Αυτό είναι το πρόγραμμα επιθεωρήσεων για το 2024 - Που θα επικεντρωθούν οι ελέγχοι

Αυτό είναι το πρόγραμμα επιθεωρήσεων για το 2024 - Που θα επικεντρωθούν οι ελέγχοι

Με έμφαση, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της μεταποίησης, στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα, στις μονάδες παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών περιλαμβανομένου και του τομέα παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, στις νοσηλευτικές δραστηριότητες, καθώς και στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων έναντι της ορθοστασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προβεί κατά το 2024 σε επιθεωρήσεις.

Back to top