Απόρριψη αγωγής κατά Δημοκρατίας για αξιόγραφα και καταθέσεις Λαϊκής Τράπεζας

Απόρριψη αγωγής κατά Δημοκρατίας για αξιόγραφα και καταθέσεις Λαϊκής Τράπεζας

Σε απόρριψη αγωγής που κατατέθηκε εις βάρος της Δημοκρατίας σε σχέση με υπόθεση που αφορά στην απώλεια αξιογράφων της Λαϊκής Τράπεζας και την απομείωση καταθέσεων στην Λαϊκή Τράπεζα το 2013, προχώρησε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, το οποίο την 31η Ιανουαρίου 2024 εξέδωσε απόφαση, απορρίπτοντας την όποια ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον εκμηδενισμό της αξίας των αξιογράφων που κατείχε ο ενάγοντας ή το κούρεμα των καταθέσεων του ενάγοντα.

Back to top