Αποσύρονται καλλυντικά προϊόντα από την αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρονται καλλυντικά προϊόντα από την αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα που φαίνονται από κάτω. 

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα προϊόντα - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα προϊόντα - Δείτε φωτογραφίες

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) στην τελευταία γνωστοποίησή του ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπιστεί και αποσυρθεί καλλυντικά προϊόντα.

Αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι αναπτήρες -Φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά επικίνδυνα προϊόντα - Από παιχνίδια μέχρι αναπτήρες -Φωτογραφίες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 27/11/23 (RAPEX – Report 48) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 93 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα προϊόντα με χημικές ουσίες - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα προϊόντα με χημικές ουσίες - Δείτε φωτογραφίες

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα καλλυντικά προϊόντα - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα καλλυντικά προϊόντα - Δείτε φωτογραφίες

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) με την τελευταία γνωστοποίησή του ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα που φαίνονται εδώ.

Αποσύρονται παιδικά ρούχα από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες τους

Αποσύρονται παιδικά ρούχα από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες τους

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς σε παιδιά που ενδέχεται να προκληθούν από την παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα και με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς όπου στην αγορά διατίθεται πλήθος νέων παιδικών ενδυμάτων, διεξήγαγε κατά τις περιόδους 4 με 8 Σεπτεμβρίου 2023 και 16 με 27 Οκτωβρίου 2023 εκστρατεία ελέγχου σε παιδικά ενδύματα.

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα προϊόντα - Από κόσμημα μέχρι παιδική κούκλα -Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα προϊόντα - Από κόσμημα μέχρι παιδική κούκλα -Δείτε φωτογραφίες

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα καλλυντικά προϊόντα - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Αποσύρθηκαν από την αγορά επικίνδυνα καλλυντικά προϊόντα - Δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνουν ότι το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα καλλυντικά προϊόντα που περιέχονται σε σχετικό πίνακα εδώ.

Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά ψεκαστήρες μπαταρίας - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά ψεκαστήρες μπαταρίας - Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι οι επικίνδυνοι ψεκαστήρες μπαταρίας που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά, με το πιο κάτω σύστημα φόρτισης, ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και εγκαυμάτων (βλέπε Φωτογραφία 1).

Αποσύρθηκαν επικίνδυνα χημικά προϊόντα από την αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν επικίνδυνα χημικά προϊόντα από την αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά επικίνδυνα μαγιό - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά επικίνδυνα μαγιό - Δείτε φωτογραφίες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προχώρησε σε απόσυρση από την κυπριακή αγορά προϊόντων τα οποία κρίθηκαν ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά προϊόντα με χημικές ουσίες - Δείτε φωτογραφίες

Αποσύρθηκαν από την κυπριακή αγορά προϊόντα με χημικές ουσίες - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε εκστρατεία ελέγχου προϊόντων από πλαστικό που διατίθενται στην κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 15 δείγματα για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε φθαλικούς εστέρες.

Back to top