεν ικανοποιούσαν τον Δήμο όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία, δεν τεκμηριώνονταν». Υπέδειξε επίσης ότι σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να απορρίψει τις προσφορές που υπέβαλαν οι χαμηλότεροι προσφοροδότες, «θα πρέπει η σχετική απόφαση του Δήμου να είναι πλήρως τεκμηριωμένη».

Τον Φεβρουάριο 2016, αναφέρεται, «το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του σχετική γνωμάτευση από τη νομικό λειτουργό του Δήμου, αποφάσισε να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξει».

Ο διαγωνισμός, προστίθεται, «επαναπροκηρύχθηκε με πρόνοια ότι προσφορές με συνολική ωριαία αμοιβή ανά φύλακα κάτω των €6,21, θα απορρίπτοντο. Υποβλήθηκαν 4 προσφορές και η μια δεν πληρούσε την πιο πάνω πρόνοια, ως εκ τούτου απορρίφθηκε». Ο εν λόγω προσφοροδότης, συμπληρώνεται, «καταχώρισε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η απόφαση της οποίας αναμένεται».

Διαφωνία με ενέργειες Δήμου αναφορικά με αλλαγή χρήσης περιπτέρου

Εξάλλου, η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει την διαφωνία της και με τις ενέργειες του Δήμου αναφορικά με την αλλαγή χρήσης περιπτέρου σε σνακ μπαρ από τον ενοικιαστή του περιπτέρου που βρίσκεται μπροστά από το κτήριο της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

«Οι ενέργειες/αποφάσεις του Δήμου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες της νομοθεσίας», είναι η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία στην αλληλογραφία της με τον Δήμο είχε ζητήσει να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του περί ενοικιοστασίου νόμου (23/1983) που προνοεί ότι η περίπτωση που αφορά σε ουσιωδώς σημαντικές αλλαγές που συνεπάγονται την ουσιαστική και σημαντική μετατροπή του ακινήτου για σκοπούς αξιοποίησης του, εξαιρείται της απαγόρευσης έκδοσης διατάγματος ανάκτησης/ έξωσης.

Η διαφωνία της φαίνεται να έγκειται στο κατά πόσο θα μπορούσε να ανακτηθεί το εν λόγο ακίνητο με νόμιμο τρόπο για σκοπούς αξιοποίησης από το Δήμο.
 

Από ΚΥΠΕ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή που δεν κοινοποίησε ο Χρίστου αφορούσε την γυναίκα του – ΕΓΓΡΑΦΟ