Εκτός λειτουργίας μέχρι την Δευτέρα η Κυβερνητική Πύλη και Κυβερνητικές Ιστοσελίδες  - Κανένας πολίτης δεν θα έχει πρόσβαση

Εκτός λειτουργίας μέχρι την Δευτέρα η Κυβερνητική Πύλη και Κυβερνητικές Ιστοσελίδες - Κανένας πολίτης δεν θα έχει πρόσβαση

Από σήμερα το μεσημέρι δεν θα μπορεί κανένας πολίτης να έχει πρόσβαση στην Κυβερνητική Πύλη.

Back to top